Програма „Оператор комп’ютерного набору”Скачати 327.05 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації16.02.2018
Розмір327.05 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

Програма

Оператор комп’ютерного набору
Вищий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До найближчого оточення дитини все більше входить комп'ютер, який сприяє розвитку розумових здібностей та активному й свідомому набуттю знань і вмінь, підвищує інтерес до навчання, привчає учнів логічно мислити. А це, у свою чергу, викликає пошук нових підходів, упровадження нових ідей, новітніх інформаційних технологій навчання.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією "Операторів комп’ютерного набору".

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальної - ознайомлення, систематизація, поглиблення знань учнів із програмним забезпеченням, інформаційними технологіями, основними галузями їх застосування;

- практичної - освоєння методів машинопису, ефективного використання сучасної комп’ютерної та оргтехніки;

- творчої - формування досвіду постановки й розв’язання завдань на персональних комп’ютерах із використанням програмного забезпечення, здатності появляти творчу ініціативу, інтерес до професійної діяльності, потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

- соціальної - виховання колективізму та навичок спілкування в колективі, розвиток трудової культури, моральних якостей, громадянської позиції, виховання поваги до праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість);

Програма допрофесійної підготовки „Оператор комп’ютерного набору” складена з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів старшого шкільного віку й розрахована на вищий рівень, перший і другий роки навчання. Групи комплектуються з учнів 10-11 класів, які бажають оволодіти знаннями і вміннями, необхідними для отримання майбутньої професії.

Для освоєння курсу в перший рік навчання відводиться - 216 год, заняття проводяться двічі, тричі на тиждень тривалістю 3 години кожне, на другий рік – 324 год (9 год на тиждень).

Зміст програми сприяє поглибленню та розширенню базових знань учнів з математики та інформатики.

Програмою передбачено виробничу практику, під час якої вихованці удосконалюють практичні вміння і навички з спецтехнології та навики роботи з офісною технікою.

Програма складається з 3, 4 розділів, кожен із яких є завершеним за змістом. Після освоєння вихованцями кожного розділу доцільно проводити контрольні роботи чи залік.

Програмою передбачені теоретичні та практичні заняття, індивідуальна (практична) робота під керівництвом викладача, а також самостійна робота дитини, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє здобуттю практичних навичок і розвитку мислення.

Теоретичні знання в галузі обчислювальної техніки формуються в об’ємі знань про інформацію та інформаційні системи, загальні принципи вирішення завдань за допомогою персонального комп’ютера, побудову відповідних інформаційних моделей.

На практичних заняттях слухачі набувають навичок роботи з ПК, застосовують набуті знання, уміння й навички до вирішення завдань, які виникають у роботі з пристроями; використовують програмне забезпечення загального й цільового призначення: редактори текстів, графічні редактори; вчаться працювати з електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами.

Програма гуртка може використовуватися під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за № 651 від 11.08.2004 р.)

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право вносити корективи до змісту, змінювати порядок вивчення окремих розділів і кількість годин, відведених на них програмою.

Групи можуть організовуватися на базі шкільних кабінетів інформатики або класів обчислювальної техніки позашкільних закладів.

Вихованцям, які успішно закінчили навчання видається свідоцтво встановленого зразка.


Вищий рівень, перший рік навчання
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка