Поняття, предмет І метод трудового праваСторінка1/123
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   123

Тема: Поняття, предмет і метод трудового права.


 1. Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права в системі права України.

 2. Суспільні відносини, що становлять предмет правового регулювання трудового права.

 3. Метод права регулювання трудового права.


1. Трудове право є однією із правових галузей у системі права. Трудове право за своєю суттю є правом захисту інтересів людини праці, захисту працівника, від експлуатації з боку роботодавця, який використовує її працю. Трудове право будучи самостійною галуззю права являє собою сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають із застосуванням суб’єктами здібностей до праці та інші суспільні відносини, що тісно пов’язані з працею.

Трудове право регулює використання особою своєї здатності до праці, тобто виконання нею певної трудової функції.

Трудова функція, що виконується працівником, відображає зміст його праці і поділяє її на фізичну і розумову.

Працівники поділені на робітників і службовців. Робітники – це особа, яка своєю фізичною працею створює матеріальні блага. Службовець – працівник розумової праці.

Існує 3 самостійні категорії працюючих:


 1. най знані працівники (залежна праця) - це фізичні особи, які працюють за трудовим договором, на підприємстві, в установі, організації чи фізична особа, які використовують найману працю.

 2. працюючі власники (незалежна самостійна праця) – члени кооперативів, господарств, товариств, селянсько (фермерське) господарство (робочий час і час відпочинку, дисциплінарна і матеріальна відповідальність визначається угодою чи законодавством.

 3. працівники, подібні до найманих (залежна праця із виконанням особливих функцій) - - державні службовці, судді, прокурор, службові працівники, працівники Органів внутрішніх справ та ін.. (праця цих осіб визначається спеціальними нормами).

Трудове право зорієнтована на колективну працю. Трудова діяльність окремої особи – художника, письменника, вченого, не пов’язана із застосуванням найманої праці, яке виконується на власний ризик, трудовим законодавством не регулюється.

2. Предмет трудового права відповідає на питання, які суспільні відносини регулюються цією галуззю права.

Отже, предмет трудового права – це сукупність суспільних відносин, які регулюються нормами трудового права.

Предмет трудового права включає в себе 2 групи суспільних відносин.:


 1. індивідуальні трудові відносини.

 2. відносини тісно пов’язані з працею.

Ядром (основною) предмета трудового права є індивідуальні трудові відносини – це відносини, які безпосередньо пов’язані з працею працівника.

Ознаками, що характеризують індивідуальні трудові відносини є: 1. вони виникають тільки між працівником і роботодавцем (власником чи уповноваженим).

 2. трудові відносини виникають і пов’язані з особистою працею працівника.

 3. трудові відносини характеризуються регулярною оплатою праці.

До індивідуальних трудових відносин відносяться відносини, щодо: укладення, зміни та припинення трудового договору, відсторонення працівників від роботи, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, дисципліни праці та ін..

Відносини, які тісно пов’язані з працею виникають перед індивідуальними трудовими відносинами, діють одночасно з ними та діють після їх закінчення.

До відносин тісно пов’язаних з працею відносяться такі групи:

1 група: суспільні відносини, які передують виникненню індивідуальних правовідносин:

а) відносини, щодо зайнятості і працевлаштування громадян

б) професійний добір, професійне навчання, перенавчання.

2 група: колективні трудові відносини, які супроводжують індивідуальні трудові відносини, зокрема це відносини:

а) з участі трудових колективів в управлінні організаціями

б) щодо укладення і виконання колективного договору

в) щодо діяльності професійних спілок та індивідуальних органів, що представляють інтереси трудового колективу.

3 група: відносини, які виникають після припинення трудових:

а) пенсійні відносини

б) відносини по розгляду трудових спорів.
3. Метод трудового права відповідає на питання як, якими способами, засобами проводиться регулювання суспільних відносин.

Метод правового регулювання – це сукупність заходів, способів, спеціальний правовий процес, за допомогою якого право впливає на суспільні відносини, встановлюються права і обов’язки суб’єктів.

Метод трудового права характеризується такими особливими способами правового регулювання.

1) Поєднання законодавчого і договірного способів регулювання праці. Законодавче регулювання виражається в тому, що держава розробляє і приймає нормативні акти, що спрямовані на здійснення управління суспільством. Договірне регулювання виражається в договірному характері праці, тобто підставою виникнення трудових відносин є у кладення трудових договорів .

2) Поєднання централізованого та локального регулювання. Централізоване регулювання передбачає закріплення мінімального рівня гарантій трудових прав працівників. Локальне регулювання проявляється в прийнятті на підприємствах локальних норм (колективні договори, ПВТР та ін..), які не можуть погіршувати мінімальний рівень гарантій, передбачених в централізованому порядку.

3) Участь працівників в правовому регулюванні праці, через трудові колективи, профспілкові та інші уповноважені на представництво трудові колективні органи (колективні договори). Працівники об’єднані в трудові колективи беруть участь у встановленні умов праці шляхом укладання колективних договорів.

4) Наявність специфічних способів захисту трудових прав і забезпечення виконання трудових обов’язків. Для захисту трудових прав на підприємстві обирається КТС, а також розширено судовий захист трудових прав громадян.

5) Свобода вибору сторін при укладанні трудових договорів із підляганням їх в процесі праці правилам внутрішнього трудового розпорядку

.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
2017 -> Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
2017 -> Психологія Ідентифікація
2017 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
2017 -> Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
2017 -> Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
2017 -> Додаток 3 до наказу №37 від


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   123


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка