Програма «польська мова та література»Сторінка2/145
Дата конвертації11.10.2018
Розмір1.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
Мовленнєва лінія. Матеріал мовленнєвої лінії забезпечує формування та вдосконалення умінь і навичок за основними видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма, необхідних для сприйняття, розуміння та інтерпретації мови і для складання власних висловлювань.

Мовленнєвої лінія в програмі виділена в окрему таблицю і передбачає як розвиток репродуктивних, так і продуктивних мовленнєвих умінь. Зміст цієї роботи при плануванні має бути розподілений таким чином, щоб всі види мовленнєвої діяльності були представлені в достатній мірі. Робота з формування мовленнєвої компетентності проводиться на кожному уроці, однак учитель може виділяти для цієї роботи і окремі уроки. Начало формы

Робота з удосконалення читання повинна бути спрямована на розуміння прочитаного, вдосконалення техніки читання вголос і мовчки, формування інтересу до систематичного читання. У навчанні читання вголос важливо мати на увазі комунікативний аспект даного виду читання і необхідність розвитку в учнів уміння співвідносити своє читання (його швидкість, чіткість вимови, виразність) з можливостями, інтересами, потребами слухача. У навчанні читання мовчки акцент робиться на швидкість і розуміння (на швидкість розуміння) прочитаного.
Особлива увага в програмі приділяється вдосконаленню різних типів читання в залежності від комунікативних цілей, ступеня проникнення в зміст тексту (ознайомлювальне, оглядове, критичне) читання.

Важливою є і робота з книгою: вміння користуватися змістом, знаходити в тексті потрібний фрагмент, відбирати матеріал з декількох джерел для усного або письмового висловлювання тощо. Головна мета роботи з розвитку продуктивних видів мовленнєвої діяльності - говоріння та письма – вдосконалення умінь висловлювати свої думки усно і письмово, продумуючи мету висловлювання, плануючи його, зіставляючи мету і результат, враховуючи ситуацію і сферу спілкування. У організації цієї роботи враховується ситуативність мовлення. На уроках рекомендується створення навчальних комунікативних ситуацій, які реалізуються в процесі взаємодії учнів в парах або групах з урахуванням їхніх мовленнєвих можливостей і пов'язані з реальним досвідом школярів.

Необхідно формувати в учнів уміння співвідносити зміст і форму висловлювання з певною ситуацією спілкування, враховуючи при цьому основні компоненти комунікативної ситуації (учасники спілкування (їхні відносини, соціальні ролі, мотив спілкування, комунікативний намір), місце і час спілкування, засоби спілкування (мовні і позамовні)).

Важливе місце в процесі навчання займає самостійна робота учнів: складання плану, тез, конспекту, анотації, рецензії, самостійний аналіз тексту, цілеспрямовані виписки, творчі роботи в жанрі есе тощо..

Мовленнєва лінія, як і всі інші змістові лінії програми, уміщує в собі літературний компонент, що забезпечує інтеграцію курсу, і реалізується перш за все за допомогою широкого використання текстів художнього і публіцистичного стилів у процесі роботи над різними видами мовленнєвої діяльності.

У інтегрованому курсі «Польська мова та література» принцип текстоцентризму є чільним, тому тексти, підібрані для аудіювання / читання, повинні бути основою для організації значної частини роботи на уроці і використовуватися для заучування напам'ять, переказу, складання діалогу, читання, списування, роботи над вимовою, значенням слова, його зображально-виразними можливостями тощо.

Для аудіювання і читання пропонуються тексти, що належать до різних родів літератури, жанрів; типів і стилів мовлення; тексти, що містять монологічне і діалогічне мовлення. Ступінь складності текстів відповідає запланованій навчальній задачі і рівню реальної підготовки учнів. Відбір текстів здійснюється з урахуванням змісту роботи по інших розділах програми – як мовної (лексика, граматика), так і мовленнєвої її частин (аудіювання. читання, діалог, монологічне усне і письмове зв'язне висловлювання).

Робота з реалізації мовленнєвої лінії програми здійснюється за кількома напрямками, головними з яких є читання і аналіз текстів, розгляд художньо-мовних засобів, різноманітні види роботи з текстом в усній і письмовій формах, самовираження і літературна творчість учнів, публічне мовлення. Така систематична робота долучає учнів до літератури як виду мистецтва і в той же час розвиває, збагачує мовлення учнів, дозволяє їм усвідомити творчу індивідуальність письменника, збагнути таємниці його майстерності.

Пріоритетним видом роботи в контексті інтегрованого курсу польської мови і літератури є комплексний філологічний аналіз текстів, який передбачає, як аналіз ідейно-образного, морального змісту, композиції, характеристики персонажів, осмислення образу автора, так і його художньої форми, індивідуального стилю письменника, мовних засобів його вираження.

Такий підхід принципово важливий з точки зору повноцінного сприйняття художнього твору і водночас більш глибокого розуміння ролі мовних засобів у художньому творі.

Аналіз літературних текстів, систематичний розгляд їх зображально-виражальних засобів, поєднується з роботою зі збагачення, вдосконалення мовлення учнів і передбачає обговорення прослуханого / прочитаного в ході діалогів і складання монологічних висловлювань учнів, підготовки розгорнутих відповідей, есе. У процесі роботи необхідно заохочувати самостійні оцінки змісту тексту, його смислу, вчити школярів уважно ставитися до різних точок зору, зіставляти їх, аргументовано відстоювати свою думку, уникаючи зайвої категоричності.

Літературний компонент реалізується також через проектну діяльність, у процесі якої учні досліджують різні джерела, збирають матеріали, що стосуються біографії і творчості письменників, цікавих фактів з історії літератури і культури, складають доповіді, присвячені різним літературним темам; готують презентації за підсумками проектів;

У програмі виділяються і окремі години для читання та обговорення літературних творів. Планується, що невеликі за обсягом твори художньої літератури, їхні фрагменти учні будуть читати і аналізувати на уроці. На таких уроках повинна проводитися і робота з додатковою інформацією (аналіз біографічних відомостей і світогляду письменника), приналежність до певного літературного напряму, роду, жанру, особливість тематики і проблематики, основного пафосу і художньо-естетичної своєрідності. Однак головним пріоритетом в цій роботі повинні бути рефлексія учнів на проблеми, що розглядаються в тексті, вміння оцінити їх, висловити свою позицію в усній і письмовій формі. Обстановка в класі повинна сприяти спілкуванню, бажанню у школярів висловлювати власну думку, уважно і доброзичливо вислуховувати інших, зіставляти свою позицію з іншими точками зору в ході дискусії.

У програму також включено список літератури для домашнього читання та подальшого обговорення в класі. Твори відбиралися з урахуванням близької сучасним учням проблематики, їх культурологічної та художньо-естетичної цінності, без суворого дотримання історико-літературного принципу. Список не обмежує самостійності вчителів і учнів у виборі творів. У цьому випадку враховується тематика соціокультурної лінії програми і літературні вподобання учнів.
Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
2018-2019 -> Українська мова
2018-2019 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
2018-2019 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018-2019 -> Пропозиції до програми з фізики для 10-11 кл
2018-2019 -> Економіка
2018-2019 -> Програма для закладів загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка