Питання, які виносяться на самостійну роботу студентів першого курсу ( спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали») у он-лайн режиміСкачати 35.43 Kb.
Дата конвертації16.05.2018
Розмір35.43 Kb.

Питання , які виносяться на самостійну роботу студентів першого курсу ( спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали») у он-лайн режимі

 1. Теоретична частина

Тема 1. Предмет молекулярної фізики

Атоми і молекули, їх тепловий рух. Міжмолекулярні сили. Зв'язок властивостей речовини з її атомно-молекулярною структурою. Методи молекулярної фізики. Поява нових якостей у системі, що складається з великої кількості молекул. Динамічні і статистичні закономірності. Середні величини. Середні за часом і середні за ансамблем частинок. Ергодична гіпотеза. Роль модельних уявлень в молекулярній фізиці. Термодинамічний метод.

Тема 2. Основні положення кінетичної теорії газівМодель ідеального газу. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Зв'язок між тиском газу та середньокінетичною енергією газових молекул. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів з непроникливою стінкою. Міра середньої кінетичної енергії - температура. Рівняння Клапейрона-Менделєєва. Стала Больцмана.

Тема 3. Закон Максвелла розподілу молекул за швидкостямиРозподіл газових молекул за напрямками швидкостей. Розподіл газових молекул за абсолютними значеннями швидкостей. Середня, найімовірніша і середньоквадратична швидкості розподілу Максвелла. Потік газових молекул на стінку. Експериментальна перевірка закону розподілу молекул за швидкостями.

Тема 4. Розподіл молекул у полі силФормула Больцмана. Барометрична формула. Досліди Перрена по визначенню числа Авогадро за допомогою розподілу Больцмана. Об'єднана формула Максвелла-Больцмана розподілу молекул за швидкостями та у полі сил.

Тема 5. Флуктуації фізичних величинВизначення флуктуації. Міра флуктуації. Біномний розподіл. Розподіл за Гауссом та Пуассоном. Флуктуації густини газу, розсіяння світла на флуктуаціях густини газу. Броунівський рух, теорія Ейнштейн а-

Смолуховського. Дослід Перрена з броунівським рухом частинок по визначенню числа Авогадро.

 1. Написання рефератів

Теми рефератів


 1. Експериментальна перевірка основних положень молекулярної фізики.

 2. Експериментальна перевірка закону розподілу молекул газа за швидкостями.

 3. Експериментальна перевірка закону косинуса.

 4. Використання молекулярних пучків у науковому експерименті та техниці.

 5. Методи отримання надвисокого вакууму.

 6. Експериментальне визначення коефіцієнтів переносу (дифузії, в’язкості, теплопровідності) в газах.
 1. Розв’язання задач.

Иродов И.Е., Задачи по общей физике. М., 2007Номера задач: з 2.1 по2.22.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Молекулярна фізика, К., 2006.

 2. Гойса С.М., Короновський В.Є.,Харченко Н.П., Іщук Л.В. Молекулярна фізика. Задачі, запитання. К., 2011.

 3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М., 2007..

 4. Кикоин А.К., Кикоин И.К., Молекулярная физика. М., 1976.

 5. Киттель Ч. Статистическая термодинамика. М., 1977.

 6. Матвеев Л.Н., Молекулярная физика. М., 1981.

 7. Рейф Ф., Статистическая физика. М., 1977.

 8. Сивухин Д.В.,Общий курс физики.т.2.М.., 1975.

 9. Шиманський Ю.І., Шиманська О.Т. Молекулярна фізика, К., 2007.

Додаткова:

 1. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела, в 2-х томах. М., 1979.

 2. Киттель Ч., Введение в физику твердого тела. М., 1978.

 3. Клим М.М., Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Львів, 2003

 4. Королев Б.И.., Основы вакуумной техники. М., 1958.

 5. Короновський В.Є.,Харченко Н.П.ДІІека Д.І.Дщук Л.В., Молекулярна фізика в задачах.К., 2005.

 6. Радченко В.И., Молекулярная физика. К., 1973.

 7. Розанов Л.Н., Вакуумная техника . М., 1982.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
2017 -> Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
2017 -> Психологія Ідентифікація
2017 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
2017 -> Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
2017 -> Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
2017 -> Додаток 3 до наказу №37 від


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка