ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІСторінка51/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Гребєннікова О., Яцунь Л.

9 КЛАС

17 ГОДИН
Пояснювальна записка

Програму курсу „Основи підприємницької діяльності” складено на підставі програми „Трудове навчання. Основи підприємницької діяльності” для середньої школи (8-11 класи), затвердженої Міністерством освіти і науки України (Київ „Освіта”, 1993 р.).

Основні завдання курсу:


  • поступове засвоєння учнями правових, організаційних, економічних, соціально-психологічних та інших знань, які складають основи підприємницької діяльності;

  • формування таких якостей особистості, як працелюбність, ініціативність, винахідливість, відповідальне ставлення до праці та власності;

  • розвиток економічного мислення, формування стійких професійних інтересів, необхідних при виборі майбутньої професії.

Програма розрахована на 17 годин, з них 4 години (23%) відводиться на теоретичне навчання, 13 годин (77%) – на виконання практичних робіт.

На теоретичних заняттях учні ознайомляться з головними принципами економіки та розвитку бізнесу, законодавством України, що стосується підприємництва, дізнаються, яка діяльність є забороненою, а на яку потрібна ліцензія.

На практичних заняттях учні будуть розв’язувати проблеми, які можуть виникнути на шляху кожного підприємця: як зареєструвати власний бізнес, як отримати кредит, як створити рекламу, які існують податки, як розв’язувати конфлікти. Навчання передбачає виконання учнями практичних робіт, наближених до життя, відзначення оригінальних ідей школярів, а також обговорення недоліків окремих робіт, розв’язування цікавих задач, проходження тестів.

Курс „Основи підприємницької діяльності” допомагає підготувати учнів до дорослого життя, стати досвідченою і компетентною людиною.Зміст програми


К-сть год.

Тема

Вимоги до рівня підготовки учня

4

І. Організаційно-правові основи підприємницької діяльності
2

Тема 1.1. Загальне поняття про підприємницьку діяльність та її основні види. Суб’єкти підприємницької діяльності та принципи її здійснення.

Поняття підприємницької діяльності, правові ознаки підприємництва.

Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні

підприємництва.Види підприємницької діяльності. Державна діяльність, її необхідність. Поняття ліцензії, види ліцензованої (дозвільної) діяльності.

Види вільної підприємницької діяльності. Принципи здійснення підприємницької діяльності.


Розкриває сутність поняття «підприємницька діяльність»;

характеризує основні ознаки підприємницької діяльності;

описує основні види підприємництва та його суб’єктів.2

Тема 1.2. Підприємець і держава. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Умови заснування підприємства та державна реєстрація.

Вплив держави на підприємництво. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємницької діяльності.Називає принципи та основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності;

визначає основні положення про умови заснування підприємства та його державну реєстрацію.


8

ІІ. Економічні основи підприємницької діяльності
2

Тема 2.1. Заснування власного підприємництва.

Порядок державної реєстрації підприємства та органи, які здійснюють реєстрацію. Вибір виду та форми підприємницької діяльності. Фактори, що зумовлюють вибір. Принципи розробки найменування фірми.Характеризує порядок державної реєстрації підприємства;

називає органи, які здійснюють реєстрацію;

обґрунтовує вибір виду та форми організації підприємницької діяльності;

вміє застосовувати на прикладах принципи розробки назви фірми.


2

Тема 2.2. Менеджмент у підприємницькій діяльності.

Сутність поняття “менеджмент” та історія його виникнення. Поняття організації та мети організації. Сутність процесу управління. Сутність комунікацій та елементи процесу комунікації.Розкриває сутність понять «менеджмент», «організація»;

характеризує функції менеджменту, сутність комунікацій та процесу управління;

визначає мету організації.


2

Тема 2.3. Маркетинг у підприємницькій діяльності.

Поняття маркетингу та зміст маркетингової діяльності. Задачі маркетингу. Поняття ринку, попиту і пропозиції. Сегментація ринку. Ознаки сегментації та поняття цільового ринку. Види маркетингу. Поняття масового та диференційованого маркетингу. Вибір цільового ринку.Розкриває сутність понять «маркетинг», «сегментація»;

характеризує зміст маркетингової діяльності та ознаки сегментації ринку;

здійснює міні-маркетингові дослідження з метою виявлення потреб споживачів.


2

Тема 2.4. Реклама та сервісні послуги.

Визначення реклами, її функції. Інформативна і підкріплююча реклама. Види рекламних звернень та вимоги, що ставляться до реклами. Суть і функції сервісних послуг.Розкриває сутність поняття «реклама»;

характеризує вимоги, що ставляться до реклами

описує основні види реклами, функції сервісних послуг;

розкриває суть і функції сервісних послуг;

Створює рекламу підприємства.

2

ІІІ. Фінансово-кредитне забезпечення підприємницької діяльності
1

Тема 3.1. Фінанси і фінансова система.

Поняття фінансів. Склад фінінсів підприємства. Державний бюджет, його суть. Види податків. Фінансовий ринок та цінні папери.Розкриває сутність понять «фінанси», «податки»;

знає склад фінансів підприємства , види податків;

називає цінні папери фінансового ринку.

1

Тема 3.2. Кредит і кредитна система.

Сутність та функції кредиту. Кредитування підприємницької діяльності, умови надання кредитів. Банківська система і операції, які здійснюють банки.Розкриває сутність поняття «кредит»;

знає функції кредитів і умови їх надання;

описує банківську систему та операції, які здійснюють банки.3

ІУ. Соціально-психологічні умови підприємницької діяльності
1

Тема 4.1. Становлення підприємницького колективу.

Особистість підприємця та фактори, що впливають на її розвиток. Вимоги до сучасного підприємця. Соціально-психологічний клімат підприємницького колективу.Характеризує:

- особистість сучасного підприємця та вимоги, що ставляться до нього;

- фактори, що впливають на розвиток особистості підприємця;називає:

- вимоги до сучасного підприємця;

- чинники, які впливають на мікроклімат підприємницького колективу.1

Тема 4.2. Основи ділових взаємин у підприємництві.

Взаємини в підприємницькому колективі. Причини виникнення конфліктних ситуацій, шляхи їх розв’язання. Ділова бесіда та телефонні переговори.Визначає причини виникнення конфліктів у підприємницькому колективі та шляхи їх розв’язання;

пропонує моделі проведення ділових бесід та телефонних переговорів.


1

Тема 4.3. Моральність та етика підприємництва.

Моральність підприємництва та чесний бізнес. Професійна етика підприємця. Культура поведінки і спілкування.Розуміє важливість професійної етики підприємця, культури його поведінки та спілкування.Список літератури

1. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. Новаторство і підприємництво – К.: 1994.

2. Макконелл К., Брю С. Економіка: принципи, проблеми і політика. Переклад з англійської – К.: 1993.

3. Орищак Я., Чвалюк В. Основи економіки - Тернопіль: Підручники і посібники. 2008.

4. Підопригора О.А., Петрова І.Л. Фере В.А. та ін. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник за ред. акад. Д.О. Тхоржевського – К.: 1995.

5. Ричард Г. Галагер Власне мале підприємство – це просто. Переклад з англійської. - Львів.: Сейбр-світло. 1995.

6. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: Навчальний посібник за заг. ред. В.В. Сонка – К.: Вища школа. 1997.

Основи менеджменту

10 (11) класів (10 годин)

суспільно-гуманітарного профілю навчанняГорленко Г.О.

Пояснювальна записка

Курс «Основи менеджменту» створюється за рахунок варіативної складової змісту освіти.

Програма спецкурсу “Основи менеджменту” пропонується для учнів 10 (11) класів профільних економічних класів ( суспільно-гуманітарний напрямок).

Викладання спецкурсу має розвиваюче спрямування і готує випускників шкіл до свідомого вибору подальшої професійної діяльності.

Основна мета курсу «Основи менеджменту» – надання системного і послідовного уявлення про зміст управлінської діяльності та його ролі у забезпеченні ефективності функціонування організацій.

Головними завданнями викладання «Основ менеджменту» в школі є формування в учнів певних компетентностей: • організаційних умінь;

 • навичок аналізу та прийняття рішень;

 • планування діяльності та оцінювання її результатів.

Тривалість курсу -10 годин у рік.

Структура курсу «Основи менеджменту» охоплює 4 розділи: 1. Вступ до менеджменту.

 2. Типи організацій та середовище їхньої діяльності.

 3. Функції управління.

 4. Мистецтво керівництва.

Перший розділ передбачає знайомство учнів з функцією менеджменту в підприємництві. В другому розділі розглядаються види організацій та зовнішнє середовищ їхнього функціонування. Третій розділ розглядає функції управління: планування, організацію, мотивацію і контроль. У четвертому розділі надається уявлення про стилі керівництва та розглядаються можливості отримання відповідної освіти в Україні.

Враховуючи практичну спрямованість курсу, при формуванні підсумкової оцінки навчальних досягнень учнів доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки знань можуть бути: • усні відповіді за заданою темою,

 • реферати або письмові відповіді за обраною темою;

 • повідомлення про місцеві підприємства;

 • розроблені учнями проекти бізнес-планів, організаційних структур управління тощо.

Методичне забезпечення курсу базується на окремих розділах основних підручників з економіки для учнів 8,10-11 класів. При викладанні курсу можуть бути використані методичні розробки уроків Теми 10. Курсу «Власна справа» частина ІІ. Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Волошина Г.П., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Чекіна Т.В.: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів.- з –тє вид., переробл. і доп. – Кам’янець-Подільський:Аксіома, 2008.-144с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка