Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Комп’ютерне моделюванняСкачати 110.09 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.03.2019
Розмір110.09 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання

футеровок теплових агрегатів" для студентів

напряму 6.051301 – хімічна технологія

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27.12.10
Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 66.01:51.001.57 (07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія / Укл І.В. Голуб. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 8 с.Наведені загальні методичні вказівки, рекомендації до вивчення дисципліни, рекомендовану літературу, перелік індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія заочної форми навчання.Укладач І.В. Голуб, канд. техн. наук, доц.

Відповідальна за випуск Л.В. Іващенко, канд. техн. наук, доц.

Рецензент В.Г. Расчубкін, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 21.02.11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид.арк. 0,47. Умов.друк.арк. 0,40. Тираж 50 пр. Замовлення № 34 .

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

В С Т У П

Дисципліна "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" є невід’ємною частиною комплексу дисциплін з підготовки фахівця.

Мета викладання дисципліни –придбання навичок, необхідних для рішення задач та побудування комп’ютерних моделей для наукових досліджень агрегатів хімічної технології .

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: загальні відомості про моделювання агрегатів хімічної технології в різних сферах виробництва, теоретичні основи комп’ютеризації і оптимізації агрегатів хімічної технології; принципи побудови комп’ютерних моделей хімічної технології.

Вивчення дисципліни обумовлює придбання знань і умінь будувати комп’ютерні моделі для процесів хімічної технології, виконувати розрахунки кількості виробів, необхідних для футеровки агрегату хімічної технології різними методами, знаходити оптимальне рішення технологічних задач

Виконання курсової роботи, запропонованої студентам, стимулює розвиток навичок самостійної роботи з літературою, вміння кваліфіковано застосовувати методи комп’ютерного моделювання, які є ефективним інструментом для аналізу і керування хіміко-технологічними процесами, оптимізації параметрів виготовлення футеровки агрегату.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка