Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окрСкачати 334.86 Kb.
Сторінка21/21
Дата конвертації18.10.2018
Розмір334.86 Kb.
ТипПротокол
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Архівний документ

Центральний державний архів громадських об’єднань України

Ф. 1. – КП(б)У УРСР

Оп. 23.

Спр. 542. – Материалы по вопросу мобилизации гражданского населения для строительства оборонительных сооружений, 62 арк.
Офіційний документ

Концепція національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серпня. – С.2–7.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. – К.: Політвидав України, 1990. – 7 с.
Документ із збірки документів

Доповідна записка делегації Української Центральної Ради Тимчасовому уряду та Виконавчому Комітетові Петроградської ради робітничих та солдатських депутатів з питань автономії України // Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У двох томах / відп. ред. В. А. Смолій.– К.: Наукова думка, 1996. Т. І. – С. 93–98.


Доповіді (тези) з матеріалів конференцій, семінарів

Десятніков О. В. Місцеві та прийшлі робітники у структурі наймитства одноособових селянських господарств України в період непу / О. В. Десятніков // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003”, Т.3 “Історія”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 11-12.


Довідкова література

Саидов А. Х. Межпарламентские организации мира: Справочник / А. Х. Саидов. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 352 с.


Стаття з енциклопедії і словника

Дипломатическая почта // Дипломатический словарь / гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев и др. – М.: Наука; 1993. Т.1. – С.308.

Государство // Политология: Энциклопедический словар / üод общ. ред. Ю. И. Аверьянова. – М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та; 1998. – С. 65–70.
Дисертації

Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ ст.: дис. ... докт. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Стяжкіна. – Донецьк, 2003. – 498 с.

Ткаченко О. В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків на Україні (1861-1917 рр.): дис…. канд. істор. наук: 07.00.01 / О. В. Ткаченко. – К., 1998. – 220 с.
Автореферат дисертації

Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ ст.: автореф. дис. докт. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / О. В. Стяжкіна. – Донецьк, 2003. – 38 с.Калініченко В. В. Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років ХХ ст.): автореф. ... канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / В. В. Калініченко. – Харків, 2001. –21с.
Матеріал, запозичений з Інтернету

Державний стандарт загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.mon.gov.ua
Каталог: 665844
665844 -> Методичні матеріали
665844 -> Міністерство освіти та науки україни
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
665844 -> Національна академія статистики, обліку та аудиту
665844 -> Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»
665844 -> Модуль перший
665844 -> Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка