Психолого-педагогрші поради для батьків першокласниківСторінка1/40
Дата конвертації07.01.2018
Розмір0.56 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

імені А.Ю.Кримського»Т.М. Листопад


Навчальний посібник

Володимир-Волинський

2010


Вступ

Батьки і діти! Діти і батьки! Нерозділиме і довічне коло. Ми засіваємо житейське поле - і не на день майбутній, на віки.

Б. Олійник
2004 рік було оголошено в Україні Ро­ком Сім'ї. Таким повинен бути кожен рік, адже зараз в нашій країні йде оновлення полі­тичного і духовного життя, яке ста­вить людину у центр політики і еко­номіки, повертає загальнолюдським цінностям статус пріоритету.

Перео­смислення природи й призначення людини спонукає нас, вчителів, пе­реглянути звичні стереотипи мис­лення, традиційні підходи. Дійсність життя чекає від нас більшої широти сприймання, глибини розуміння со­ціальних явищ, особливостей людсь­кої психіки.

Як і все суспільство, сім'я і школа довго терпіли авторитарність та до­гматизм.

Сьогодні гуманізація відносин у ро­дині, у школі також актуальна, як і взаємовідносини сім'ї і школи.

Один з самих серйозних іспитів на шляху пошуку продуктивного кон­такту родини і школи — це плюра­лізм думок, необхідність приймати інші думки та спосіб життя. Як для вчителів, так і для батьків це може бути нелегко, однак без конструк­тивного діалогу співробітництво між ними неможливе.

Для того, щоб допомогти батькам, які мають труднощі у вихованні ді­тей, вчителю треба перш за все зро­зуміти, що саме хочуть вони виховати у своїх дітях, якими засобами вихо­вання користуються.

У повсякденному спілкуванні з бать­ками малятко вчиться пізнавати світ, засвоює поведінки, життєвий досвід. Саме від сімейного мікроклімату зале­жить ефективність педагогічних дій: дитина більш піддатлива виховному впливу, коли росте у атмосфері друж­би, довіри, взаємних симпатій.

Сім'я — це маленький колектив, чле­ни якого взаємозв'язані обов'язками.

Чи буде первинний досвід спілкування дитини з дорослими у системі відно­шень «дорослі — маля» позитивним, залежить від того, яке положення вона займає у сімейному колективі. Коли дорослі всю свою увагу концентрують на тому, щоб задовольнити будь-яке бажання малюка, складаються умо­ви для процвітання егоцентризму. Там, де дитина рівноправна, де роз­діляє спільні турботи, виконує окремі обов'язки, складаються більш спри­ятливі умови для формування у неї активної життєвої позиції.

Також готовність дитини до шкільно­го навчання визначається її загальною підготовкою. Навчання може стати успішним лише в тому випадку, коли родина піклується не тільки про його нормальний фізичний розвиток, але й про те, щоб зуміти виховати у ма­люка працелюбність, дисципліно­ваність, самостійність, відповідаль­ність, організованість.

Для того, щоб правильно виховува­ти дітей, необхідно розуміти й ура­ховувати психологічні та індивіду­альні особливості кожної дитини. Однак, не всі батьки мають для цьо­го педагогічні знання. Саме тому, задача вчителя — у всіх формах роботи з батьками розкрити перед ними важ­ливіші сторони психічного розвитку і прийоми виховання, підкресливши при цьому, що для того, щоб вихова­ти дітей, треба знати їх та вміти ба­чити характерне для кожного періоду дитинства й конкретно те, що мож­на спостерігати тільки у свого дитя­ти. Можливості школярика великі, але не безграничні..

К. Д. Ушинський писав: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знако­мым и понятным, а иногда даже де­лом легким,— и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденные спо­собности и умение, то есть навык; но весьма немногие пришли к убежде­нию, что кроме терпения, врожден­ной способности и навыка, необхо­димы еще и специальные знания... Одна практика без теории — то же, что знахарство в медицине».

У даному посібнику наведені приклади різ­них форм роботи з бать­ками, матеріал для проведення батьківських зборів. Споді­ваюсь, що даний посібник допоможе студентам підготуватись до роботи з батьками підчас переддипломної практики та до занять з педагогіки.
Каталог: ld
ld -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Українська література
ld -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
ld -> Формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики
ld -> П.І. Біда Інтерактивний комплекс
ld -> Робоча програма навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка