Програма виробничої технологічної практики напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології»Скачати 152.12 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації18.04.2018
Розмір152.12 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу управління освітою, власник)
ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

(повна назва навчального закладу)


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з виробничого навчання

______________О.В. Романчук

"__"_______________2013___


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор технікуму


_________________Д.В.Галат

"__"_______________2013__
ПРОГРАМА

виробничої технологічної практики


напряму 050701 « Електротехніка та електротехнології »

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.05070104 « Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

(шифр і назва спеціальності)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Добридень В.А.,викладач спец.дисциплін,

Шапар Т.М.,викладач спец, дисциплін
  Обговорено на засіданні циклової комісії електроустаткування промислових підприємств.___

"___" ____________ 20__ року, протокол N _____

Голова циклової комісії

______________________ Добридень В.А.


ВступМетою виробничої технологічної практики є:

- ознайомлення студентів з виробничими і технологічними процесами безпосередньо на підприємствах, електропостачальних, енергетичних, ремонтно-обслуговуючих дільницях;

- удосконалення у виробничих умовах практичних умінь і навичок виконання робіт з монтажу, ремонту і експлуатації електроустаткування, отриманих під час проходження навчальних практик – електрослюсарної, електрозварювальної, електровимірювальної, електромонтажної, з ремонту електричних машин, апаратів та трансформаторів, з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації, з монтажу та налагодження електронних схем, індивідуального навчання з монтажу, експлуатації і ремонту електроустаткування;

- закріплення знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні дисциплін професійно-практичної підготовки;

- збір інформації для виконання на 4-му курсі курсових проектів з дисциплін професійно-практичної підготовки «Електропостачання підприємств та цивільних споруд», «Електроустаткування підприємств та цивільних споруд», курсової роботи з дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт електрообладнання підприємств та цивільних споруд ».

Практика повинна проводитися на зазначених раніше підприємствах із сучасним рівнем виробничих і технологічних процесів, організації праці енергетичних (електротехнічних) служб, при цьому студент-практикант відповідно до чинного законодавства отримує робоче місце (оплачуване чи неоплачуване), відповідно до переліку посад, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста – техніка-електрика за спеціальністю «Монтаж і експлуатація підприємств та цивільних споруд» (відповідно до кваліфікаційних груп):

1. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості (1222.2) та будівництві (1223.2):

- майстер з комплексної механізації і телемеханіки;

- майстер з ремонту приладів та апаратів;

- виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного обладнання.

2. Технічні фахівці-електрики (3113): технік-електрик; електрик дільниці; електрик цеху; електродиспетчер; електромеханік; електромеханік дільниці; лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань.

3. Електромеханіки і електромонтажники (на роботах середньої кваліфікації): електромонтажник-налагоджувальник; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електромонтажник силових мереж та електроустаткування; електромонтер з обслуговування підстанції; електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики.

До початку практики студент повинен:

- вивчити програму практики;

- отримати інструктаж з організації проведення практики, оформлення звітних документів та захисту звіту, бланк щоденника практики з направленням

(проводиться інструктивне заняття заступником директора з виробничого навчання та керівником практики від циклової комісії);

- отримати індивідуальне завдання для підготовки звіту з Теми 2 «Робота на штатних робочих місцях електромонтера з експлуатації, ремонту та монтажу електроустаткування» та тему технічного реферату.

Студент-практикант повинен вчасно прибути на підприємство – базу практики, оформити прибуття – керівником підприємства видається наказ (проект наказу готує відділ кадрів) про зарахування на практику на штатну посаду та призначення керівника практики від виробництва, студент-практикант повідомляє про влаштування на практику керівника практики від циклової комісії.

На час виробничої технологічної практики студент підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку господарства (підприємства), на нього поширюється загальне трудове законодавство.

Студенти-практиканти ведуть обов’язкові щоденники.

Перші два дні технологічної практики студенти ознайомлюються з підприємством (виробництвом) та проходять інструктажі з техніки безпеки. Під час роботи на штатних робочих місцях вивчають організацію робочого місця електромонтера, порядок ведення технічної та звітної документації, виявляють можливі недоліки в організації робочого місця і визначають шляхи їхнього усунення. Останні два дні на виробництві практиканти ознайомлюються з посадовими обов’язками техніка-електрика та проводять аналіз відповідності роботи електротехнічної служби вимогам діючих нормативних документів, узагальнюють усі матеріали для оформлення щоденника і звіту, систематизують матеріали, зібрані для курсових проектів, завіряють характеристику та іншу звітну документацію за результатами практики в керівника практики від виробництва.

Останні три дні практики студент працює в технікумі – надає оформлені звітні документи (щоденник, звіт, реферат) керівнику практики від циклової комісії для попередньої перевірки, організовано проводяться виробничі екскурсії.

З метою надання допомоги студентам у виконанні програми практики в підготовці звітних документів керівник практики від циклової комісії проводить сам та організовує консультації зі спеціалістами виробництва.

Організація практики здійснюється згідно із «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
Каталог: load
load -> Программа утверждена коллегией мо арк от
load -> Л 36 Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. Киів, Центр навчальної літератури, 2003. 360с. І8Вм 966-8253-76-0
load -> Реферат на тему: " Пацифікація" І
load -> Масові репресії. «Великий терор»
load -> Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання
load -> Робоча програма навчальної дисципліни технологія продуктів забою.
load -> Методика преподавания информатики
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка