Реферат циклу наукових працьСкачати 130.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2018
Розмір130.46 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РЕФЕРАТ

циклу наукових праць

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯЗамула Ірина Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку і контролю, Житомирський державний технологічний університет
Київ

2010
Актуальність теми дослідження. Серед глобальних проблем сьогодення екологічна займає одне з провідних місць. Економічні, соціальні та екологічні відносини сьогодні щільно пов’язані між собою, а сучасна екологічна криза набуває ознак кризи соціальної та економічної. У зв’язку з цим екологічний аспект поступово проникає у кожну прикладну науку, інтегруючи їх знання. Вказані явища обумовлюють:  • появу нового об’єкта дослідження для економічних наук – природно-ресурсний потенціал і наслідки антропогенного впливу на нього, – які сьогодні виявилися неспроможними оцінити ступінь такого впливу внаслідок відсутності відповідного теоретичного підґрунтя;

  • потребу у зміні підходів до розуміння функцій бухгалтерського обліку як інструменту захисту екологічних інтересів окремого працівника, держави та суспільства в цілому;

  • необхідність розробки організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, які б відповідали вимогам світового співтовариства щодо охорони природно-ресурсного потенціалу, як основи національного багатства країни;

  • появу нових кваліфікаційних вимог до бухгалтерів з огляду необхідності підготовки якісно нової інформації в межах облікових систем.

Сучасний стан навколишнього природного середовища вимагає перегляду концептуальних питань щодо формування облікової системи, виходячи з потреб користувачів інформації мікро- та макрорівнів, з метою збереження біосфери та досягнення сталого розвитку суспільства. Дослідження спрямовано на розробку сучасної моделі системи бухгалтерського обліку, яка дозволить оцінити вплив суспільства на екологічну безпеку та забезпечити динамічне пристосування теорії та методології бухгалтерського обліку до зміни потреб користувачів екологічної інформації на мікро- та макрорівнях, що дозволить:

1) на мікрорівні – формувати своєчасну, достовірну та адекватну потребам управління інформацію щодо екологічної діяльності суб’єкта господарювання, яка буде основою прийняття виважених рішень у сфері регулювання впливу на навколишнє природне середовище та гарантуватиме бережливе природокористування;

2) на макрорівні – отримувати достовірну зведену статистичну інформацію, яка забезпечуватиме обґрунтованість формування державної екологічної політики відповідно до Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та концепції сталого розвитку країн світу; підвищуватиме інтерес і довіру зовнішніх користувачів до інформації про діяльність вітчизняних підприємств з огляду на їх вплив на навколишнє природне середовище; відновлюватиме екологічний баланс в країні.

Бухгалтерський облік є єдиною цілісною системою формування достовірної, оперативної, релевантної, повної інформаційної бази, на підставі якої здійснюється процес управління як окремим суб’єктом господарювання, так і економікою в цілому. Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку є необхідними для забезпечення сталого економічного розвитку суспільства, адаптації до європейських і міжнародних вимог.

Цикл праць присвячено розвитку теорії, методології та організації бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому. У зв’язку з наростанням глобальної екологічної кризи зазначена тема дослідження є особливо актуальною, адже недостатньо висвітлена в літературі економічного спрямування.

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні вченими недостатньо уваги приділяється економічним інструментам регулювання впливу суб’єктів на навколишнє природне середовище. Бухгалтерський обліку, як прикладна економічна наука, здатен за допомогою своїх інструментів забезпечити регулювання еколого-економічних процесів, що відбуваються на мікро- та макрорівнях. У зв’язку з цим потребує удосконалення теорія, методологія та організація бухгалтерського обліку.

Головною проблемою, яка визначена для вирішення в даному циклі праць, є ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та виявлення можливостей розвитку бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні відповідно до сучасних вимог інформаційного забезпечення управління.

Об’єктом дослідження є еколого-економічні процеси, що виникають в діяльності суб’єктів господарювання, і підлягають бухгалтерському відображенню.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми розвитку бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів, як інформаційного забезпечення управління ними на мікро- та макрорівнях з урахуванням вимог концепції сталого розвитку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і нових методологічних підходів щодо розвитку бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні, що вирішує наукову проблему ігнорування ролі бухгалтерського обліку в побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання.

Передумови та складові розвитку бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні, запропоновані у представленому циклі праць, наведено на рис. 1.

Цикл наукових праць складається з 52 праць загальним обсягом 102,96 друк. арк., особисто автору належить 29,68 друк. арк., в тому числі 3 колективні монографії (обсягом 81,72 друк. арк., особисто автору належить 7,54 друк. арк.), 30 наукових статей (обсягом 17,12 друк. арк., особисто автору належить 15,22 друк. арк.), з них 2 у іноземних виданнях (Польща – 0,38 друк. арк., Угорщина – 0,19 друк. арк.), 19 тез доповідей (обсягом 3,31 друк. арк., особисто автору належить 3,11 друк. арк.), з них 4 у іноземних виданнях (Білорусь – 2 загальним обсягом 0,32 друк. арк., Чехія – 2 загальним обсягом 0,33 друк. арк.).

По першій проблемі, виявленій і розкритій у циклі праць, “Ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання” автором розкрито сутність взаємозв’язку економіки та екології та протиріччя, що виникають між ними (сутність соціально-екологічних протиріч, передумови екологізації наук, макроекономічне регулювання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище), передумови виникнення і тенденції розвитку бухгалтерського обліку екологічної діяльності (сутність та розвиток бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання), роль бухгалтерського обліку в екологізації управління підприємством (сутність і тенденції розвитку екологізації управління суб’єктом господарювання за кордоном та в Україні, вплив бухгалтерського обліку на екологізацію управління).


Каталог: sites -> default -> files -> referats
referats -> Реферат циклу наукових праць на тему "контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового І теплового навантаження"
referats -> Рішення соціальних проблем залучаються різні соціальні інституції та неурядові організації, створюється розгалужена система різноманітних соціальних служб
referats -> Реферат роботи завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента, Пилипенка Андрія Анатолійовича
referats -> Лист-подання
referats -> Реферат наукової праці «гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі І під дією метилтретбутилового ефіру»
referats -> Реферат роботи „ Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
referats -> В умовах техногенно трансформованих екотопів Донбасу на фоні постійної металпресингової екзогенії увесь рослинний комплекс зна
referats -> «Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика»
referats -> Реферат роботи „ неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів
referats -> Реферат «Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка