Програма нормативної дисципліни " Соціологія сім’ї" Розроблена кафедрою соціології та політології Зав кафедрою проф. Бурега В. В. (підпис) " " 2018 рСкачати 277.78 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації07.10.2018
Розмір277.78 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”Навчальна програма

нормативної дисципліни

Соціологія сім’ї”
Розроблена кафедрою соціології та політології

Зав. кафедрою проф. Бурега В.В.


____________________

(підпис)

“_____”__________________ 2018 р.


Виконавець

(посада)

___________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2018 р.


РОЗГЛЯНУТО


на засіданні кафедри соціології та політології

протокол № 1

від “ серпня 2018 р. Завідувач кафедри

Бурега В.В.


СХВАЛЕНО

вченою радою соціально-гуманітарного факультету

протокол №

від “ 2018 р.

Декан факультету

Кіпенський А.В.Харків -2018

Розділ 1. Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни "Соціологія сімї"
Курс "Соціологія сім'ї" являється базовим і читається для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 034 "Соціологія" (бакалаврат). Предметом вивчення соціології сім'ї є сукупність закономірностей її виникнення, функціонування і розвитку.

Концепція курсу виходить з того, що існує своя специфіка соціологічного підходу до сім'ї як об'єкта вивчення. В соціології сім'я розглядається одночасно як соціальний інститут і як мала соціальна група. Тематично зміст курсу умовно можна поділити на дві частини. Перша включає в себе питання, що стосуються сім'ї як соціального інституту. Увага акцентується на соціальних потребах, що є основою функціонування цього інституту; функціях, які сім'я виконує по відношенню до суспільства і особистості; взаємодії інституту сім'ї з іншими соціальними інститутами; процесах виникнення та розвитку соціальних інститутів сім'ї та шлюбу; їх залежності від певного типу культури та суспільства; сучасних тенденціях розвитку шлюбно-сімейних відносин.

В другій частині курсу сім'я розглядається як об'єкт потреб особистості. В ній характеризується сімейна поведінка особистості та її різновиди: шлюбна, сексуальна, репродуктивна. Також значна увага приділяється проблемам молодої сім'ї як особливого типу сім'ї, що потребує підвищеної уваги як з боку фахівців, так і з боку суспільства та держави.

Структура і специфіка курсу відповідає вимогам освітніх стандартів підготовки соціологів.

Учбовий курс базується на методологічних підходах соціологічної науки, концептуальних висновках соціально-економічної теорії, загальної соціології, теоретико-прикладних положеннях суміжних соціологічних напрямів: соціальної психології, загальної соціологічної теорії, соціології культури. Викладання курсу спирається на методи та результати конкретних соціологічних досліджень. Учбовий курс є основою для подальшого вивчення соціології гендеру, соціології економіки, соціології управління, соціології споживчої поведінки.

Загальною метою курсу «Соціологія сім'ї» є ознайомлення студентів з проблемами виникнення, становлення, еволюції, функціонування і перспективами сім'ї як соціального інституту і як малої соціальної групи.

У результаті вивчення курсу студенти мають
Знати:


 • основні поняття і категорії соціології сім'ї;

 • типології сімейних структур;

 • основні теоретичні підходи до вивчення сім'ї в соціології;

 • історичної зміни сім’ї як соціального інституту;

 • тенденції розвитку сучасної сім'ї;

 • поняття шлюбної поведінки, шлюбного відбору та факторів шлюбного вибору;

 • специфіку сімейного спілкування, поняття сімейного конфлікту та шляхи виходу з нього, наслідки розлучення;

 • поняття сімейної соціалізації та її історичні особливості;


Вміти:

 • вести пошук інформаційних джерел для теоретичного дослідження сім'ї методом компіляції;

 • брати участь у дослідницькій роботі, спрямованій на виявлення проблем сім'ї та впровадження результатів соціологічних досліджень для покращення сімейних стосунків;

 • оперувати категоріями, термінами, що використовуються у соціології сім`ї;

 • визначати типологію сімейних структур в залежності від характеру шлюбу, батьківства;

 • аналізувати історію і сучасність сім’ї, як соціального інституту, стан сучасної української сім’ї з використанням основних соціологічних категорій та теорій;

 • розглядати проблеми, що виникають в сімейних стосунках, з точки зору еволюції сім`ї як соціального інституту та малої соціальної групи.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Навчальна програма
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Робоча навчальна програма
sites -> Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
sites -> Кафедра іноземних мов


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка