Програма фізична культура для спеціальних медичних груп уСторінка1/61
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Київ
2014р.

Автори-Упорядники:
В. О. Павленко — заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук.

Л. Ф. Духовний — викладач-методист, викладач вищої категорії ВПУ № 37 м. Горлівка, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, відмінник освіти України, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, голова Донецького обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

С. О. Єфремова — викладач-методист, викладач вищої категорії ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, відмінник освіти України, голова Тернопільського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

О. Х. Неткал — викладач-методист, викладач вищої категорії, керівник фізичного виховання ДНЗ «Запорізький БЦПТО», голова обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

В. С. Хрін викладач - методист, викладач вищої категорії ВПУ № 7 м. Калуш, голова Івано-Франківського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

С. В. Атрощенко – головний спеціаліст відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Н. П. Лук’янченко – головний спеціаліст Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

І. В. Пігарєва – керівник фізичного виховання ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище».

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4 стр.
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА 12 стр.
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА 20 стр.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 51 стр.Подача верхня, нижня на точність. 27

Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях. 52

Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях. 54


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна програма «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» базується на програмі з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12-6294 від 05.08.2013 року).

Вивчення предмету «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» є обов'язковим для всіх учнів, які мають відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру та вимагають індивідуального навчального матеріалу і обмежених фізичних навантажень.

Чергування занять фізичними вправами з розумовою працею забезпечує швидке відновлення працездатності, це важливо для учнів спеціальної медичної групи, у яких спостерігається підвищена стомлюваність організму ослабленого різними захворюваннями.

Мета фізичного виховання учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи:

оздоровлення;

сприяння всебічному гармонійному розвитку особистості;

формування фізичної культури особистості;

уміння використовувати різноманітні засоби фізичної культури для збереження і зміцнення здоров'я;

психофізична підготовка та самопідготовка до майбутньої професійної діяльності.Додаткова мета:

формування компенсаторних процесів;

корекція наявних відхилень у стані здоров'я.

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних завдань:

використання засобів фізичної культури для зміцнення та відновлення здоров'я;

підвищення та підтримка розумової і фізичної працездатності, психоемоційної стійкості;

поступова адаптація організму до впливу фізичних навантажень;

розвиток фізичних якостей і освоєння життєво важливих рухових умінь і навичок;

знищення залишкових явищ після перенесених захворювань за допомогою корегуючої гімнастики;

навчання самоконтролю за фізичним навантаженням, окремими показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості;

формування вольових якостей особистості та інтересу до регулярних занять фізичною культурою;

формування в учнів культури здоров'я;

формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, здорового способу життя і потреби в регулярних заняттях фізичними вправами;

забезпечення загальної та професійно-прикладної фізичної підготовленості до майбутньої професії;

навчання правилам самостійного підбору, складання та виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики;

дотримання правил особистої гігієни, раціонального режиму праці та відпочинку, повноцінного і раціонального харчування.

Навчальний матеріал програми відповідає віковим особливостям учнів та складений для кожної групи з поступовим переходом від простого до складного. Значна частина розділів програми повторюється з поступовим ускладненням навчального матеріалу.

Матеріал навчальної програми дозволяє значну частину уроків проводити на свіжому повітрі, це підвищує адаптацію організму у разі чого оздоровчий ефект занять підвищується.

Основною формою організації навчального процесу з фізичної культури для учнів спеціальних медичних груп є уроки, в процесі яких вирішуються завдання реабілітаційного характеру, а також підвищення рівня фізичної та розумової працездатності. Також необхідно пам’ятати про формування бачення та вимоги майбутньої професії, вміння оцінити свої здібності, проявити зацікавленість до активної діяльності. Програма складається з теоретичного, практичного матеріалу, обов’язкового для всіх років навчання, професійно-прикладної фізичної підготовки та спеціальних засобів для усунення відхилень у стані здоров’я і фізичному розвитку.

На заняттях особливу увагу приділяють лікарському контролю, самоконтролю та методиці фізичного виховання з урахуванням відхилень у стані здоров’я учнів.

Загальна та професійно-прикладна фізична підготовка проводяться з урахуванням функціональних можливостей учнів (оволодіння основними прикладними, загальнорозвиваючими вправами, підвищення працездатності організму).

Велике значення в навчальних заняттях спеціальних медичних груп має реалізація принципів систематичності, доступності та індивідуальності, дозування навантаження та поступове його підвищення.

За результатами поглибленого медичного огляду, на основі оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку, лікарем, на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп, які узгоджуються з лікарями відповідних профільних спрямувань (ревматологом, ортопедом, хірургом, окулістом, лікарем лікувальної фізичної культури). У відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 1992 року № 211 «Про покращення лікарняно – фізкультурної служби», подальші поглиблені обстеження учнів спеціальної медичної групи проводяться один раз у чотири місяця та в кінці навчального року, що дає змогу при стійкому покращенні стану здоров’я переводити учнів до підготовчої та основної групи.

Навчальна програма сприяє зміцненню здоров'я, різнобічному психофізичному та духовному розвитку учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (СМГ). Оздоровчий напрямок програми забезпечує навчальний матеріал, необхідний учням для здобуття оздоровчого ефекту, виховання дбайливого та відповідального ставлення до власного здоров'я, формування гігієнічних навичок та здорового, фізично-активного способу життя. Успішне засвоєння учнями даної програми і досягнення оздоровчого ефекту вирішується за рахунок диференційного підходу до формування навчальних груп, підбору та планування навчального матеріалу і особистісного підходу до процесу фізичного виховання.

З метою диференційованого підходу до організації уроків фізичної культури, та керуючись Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (спільний наказ МОЗ та МОН від 20.07.2009 № 518/674 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17 серпня 2009 № 772/16788), всіх учнів розподіляють на три медичні групи: основну, підготовчу і спеціальну.

До спеціальної медичної групи відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров'я постійного або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень, які після лікувально-оздоровчих заходів можуть бути переведені в підготовчу групу.

Перш ніж починати заняття в спеціальних групах, викладач зобов’язаний ознайомитися з діагнозами захворювань учнів. Тому медичний працівник навчального закладу має вказати основний діагноз кожного учня, стадію хвороби, захворювання, що її супроводжують, особливості фізичного розвитку.

Для диференціації фізичного навантаження групи потрібно комплектувати за ступенями та характером захворювання не залежно від віку.

При комплектуванні спеціальних медичних груп медичний працівник навчального закладу та викладач фізичного виховання, окрім діагнозу захворювання та даних про функціональний стан учнів, повинні знати рівень їх фізичної підготовки, який визначається за допомогою рухових тестів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання учнями з різними нозологіями).

Спеціальна медична група налічує від 10 до 15 учнів. З учнями спеціальної медичної групи уроки фізичної культури проводяться в позаурочний час тричі на тиждень по 45хв. за окремою програмою. Навчальні заняття СМГ слід планувати при складанні основного навчального розкладу. Оптимальним є проведення занять СМГ через день. Не рекомендовано об'єднувати їх і проводити в один день або два дні поспіль.

За несприятливих кліматичних умов (при температурі, нижчій від - 10ºС) тривалість уроку скорочується до 30 хвилин. Крім того, учні обов'язково відвідують уроки з фізичної культури, беруть участь у підготовчій і заключній частинах уроку, а під час проведення основної частини виконують вправи, які вивчали на заняттях у спеціальній медичній групі. Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів до обов’язків учнів СМГ входить допомога викладачу в підготовці та проведенні зазначених заходів.

По можливості учнів необхідно об'єднувати в підгрупи з урахуванням статі, відповідно до захворювань за нозологіями та клініко-функційними характеристиками. Диференційному формуванню СМГ передує вивчення індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених характером і ступенем відхилення від норми у здоров'ї учнів. При неможливості повного диференціювання складу СМГ навчальний процес планується та здійснюється індивідуально.

Програма дозволяє послідовно вирішувати завдання фізичного виховання учнів СМГ протягом усіх років навчання в професійно-технічному навчальному закладі, формуючи у них цілісне уявлення про фізичну культуру, її можливості у поліпшенні стану здоров'я та підвищенні працездатності.

Дана програма розроблена для базового рівня вивчення предмета «Фізична культура» учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ. Програма складається з трьох частин: «Пояснювальна записка», «Інваріантна складова», «Варіативна складова», «Методичні рекомендації».

На кожному році навчання програма містить теоретичний та практичний розділи, до яких належить навчальний матеріал, розподілений за модулями. Теми теоретичного і практичного розділів містять інваріантний та варіативний компоненти.

Інваріантний та варіативний компоненти теоретичного розділу навчальної програми предмету «Фізична культура» для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах має прикладне, загальнорозвиваюче та профілактичне значення. Теми теоретичного розділу вивчаються в повному обсязі всіма учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ.

До теоретичного розділу входять знання, які необхідні учню для:

мотивації використання засобів фізичної культури з метою самооздоровлення та рекреації;

виховання ціннісного ставлення до свого здоров'я;

формування моральних основ здорового, фізично активного способу життя;

вироблення активного ставлення до подолання відхилень у стані здоров'я;

виховання потреби у здоровому, фізично активному способі життя;

формування стійкої звички до систематичних занять фізичними вправами і загартовування;

самостійного використання засобів фізичного виховання з метою оздоровлення та рекреації, з урахуванням відхилень, протипоказань і показань нозологічних груп, клініко-функціональних характеристик захворювань учнів СМГ, рекомендованого рухового режиму, рівня фізичної працездатності, віку і статі;

самоконтролю над самостійними заняттями фізичними вправами з метою оздоровлення та рекреації;

поліпшення суб'єктивного стану учнів, сприяння підвищенню їх впевненості у своїх силах.

Практичний розділ Інваріантного компоненту є обов’язковим до виконання всіма учнями, які віднесені за станом здоров’я до СМГ та вміщує фізичні вправи і засоби практичної діяльності, що дають освітній та оздоровчий ефекти і не протипоказані учням різних нозологій (стройові вправи, перешикування, ходьба, оздоровчий біг, певні загальнорозвиваючі вправи без предметів, з предметами, що виконуються в аеробному режимі індивідуально і в парах, вправи для постави, дихання, окремі елементи спортивних та рухливих ігор, різні способи пересування на лижах, плавання та ін.).

Варіативний компонент практичного розділу є вибірковим. Оздоровчі засоби варіативного компонента підбирає викладач фізичної культури і включає в планування навчального процесу. Підставою для вибору є обмеження і протипоказання нозологічних груп, індивідуальні клініко-функціональні характеристики захворювань учнів СМГ, рекомендований для них індивідуальний руховий режим, рівень їх фізичної працездатності, вік і стать.

При необхідності навчальний матеріал може доповнюватись викладачем фізичної культури методичними рекомендаціями та комплексами фізичних вправ рекомендованими при конкретних відхиленнях у стані здоров'я.Структура і зміст навчальної програми.

Навчальний матеріал програми розподілений по розділах: основи теоретико-методичних знань, легка атлетика, спортивні та рухливі ігри, гімнастика (оздоровча і корегуюча), лижна підготовка, плавання, туризм та ППФП.
Каталог: img -> zstored -> files
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Українська література
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Світова література
files -> Природознавство 4 клас
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення програмно-методичний комплекс Київ 2012
files -> Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка