Положення забезпечення виконання законодавства України про загальну середню освіту Соціальний захист дітей Розділ Управління діяльністю педагогічного колективуСторінка3/27
Дата конвертації18.10.2018
Розмір1.15 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Успішність учнів за минулий рік

2017/2018 н.р.

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всього

Кількість учнів, що

атестується19

20

18

12

10

12

11

10

26

9

8

155

12-10 балів

-

2

3

3

2

2

0

0

3

1

0

16

9-7 балів

-

13

11

4

4

6

3

3

16

6

8

74

6-4 бали

-

5

4

5

3

4

7

4

7

2

0

41

1-3 бали

-

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

4


Якість навчальних досягнень учнів
2017/18 н.р.


Вперше у школі з’явилися учні, які мають початковий рівень знань.

Результати роботи (у %) такі:

- 2017/2018 н.р. на 1-3 бали навчалися 4 учні (2,56%), на 4-6 балів - 42 учні (26,88%); на 7-9 балів – 74 учні (47,36%); на 10-12 балів навчалися 16 учнів (10,24%)

Динаміка успішності наглядно представлена на графіку:Організація індивідуального навчання

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‘я не можуть відвідувати навчальний заклад.

У 2017/2018 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2 учні (за довідками ЛКК районної лікарні), що складає 0,64 % від загальної кількості учнів школи. З них: 5 клас – 1 учень, 9 клас – 1 учениця.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних навчальних програм предметів інваріантної складової. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес в школі здійснюють 23 учителя. З них мають вищу освіту 24 вчителя, 1 – спеціальну. Серед учительського колективу 18 вчителів мають вищу категорію, 0 – першу категорію, 2 – другу, 3 – категорію «Спеціаліст»; 11 вчителів мають педагогічне звання «Старший вчитель», 1 вчитель – педагогічне звання «Вчитель-методист», 1 працівник має звання «Відмінник освіти України».

Середній вік наших вчителів – 44,5 роки.

Всі вчителі мають вищу освіту.


Атестація педкадрів

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327.

В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

За результатами атестації: • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4;

 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший вчитель» - 1;

 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «вчитель-методист» - 1;

 • присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 1.


Курсова перепідготовка

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2017/2018 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси: • курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» - 7 вчителів;

 • обласний майстер-клас вчителів української мови та літератури - 1 вчитель.

Всі педагоги пройшли курсової перепідготовки у 2017/2018 н.р., за графіком РМК.

Методична робота

В 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над ІV (практичне дослідження) етапом єдиної методичної проблеми «Підвищення педагогічної майстерності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу».

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

У школі успішно працювала науково-методична рада, яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних комісій, викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення ДПА.

Науково-методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Організація інноваційної діяльності є одним із основних напрямів роботи шкільного методичного кабінету. Здійснюючи свою роботу у взаємодії з районним методичним кабінетом, Будинком дитячої та юнацької творчості, кафедрами ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», методичний кабінет Великокаратульської ЗОШ виконує такі завдання:

- вивчає, узагальнює прогресивний досвід роботи з обдарованою молоддю;

- вивчає педагогічні умови формування творчої особистості дитини;

- відбирає ефективні методики та технології роботи з юними обдаруваннями;

- вивчає методичні матеріали, рекомендації з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з питань роботи з обдарованими і здібними учнями;

- організовує семінари з питань роботи з творчими і обдарованими дітьми;

- здійснює цілеспрямовану співпрацю з районним методичним кабінетом.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників було організовано роботу ШМК вчителів початкових класів (керівник Опанасенко Л.В.), ШМК класних керівників (керівник Криворучко І.Г.), ШМК вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Остапенко Л.А.), ШМК вчителів природничо-математичного циклу (керівник Карпенко А.Г.).

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації (презентація досвіду, круглі столи, тренінги).

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Протягом 2017/2018 н. р. проводилась відповідна методична робота з молодими вчителями Опанасенко Віталіною Іванівною, Бульзановою Галиною Геннадівною, Стригуном Євгеном Олександровичем. Молоді педагоги працювали  під наставництвом досвідчених педагогів. Протягом року молоді вчителі відвідували засідання методичних комісій, займалась самоосвітньою діяльністю, приймали участь у громадському житті школи. Вони сумлінно виконують свої обов’язки, формують в учнів здоровий спосіб життя, виховують інтерес до свого предмету. Протягом року вчителям надавалась допомога в набутті професійно-педагогічних знань, умінь і навичок: в складанні календарно-тематичного, поурочного планів, вибору форм і методів проведення уроків математики, з питань професійної етики, в оформленні класних журналів.Інноваційна діяльність

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМК та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель Школи сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу культури здоров'я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують. Також у школі впроваджується медично-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайка»). Проект ставить на меті гармонізацію особистості дітей і дорослих, поліпшення їхнього психоемоційного стану; розвиток особистості молодшого школяра, створення умов для самовираження і творчості в різних видах діяльності; корекцію існуючих проблем пізнавальної сфери дітей; створення умов для успішного навчання та попередження захворюваності.Робота з обдарованими дітьми

Робота Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ступенів у питаннях роботи з обдарованими дітьми спрямована на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 467 «Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»», реалізації шкільного проекту «Обдарованість».

Педагогічний колектив школи доклав значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загально-навчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації.

Робота зі здібними та обдарованими дітьми є пріоритетним напрямком у діяльності педагогічного колективу.

З метою виявлення здібних та обдарованих учнів створення умов для їх інтелектуального розвитку і творчої самореалізації, а також ефективної системи роботи з талановитими дітьми в школі розроблено та впроваджується програма  «ОБДАРОВАНІСТЬ».

Показником ефективності реалізації цієї програми є результативність участі учнів в інтелектуальних, творчих та спортивно-масових змаганнях районного та обласного рівнів.

Серед інтелектуальних змагань найпочесніше місце посідають учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра.

І (шкільний) етап тривав з 02.10.2017 по 25.10.2018, проводився на базі школи за єдиним пакетом завданням, підготовленим районним методичним кабінетом. В олімпіадах взяли участь 211 учнів, що становить 136,1% від загальної кількості учнів середньої та старшої ланки.

Результати проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів свідчать, що рівень навчальних досягнень школярів відповідає вимогам навчальних програм.

В цілому відсотковий показник учасників шкільних олімпіад знизився порівняно з попередніми навчальними роками, як і кількісний (2014/2015 н.р. – 252, 2015/2016 н.р. – 189, 2016/2017 н.р. - 309). Найактивнішими учасниками олімпіад І етапу за віком були учні 8, 9 та 10 класів (141,7% від загальної кількості учнів), а найбільша кількість учасників була зафіксована на олімпіадах з математики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, трудового навчання. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком спостерігається зростання кількості учнів, які взяли участь у олімпіадах з фізики, правознавства, інформаційних технологій.

Слід відмітити, що розширилося коло переможців олімпіад з різних предметів у одному класі.

Результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів показали значно вищий рівень підготовки учнів, аніж у минулому році. Коли у 2016/2017 н.р. учні Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ступенів посіли 9 загальнокомандне місце і мали 9 призових місць, то у цьому навчальному році команда школи виборола 16 призових місць, 7 учнів нашої школи стали учасниками обласного етапу. Учениця 9 класу Ніколаєва Яна виборола 1 місце в олімпіаді з образотворчого мистецтва.

Із 7 учнів нашої школи, учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, учениця 8 класу Ніколаєва Яна, стала переможницею олімпіади з образотворчого мистецтва (І місце.

Щодо загальної результативності участі школярів в обласних інтелектуальних конкурсах та конкурсах учнівської творчості можна зазначити, що вона є досить високою. У 2017/2018 н.р. маємо такі результати: • учениці 10 класу Овсієнко Вікторія та Усик Світлана стали переможцями районного етапу, лауреатами обласного етапу конкурсу пошуково-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина – Україна» та переможцями районного етапу, лауреатами обласної історико-краєзнавчої експедиції «Київщина козацька» (вчитель Барабаш Л.М.);

 • учні 5 класу Сонько Денис та Сахно Дарина стали переможцями, ІІ та ІІІ місце відповідно, обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (керівники Остапенко Л.А. та Овсієнко Н.М.);

 • учениця 10 класу Сонько Олена та учениця 9 класу Онищенко Анастасія стали переможцями (1 місце) в районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (керівник Бицюра Т.І.);

 • учні 9 класу Яричук Анжела, Колєснікова Карина, Надід Юрій, Петренко Михайло, Порало Ростислав, учениця 10 класу Веклюк Аполлінарія, учениця 11 класу Панчоха Лілія під керівництвом Федоренка Ю.А. та учениця 9 класу Онищенко Анастасія під керівництвом Остапенко Л.А. посіли перші місця в районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

 • учениця 9 класу Ніколаєва Яна виборола І місце в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва (керівник Щока Г.М.);

 • учениця 8 класу Арбузова Альона під керівництвом Барабаш Л.М. посіла ІІ місце в обласному літературному конкурсі «Олесь Гончар: мить і вічність»;

 • учениця 6 класу Галенко Вікторія отримала диплом «За творчий пошук» за результатами Всеукраїнського поетичного конкурсу «Зерна доброти» (керівник Барабаш Л.М.);

 • Надід Юрій (9 клас) та Карпенко Валентин (11 клас) стали учасниками фіналу конкурсу «Всеукраїнський юнацький водний приз-2018» (керівник Федоренко Ю.А.).

Досить стабільно і результативно в школі проводиться робота по залученню учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських заочних інтерактивних конкурсах, особливістю яких є те, що проводяться вони за рахунок благодійних внесків учасників. З року в рік зростає кількість учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнських інтерактивних природничих конкурсів «Колосок» та «Геліантус», Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот», Всеукраїнської народознавчої гри «Соняшник». Участь в таких конкурсах дав можливість кожному учневі розкрити свої потенційні здібності і самореалізуватися.


Каталог: 2018
2018 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018 -> Українська мова
2018 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка