Річний план роботи мелихівського навчально виховного комплексуСторінка1/14
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.24 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради навчально-виховного

комплексу

протокол від ______2014 року №___

Голова ради навчально-виховного

комплексу

_______І.І. Бородіна

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

МЕЛИХІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

(ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І–ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради навчально-виховного

комплексу

протокол від ________2014 року №___

Голова педагогічної ради

__________М.Л. Ступак

ВСТУП

Аналіз роботи Мелихівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу) Нововодолазької районної ради Харківської області в 2013/2014 навчальному році та завдання на новий 2014/2015 навчальний рік
У своїй роботі педагогічний колектив керувався вимогами Конституції України, Законів України «Про освіту» (зі змінами), « Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та працював над такою методичною темою:

Вдосконалення форм і методів викладання, перевірки та контролю навчальних досягнень учнів з метою підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу у системі особистісно-орієнтованого навчання.

Для її реалізації була організована відповідна методична робота.

Однією із форм методичної роботи є педагогічна рада НВК. У 2013/2014 навчальному році було проведено 10 засідань педагогічної ради НВК, на яких розглядалися питання про підсумки роботи НВК в минулому та завдання на наступний навчальний рік, обговорення та ухвалення річного плану роботи НВК на 2013/2014 навчальний рік, питання впровадження елементів інноваційних технологій в практику роботи вчителів, про впровадження Державних стандартів початкової , базової та повної загальної середньої освіти, про роботу із зверненнями громадян, про роботу із запобігання злочинності серед учнів, питання формування творчої уяви, як напрямку інтелектуального i особистого розвитку дитини дошкільного віку, про дотримання вимог мовного законодавства, про підсумки проведення поглибленого медогляду учнів підліткового віку у 2013 р., про стан роботи з додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; з профілактики та попередження правопорушень і злочинності серед дітей, про підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр, підсумки участі у І, ІІ етапах предметних олімпіад, , про роботу з обдарованими учнями, про роль морально-етичного виховання в системі виховних впливів на процес соціалізації учнів, про роботу з обдарованими учнями, про стан військово-патріотичного виховання, про організацію оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2014 році, про проведення державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах, про переведення учнів 1-8, 10 класів, про випуск учнів 9 та 11 класу, про затвердження робочого навчального плану на наступний рік, а також вирішувався ряд інших проблем, які стояли перед педагогічним колективом НВК. Вчителі НВК брали активну участь у підготовці та проведенні засідань педрад, у обговоренні поставлених проблем. У ході засідань досить ефективним було використання таких видів роботи як «мозковий штурм», створення різноманітних кваліметричних моделей, робота в малих групах та ін. Проте, на наступний рік роботу по використанню нестандартних форм і методів проведення педрад слід поглибити, оскільки це допоможе активізувати діяльність вчителів у ході підготовки та проведення засідань.

Систематично проводяться наради при директорові, на яких розглядалися результати контрольно-аналітичної діяльності адміністрації, аналіз виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, питання атестації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду, охорона праці та запобігання дитячому травматизму, вибір профілю навчання учнями 9 класу, підготовка до ДПА, організація оздоровлення учнів, питання наступності у роботі дошкільного підрозділу, впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та ін.

Основою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу у НВК є інструктивно-методичні наради, на яких розглядалися питання оформлення шкільної документації, питання організації гурткової роботи, роботи класного керівника по запобіганню пропусків занять учнями без поважних причин, роботи з учнями девіантної поведінки, учнями, схильними до правопорушень, основні дидактичні принципи навчання та виховання, форми та методи роботи із здібними учнями та учнями, які навчаються на початковому рівні, робота по запобіганню дитячого травматизму, патріотичне виховання в НВК, вивчення передового педагогічного досвіду, повторення вивченого та проведення ДПА, організація навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі та ін.

Ефективним доповненням до інструктивно-методичних нарад стало створення електронної інформаційної бази даних, за допомогою якої вчителі та вихователь НВК отримали змогу знайомитися з матеріалами проведення нарад та семінарів районного рівня,з нормативно-правовою базою, інструктивно-методичними рекомендаціям Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації. Завданням на наступний навчальний рік є каталогізація відповідної бази даних з метою спрощення роботи з нею вчителів, які не досить досконало володіють ПК.

Протягом року працювали у НВК методоб’єднання класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного та вчителів суспільно – гуманітарного циклу. На засідання виносилися питання організації навчально-виховного процесу, забезпечення навчальними програмами та підручниками, ведення шкільної документації,організація позакласної роботи з предметів, проведення шкільного етапу Всеукраїнських олімпіад, розглядалося питання розвитку учнівського самоврядування, його проблеми та перспективи, питання реалізації завдань морально-етичного виховання та ін. Вчителі готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні форми роботи, обмінювалися досвідом.

Однією із колективних форм роботи із педагогічними кадрами є психолого-педагогічні читання. У 2013/2014 навчальному році вони пройшли за такою темою: «Психологічні основи впровадження елементів інноваційних педагогічних технологій».

Вчителі мали змогу ознайомитися із досягненнями психолого-педагогічної науки у сфері формування мотивації навчальної діяльності учнів, опрацювати відповідну літературу, поділитися проблемами, досвідом.

Працював у 2013/2014 навчальному році постійнодіючий семінар «Підвищення професійної компетентності педагогів в міжатестаційний період». Протягом навчального року було проведено такі семінари та семінари-практикуми:


 • Формування мотивації навчальної діяльності учнів

 • Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика.

 • Морально-етичне виховання школярів в системі роботи класного керівника

Семінар – практикум «Використання елементів інноваційних педагогічних технологій на сучасному уроці.»

 • Семінар – практикум « Створення моделі системи морально-етичного виховання учнівського колективу

Завдання для адміністрації залишається більш активне залучення вчителів, вихователя до підготовки та проведення семінарів, психолого-педагогічних читань, «круглих столів».

Досить успішно продовжили вчителі НВК роботу над індивідуальними темами самоосвіти. Кожен педагог сформував та регулярно поповнює папки самоосвіти з власним порт фоліо, де накопичуються нормативні документи, методичні рекомендації, власні розробки уроків та виховних заходів, доповіді та ін..

Вдало пройшла у 2013/2014 навчальному році атестація педагогів, за результатами якої вчителеві біології Кононенко О.М., вчителеві математики Лазаренко І.А. було присвоєно кваліфікаційні категорії «вчитель ІІ категорії», вчителеві української мови та літератури Янко С.С. було присвоєно кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії», вчитель російської мови та літератури Миргород О.О. підтвердила кваліфікаційну категорію «вчитель І категорії», вчитель початкових класів Бондарєва С.М. підтвердила 9 тарифний розряд та їй було присвоєне педагогічне звання «Старший вчитель».

З метою забезпечення безперервності педагогічної освіти проведено курсову перепідготовку на базі Харківської академії неперервної освіти вчителя початкових класів Бондарєвої С.М. та вчителя української мови та літератури Янко С.С.,яка отримала «добре» за результатами контролю з основного предмету та «відмінно» за результатами контролю з ІКТ.

Зростанню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування семінарів, що організовувалися РМК відділу освіти Нововодолазької РДА. Зростає фахова компетентність педагогів і , як наслідок, ефективність уроків. Вчителі НВК активно використовують у своїй діяльності елементи інноваційних технологій ( інтерактивне навчання, ООН, проблемне навчання і т.і.), вдосконалюють свою майстерність у застосуванні різноманітних форм та методів навчання та виховання, підвищують свій професійний та загальнокультурний рівень.

Продовжено роботу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (1, 2 класи) та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (5 клас). Основними позитивними змінами, які зумовлені реалізацією основних положень Державних стандартів у Мелихівському НВК є: • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти.

 • особистісно-орієнтований підхід у навчальному процесі.

 • формування ключових компетенцій у учнів початкових класів.

 • введенняє єдиного стандарту до всіх мов навчання.

 • використання здоров'язбережувальних технологій.

 • почато вивчення англійської мови у 1 класі.

 • посилено природничу складову Стандарту.

 • передбачено і впроваджуються ІКТ (2 клас).

Колектив НВК планує продовжити роботу по впровадженню нових Державних стандартів.

Результатом методичної роботи стало забезпечення безперервності освіти вчителів НВК, підвищення рівня фахової майстерності і як наслідок – сталість проценту учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні та підвищення показника рівня навченості (0,69 у минулому навчальному році – 0,71 у 2013/2014 навчальному році.). Активізувалася участь учнів НВК у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад – якщо у 2011/2012 навчальному році учнівська команда взяла участь у олімпіадах з 5 предметів, учень 8 класу Сизько Дмитро посів 2 місце у олімпіаді з англійської мови, у 2012/2013 навчальному році учні НВК взяли участь у олімпіадах з 8 предметів і учень 10 класу Коляда Ігор посів І місце на олімпіаді з трудового навчання, а учень 9 класу Бондарєв Сергій – ІІІ місце на олімпіаді з фізики, то у 2013/2014 навчальному році вже два перших місця (трудове навчання – Коляда І. (11 клас), фізика – Бондарєв Сергій (10 клас) та 2 третіх місця з математики (Кочетов Д. та Абалмасова А., 9-А клас). На наступний навчальний рік вчителям НВК слід посилити роботу з обдарованими та здібними учнями щодо більш якісної підготовки їх до олімпіад та турнірів.

Учні НВК протягом навчального року брали активну участь у різноманітних змаганнях та конкурсах районного та обласного рівнів, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах «Лелека», «Соняшник», «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», «Лукоморьє» та досягли значних результатів.

Поряд з організацією методичної роботи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність, яка була спрямована на аналіз динаміки навчально – виховного процесу та результативності роботи над методичною темою.

Об’єктами фронтального контролю вивчення стану викладання , рівня навчальних досягнень та результативності позакласної роботи з таких навчальних предметів: українська мова та читання (1-4 класи), російська мова (5-11 класи), інтегрований курс «Література» (5-11 класи), світова література (6, 9-Б класи). За результатами фронтального контролю оформлені довідки та видані відповідні накази. Проте, через відсутність заступника директора з навчально-виховної роботи план вивчення стану викладання навчальних предметів виконано не в повному обсязі (не вивчено стан викладання предметів екологія, «Людина і світ» (11 клас).

Об’єктами тематичного контролю стало ведення шкільної документації, питання впровадження в практику роботи вчителів елементів інноваційних педагогічних технологій , про роль морально-етичного виховання в процесі соціалізації учнів, про стан військово-патріотичного виховання, про впровадження нових Державних стандартів базової, початкової та повної загальної середньої освіти, робота по запобіганню дитячого травматизму, організація повторення вивченого та підготовка до ДПА і ЗНО та ін. За результатами тематичного контролю оформлені відповідні інформації, які розглядалися на нарадах при директорові та оперативних нарадах.

Стан ведення шкільної документації залишається на достатньому рівні.

Основними зауваженнями залишаються:  • щодо ведення класних журналів - неохайність записів, виправлення,

  • недостатній контроль за веденням щоденників учнів;

  • послаблення контролю за охайністю ведення зошитів з тих предметів, де не передбачені регулярні перевірки стану ведення.

Тому на наступний навчальний рік слід спланувати систему індивідуальних консультацій та посилити контроль адміністрації за веденням шкільної документації.

Удосконаленню навчально-виховного процесу у2013/2014 навчальному році сприяла система моніторингових досліджень, метою яких стало забезпечення виявлення відповідності існуючого стану відповідному стандарту якості освіти. В ході моніторингу управлінської діяльності вивчалося дотримання вимог мовного законодавства, виконання навчальних планів та програм, дослідження ефективності прийнятих управлінських рішень. Здійснення моніторингу професійної майстерності полягало у вивченні питань роботи методичних служб НВК по вивченню, узагальненню та поширенню ЕПД, самоосвітньої роботи вчителів НВК, аналізу роботи вчителів, які атестуються. Окрім цього об’єктами досліджень стала виховна робота, моніторинг якості навчання.

У 2013/2014 навчальному році у НВК навчалося 15 вихованців та 78 учнів. На початок навчального року було зараховано 25 учнів Парасковіївської ЗОШ І-ІІ ступенів, що дозволило значно покращити мережу: були відкриті 2 дев’ятих класи, з’явився 6 клас. Протягом навчального року із закладу до інших шкіл у зв’язку з переїздом батьків вибуло 2 учні, з інших навчальних закладів прибув 1 учень. У 2, 6 та 8 класах для учнів було організовано індивідуальне навчання. Прогнозований прийом учнів до 1 класу – 8 учнів, до 10 класу – 9 учнів.

У 2013/2014 навчальному році відбулося оновлення кадрового складу НВК. На кінець 2013/2014 навчального року у НВК працювало 16 педагогічних працівників,з яких лише 1 – сумісник. На сьогодні викладання здійснюють 4 вчителі та 1 вихователь, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 4 вчителі, які мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», 3 вчителі з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст І категорії», 3 вчителі мають категорію «Спеціаліст вищої категорії», один вчитель має педагогічне звання «Старший вчитель». 70 % вчителів мають вищу педагогічну освіту, 30 % - середню спеціальну педагогічну освіту, з них 2 вчителі продовжують навчання до здобуття вищої педагогічної освіти. 90 % навчальних предметів викладають фахівці з даного предмету.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> «Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Технічне обслуговування та ремонт системи мащення
downloadcenter -> Не сама дитина має пристосувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Урок систематизації та узагальнення знань; урок-подорож «Космічна подорож»
downloadcenter -> Раціональне використання коштів моєї родини
downloadcenter -> Урок-подорож 1 Тема : Материки Землі Мета
downloadcenter -> Міжнародний день/місячник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка