VI. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгуСкачати 452.68 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації30.05.2018
Розмір452.68 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7
VI. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу ВМД (крiм випадкiв, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України), заповнену в установленому порядку, i такi документи та їх ксерокопiї:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйнi (технiчнi) документи на ТЗ. Якщо транспортний засiб перебував на облiку в реєстрацiйному органi України з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо;

     довiдку про iдентифiкацiйний номер громадянина (за наявностi).

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Митне оформлення ТЗ проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої ВМД.

     1.5. Електронна копiя ВМД передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     2. Особливостi митного контролю й митного оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу:

     2.1. Транспортний засiб, який вивозиться за межi митної територiї України для вiльного обiгу, повинен бути знятий з облiку в пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортного засобу, i повинен мати реєстрацiйнi документи з вiдмiткою про зняття його з облiку, номернi знаки для разових поїздок i розпiзнавальний знак держави, якi

     вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Конвенцiї про дорожнiй рух.

     2.2. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України у випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України, його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу два примiрники митної декларацiї, заповненої в установленому порядку, i документи та їх ксерокопiї, визначенi в пiдпунктi 1.1 пункту 1 цього роздiлу.

     2.3. До пiдпункту 4.1 митної декларацiї, крiм iнших вiдомостей, уносяться такi данi про ТЗ:

     тип, марка та модель;

     колiр;

     рiк виготовлення та введення в експлуатацiю;

     iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна;

     об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення ТЗ (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження)); технiчних та реєстрацiйних документiв; паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном).

     2.4. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у митнiй декларацiї, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облiку ТЗ у пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ.

     2.5. Власниковi ТЗ (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається примiрник митної декларацiї. Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митного органу.

     2.6. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої в повному обсязi митної декларацiї. Завершення митного оформлення ТЗ засвiдчується в митнiй декларацiї вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу.

     2.7. Електронна копiя митної декларацiї негайно з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     При цьому до електронної копiї митної декларацiї вносяться:

     данi про власника або вповноважену особу: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     данi про ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (з правом розпорядження), реєстрацiйних (технiчних) документiв тощо);

     митний режим (вивезення);

     дата митного оформлення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;     номер ОНП посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення ТЗ.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю

С.М.Сьомка

 
Каталог: data -> normativ -> 000 -> 000
data -> Реферат на тему: Господарство країн
data -> Концепція необоротності й термодинаміка
data -> Масаж при травмах І захворювання нервової системи
data -> Вроджені ортопедичні деформації опорно-рухового апарату
000 -> Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. N 293
000 -> Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед товарів харчового призначення n з/п
000 -> Наказ Міністерства фінансів України
000 -> Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
000 -> Інструкція з оформлення органами доходів І зборів матеріалів про адміністративні правопорушення
000 -> Відділ планування та координації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка