Перелік питань,що охоплюють зміст робочої програми курсуСкачати 206.92 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації03.06.2018
Розмір206.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ
Історія держави і права України”

 1. Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?

 2. З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації.

 3. На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні.

 4. Державний устрій і система управління у Скіфській державі.

 5. Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів.

 6. Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі.

 7. Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі.

 8. Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі.

 9. Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі.

 10. Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте.

 11. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі.

 12. Судовий процес в Київській Русі.

 13. Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”.

 14. Види покарань в нормах “Руської Правди”.

 15. Розвиток зобовязального права в “Руській Правді”.

 16. Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення.

 17. Право успадкування в нормах “Руської Правди”.

 18. Види судів в Київській Русі, їх компетенція.

 19. Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі.

 20. Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол.17 ст.ст.

 21. Розкрийте зміст Кревської (1385) і Городельської (1413) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель.

 22. Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії(1569р.) і прокоментуйте.

 23. Зміст і значення Берестейської унії (1596 р.)

 24. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.

 25. Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій.

 26. Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського.

 27. Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання.

 28. Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.

 29. Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання.

 30. Адміністративний устрій і управління в українських землях у складі Речі Посполитої.

 31. Державний устрій Великого князівства Литовського.

32.Джерела права Великого князівства Литовського.

33.Державний лад Речі Посполитої.

34. Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському.

35. Суди і процес в Речі Посполитій.

36. Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.ст.)

37. Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини.

38. Розкрити зміст і дати правову оцінку договору “Березневі статті”1654 р.

39. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей війську Запорозькому” 1654 року.

40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року.

41. Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).

42. Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні.

43. Правовий статус Запорізької Січі в другій половині XVII ст.

44. Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст.

45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)

46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.

49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини.

50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.

51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.

52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).

53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

55. _т._амент на_ Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України.

56. Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)

57. Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?

58. Зміст прав і обовязків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).

59. Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).

60. Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).

61 Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.

62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії.

63. Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії.

64. Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.).

65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині.

66. Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.р.

67. Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.

68. Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.

69. Прийняття Конституції України 1996 року,її загальна характеристика.

70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни.

71. Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках.

72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки(1945-1950).

73. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР.

74. Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського.

75. Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х р.р.).

76. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського

77. Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х р.р. XX ст.

78. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 р.р.).

79. Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР.

80. Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.).

81. Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)

82. Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.).

83. Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 р.р.).

84. Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму(1917-1935 р.р.)

85. Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада.

86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії.

87. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х р.р. XX ст.

88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті самодержавної влади і самодержавного управління.

89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України.

90. Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії.

91. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.

92. Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього.

93. Державне будівництво УНР доби Директорії.

94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.

95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України.

96. Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.р.

97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії.

98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.

99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 р.р.

100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 р.р.

101. Розвиток права у західноукраїнських землях у XІX ст.

102. Юридичне оформлення СРСР.Декларація і Договір.

103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині XІX ст., їх зміст і вплив на українські землі.

104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 р.р.

105. Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х р.р.

106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.

107. Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 р.р.

108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.

109. Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність.

110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.

111. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках.

112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.

113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.

114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.


 1. Серпневий путч в Москві, припинення діяльності КПРС і КПУ. Прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України “Акту державної незалежності України”.

 2. Підтвердження “Акту незалежності України” всеукраїнським Референдумом 1 грудня 1991 р.

 3. Причини та передумови прийняття Конституції незалежної України 1996р.

 4. Конституція України 1996р., її загальна характеристика.Каталог: olderfiles
olderfiles -> Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Дослідна робота"
olderfiles -> Реферат за месяц до начала сессии 5 ноября за реферат 20 балів зо 30 балів семінар
olderfiles -> Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому
olderfiles -> Самостійна курація хворих на амбулаторному прийомі, написання історії хвороби амбулаторного хворого
olderfiles -> Шановні студенти другого курсу! Щоб уникнути зайвих питань щодо оформлення, змісту тощо надаю вам зразок курсової роботи
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель І споруд
olderfiles -> Київ 2010 ](06) ббк 67. 412я431 М58 Редколегія: Шемшученко Ю. С
olderfiles -> Індивідуальний план навчального процесу за модулем №1 «Загальні питання психіатрії та загальна психопатологія»
olderfiles -> Конспект лекцій з дисципліни "дослідна робота"
olderfiles -> Методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та практичні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка