Програма дисципліни Для студентів спеціальностіСкачати 260.57 Kb.
Сторінка20/20
Дата конвертації11.10.2018
Розмір260.57 Kb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Основна

9. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: Юристь, 1999. — 368 с.

10. Антидемпінговий кодекс України: практика та проблеми застосування / С. Г. Осика, В. В. Коновалов, О. О. Покрещук, А. С. Осика. — К.: УАЗТ, 2001. — 378 с.

11. Артемов Н. М. Финансово-правовое регулирование внешнетоговой деятельности. — М.: ООО МЦУПЛ, 1999. — 479 с.

12. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности. — СПб.: Лань, 2000. — 448 с.

13. Беляшов В. А. Таможенный энциклопедический справочник. — М.: Летописец, 1999. — 832 с.

14. Макогон Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. — Донецк, 2002. — 344 с.

15. Моринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. — 305 с.

16. Борисов К. Г. Международное таможенное право. — М.: Изд-во РУДН, 1997. — 224 с.

17. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996. — 241 с.

18. Владимиров К. Н., Бордачова В. Ю. Митне регулювання: Навч. посіб. — 2-ге вид. — Херсон: Олді-плюс, 2002. — 336 с.

19. Внешнеэкономический толковый словар. — М.: Инфра-М, 2000. — 521 с.

20. Волосович С. В. Мито та митні платежі. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. — 84 с.

21. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — К., 2005.

22. Гребельник _______О. П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2001. — 488 с.

23. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1996. — 78 с.

24. Дубчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 310 с.

25. Егоров О. Б. Митна економіка (Україна — СОТ — ЄС): Посібник. — Одеса, 2005. — 226 с.

26. Єгоров А. Б., Шейко А. П. Энциклопедия таможенного дела: 2 т. — Львов: МЕТА, 1996.

27. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с.

28. Зельниченко О. І., Михайлов В. І., Тихонова Н. П. Митна справа. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. — 8 с.

29. Дахно І. І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 296 с.

30. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. // За ред. проф. І. І. Дахна. — К.: Центр навч. літ-ри, 2006. — 360 с.

31. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підруч. для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Радіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман. — Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. — 580 с.

32. Коломацька С. П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. — К., 2004. — 287 с.

33. Менеджмент внешнеэкономической деятельности / Под ред. А. А. Кириченко. — К.: Центр коммерческой дипломатии Ин-та экономики, управления и хоз. права, 1998. — 464 с.

34. Науменко В. П., Пашко П. В., Русков А. В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. — К.: Знання, 2004. — 404 с.

35. Основы таможенного дела в Украине / Под ред. Н. Н. Каленского, В. П. Пашко. — К.: О-во “Знание”, КОО, 2003. — 493 с.

36. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. // За ред. П. В. Пашка. — К.: Знання, 2004. — 732 с.

37. Поляков В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка: терия и практика. — М.: Экзамен, 2002. — 288 с.

38. Право и практика. Таможенное законодательство Украины. — К.: Юрид. компания “Бест и К”. 1998. — № 24.

39. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи // С. Г. Осика, В. В. Коновалов, О. О. Покрещук. — К.: УАЗТ, 2001. — 639 с.

40. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ. — К.: Вимір, 1998. — 520 с.

41. Рокоча В. В. Міжнародна економіка. — К.: Таксон, 2000. — Кн. і Міжнародна торгівля: теорія і практика. — 320 с.

42. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. — К.: Основи, 1998. — 743 с.

43. Сандровский К. К. Таможенное право в Украине. — К.: Вентури, 2000. — 208 с.

44. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000. — 582 с.

45. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. — К.: УАЗТ, 2000. — 598 с.

46. Сиденко В. Р. Внешнеэкономическая деятельность: проблемысистемной трансформации при переходе к рынку. — К.: АО “ОКО”, 1998. — 305 с.

47. Таможенное оформление морских грузов / О. М. Ганжин, В. Г. Деркач, П. В. Пашко. — К.: О-во “Знание”, КОО, 2003. — 195 с.

48. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / За заг. ред. В. Т. Пятницького — К.: УАЗТ, 2001. — 92 с.

49. Терещенко С. Основи митного законодавства України: питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. — К.: АТ “Август”, 2001. — 422 с.

50. Украинская таможня: Справочник / Сост. М. С. Муравьев. — К.: Либра. — 1995. — 504 с.

51. Гіл Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Основи, 2001 — 854 с.

52. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. — 359 с.

ЗМІСТ
Пояснювальна записка……………………………………………………………3

Тематичний план дисципліни……………………………………………………6

Зміст дисципліни………………………………………………………………….7

План семінарських занять………………………………………………………..9

Вказівки до виконання контрольних робіт…………………………………….12

Питання до екзамену (заліку)...…………………………...……………………14

Рекомендована література………………………………………………………16

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м.Київ-150, вул.Велика Васильківська 57/3
Каталог: 665844
665844 -> Методичні матеріали
665844 -> Міністерство освіти та науки україни
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
665844 -> Національна академія статистики, обліку та аудиту
665844 -> Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»
665844 -> Модуль перший
665844 -> Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка