Програма навчального курсу «інклюзивна освіта» Вступ Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» складенаСторінка1/7
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста спеціальності – 7.010102 «Початкова освіта».


Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення комфортних педагогічних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна безпосередньо спирається на вивчення: загальної педагогіки, дидактики, основ педагогічної майстерності, вікова і педагогічна психологія, основи дефектології.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:


 1. Провідні положення інклюзивної освіти.

 2. Практичні аспекти інклюзивної освіти.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» є підготовка студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Інклюзивна освіта» є:

 • ознайомлення студентів з особливостями інклюзивної освіти як особливої царин освіти;

 • опанування провідними завданнями і способами інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи;

 • конкретизація форм і методів співпраці педагога з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повиннізнати:

 • основні положення інклюзивної освіти;

 • особливості спілкування з різними категоріями дітей з порушенням психофізичного розвитку;

 • побудову стратегій взаємодії з батьками учнів та спеціалістами;

 • принципи командної роботи;

 • професійно важливі властивості особистості педагога;

 • зміст та завдання корекційно-розвивальної роботи;

 • основи диференційованого викладання.

вміти:

 • ефективно взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, батьками учнів з особливими освітніми потребами;

 • створювати індивідуальні навчальні програми для дітей з особливостями психофізичного розвитку на основі діагностики їхніх потреб;

 • здійснювати необхідні адаптації, модифікації й методики викладання;

 • реалізовувати підходи диференційованого викладання у класі;

 • використовувати ефективні стратегії спілкування у взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу;

 • вдосконалювати методики інклюзивного навчання;

 • фахово опрацьовувати інформацію інклюзивного освітнього змісту.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 години / 1 кредит ЄКТС. 1. Каталог: depart -> Kolomiya -> resource -> file
  depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
  depart -> Державного вищого навчального закладу
  file -> Положення щодо організації самостійної роботи студента
  file -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
  file -> Програма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
  file -> Програма навчального курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»
  file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта»
  file -> Програма навчального курсу «Педагогіка дошкільна»
  file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
  file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка