Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Антропогенні зміни водних об’єктівСторінка1/12
Дата конвертації07.03.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

________ / Руденко В.П./

“_____” _________ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )
з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний

Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Індивідуальна

робота (год)Самостійна

робота (год)Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)Заліки

(семестр)Денна


3

5

108

3

28

51

6

235

Заочна

3

5

108

3

6

10
925
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Робоча програма складена на основі Програми курсу „Антропогенні зміни водних об'єктів” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення 30.08.2011 року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма складена к.геогр.н., асистентом Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

201___ року
Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________201__ рокуГолова методичної ради

географічного факультету ______________________/___________ /

(підпис) (прізвище, ініціали)1. Пояснювальна записка
На сучасному етапі розвитку суспільства виникло ряд проблем, пов’язаних із раціональним використанням природних ресурсів. Зокрема, водні ресурси – це складова частина невичерпних природних ресурсів. Це – прісні води суходолу: поверхневі (річки, озера, льодовики, штучні водойми, болота) та підземні. Вода – одна із найпоширеніших речовин у природі. На Світовий океан припадає 361 млн. кв.км, або 71 % загальної площі земної кулі. На жаль, з кожним роком спостерігається збільшення антропогенного тиску на природу, в тому числі і на водні об’єкти.

Вивчення основних аспектів господарського впливу на природні водні об'єкти – річки, озера, моря, океани є особливо важливим завданням в наш час. Дослідження впливу перетворених водних об'єктів на формування річкового стоку та стоку наносів, формування знань про основні антропогенні чинники руслоформування та переформування берегової лінії озер, оцінка зміни якості води під впливом діяльності людини – це основа теоретичних знань для напрямку «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Каталог: res -> geo -> robociprog -> ushenko
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) " Гідравлічні І аеродинамічні машини "
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Спецпрактикум" (назва навчального предмета) для спеціальності
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Загальна гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Еколого-географічна експертиза використання вод
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу банки екологічної інформації для напряму -6


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка