IV. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзитуСкачати 452.68 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації30.05.2018
Розмір452.68 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7
IV. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi ввезення ТЗ, знятих з реєстрацiйного облiку у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав чи України, якщо ТЗ були зареєстрованi в таких органах, або нових ТЗ на митну територiю України з метою транзиту власник (уповноважена особа) пред'являють його митному органу для проведення митного огляду й подають оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     ВМД, заповнену вiдповiдно до заявленого митного режиму транзиту через митну територiю України;

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання);посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Власнику або уповноваженiй особi разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається вiдповiдний примiрник ВМД, другий примiрник квитанцiї МД-1 (якщо така квитанцiя оформлювалась) i завiрена посадовою особою митного органу копiя Акта митного огляду транспортного засобу.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi ВМД, засвiдченої вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску.

     1.5. Електроннi копiї ВМД та у вiдповiдних випадках квитанцiї МД-1 не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     Контроль за виконанням зобов'язання про транзит ТЗ через митну територiю України здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою товарiв митного органу вiдправлення.

     1.6. При вивезеннi ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов'язання про транзит, подає митному органу документи на ТЗ i ВМД, оформлену при ввезеннi цього ТЗ, i копiю Акта митного огляду. У разi внесення грошової застави при ввезеннi ТЗ подається також другий примiрник квитанцiї МД-1.

     1.7. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у ВМД, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить перевiрку за наявними в ЄАIС даними дотримання строку транзиту та приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску ТЗ за межi митної територiї України.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу на зворотному боцi ВМД учиняє запис "Транзит, вивезення" i завiряє його вiдбитком ОНП i пiдписом.

     ВМД залишається в справах митного органу призначення та є пiдставою для зняття ТЗ з контролю.

     1.8. Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при вивезеннi ТЗ за межi митної територiї України вповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАIС iнформацiю про:

     дату вивезення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

     2. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     2.1. Контроль за виконанням зобов'язання про транзит здiйснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України.

     2.2. Граничний строк транзиту ТЗ через митну територiю України не повинен перевищувати 10 дiб.

     3. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, зареєстрованих у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     3.1. У разi ввезення громадянином-нерезидентом з метою транзиту на митну територiю України ТЗ, зареєстрованого у вiдповiдному реєстрацiйному органi iноземної держави, або ввезення з цiєю самою метою громадянином-резидентом ТЗ, зареєстрованого постiйно в цьому органi та який йому належить, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб та реєстрацiйним документом, декларування такого ТЗ здiйснюється в уснiй формi.

     3.2. Митний контроль за перемiщенням ТЗ, зазначених у пiдпунктi 3.1 пункту 3 цього роздiлу, здiйснюється згiдно з Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444.


(пiдпункт 3.2 пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3.3. Власнику або уповноваженiй особi передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.


Каталог: data -> normativ -> 000 -> 000
data -> Реферат на тему: Господарство країн
data -> Концепція необоротності й термодинаміка
data -> Масаж при травмах І захворювання нервової системи
data -> Вроджені ортопедичні деформації опорно-рухового апарату
000 -> Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. N 293
000 -> Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед товарів харчового призначення n з/п
000 -> Наказ Міністерства фінансів України
000 -> Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
000 -> Інструкція з оформлення органами доходів І зборів матеріалів про адміністративні правопорушення
000 -> Відділ планування та координації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка