Робоча програма навчальної дисципліни «Агрохімія» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»Сторінка1/20
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.49 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОРОХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник

директора з навчальної роботи Генсецька О.М.____________

«______»__________20___ року
http://gklnau.at.ua/_pu/2/90420732.jpg
РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Агрохімія»
Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 201 «Агрономія»за ОПП «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Відділення Агрономічне

Горохів 2018

Робоча програма навчальної дисципліни "Агрохімія" для студентів за спеціальністю 201 "Агрономія"Розробник:

Янчук B. І., викладач агрономічних дисциплін, спеціаліст першої категорії

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії агротехнічних

дисциплін
Протокол від “____” 2018 року № ___
Голова циклової комісії __________ Кондратюк Р.Р..

(підпис) (прізвище та ініціали)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань "Аграрні науки

і продовольство "НормативнаСпеціальність 201"Агрономія"

(шифр і назва)Модулів – 3
Рік підготовки:
2018- 2019-й

2018- 2019-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - реферат

Семестр

Загальна кількість годин -90

1-й.

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних -60 самостійної роботи студента -30

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

24 год.

4год, 12год.

Практичні

4год.
Лабораторні

32год.

6 год.

Самостійна робота

30год.

68год.

Індивідуальні завдання:

год.


-

-

Вид контролю: Екзамен,залік


1. Опис навчальної дисципліни

2. Вступ

За своєю суттю і змістом агрохімія є дуже важливою складовою загальної аграрної стратегії як держави, так і окремого підприємства.Опис предметної області дисципліни

Об’єкт вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми функціонування агрохімії.

Цілі навчання: надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) молодшого спеціаліста.

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях аграрної науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку агрохімії.Методи, методики та технології:

- при проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих дискусійних питань; при проведенні практичних занять: розгляд ситуаційних завдань, рішення задач.

- при самостійній роботі: виконання індивідуального завдання (розрахункове завдання).

Дисципліна “Агрохімія” входить до блоку дисциплін, які вивчають проблеми удобрення, призначена для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики забезпечення с.г.культур, у навчанні рівня “молодший спеціаліст” і є продовженням курсу “Агротехнологій”.Мета вивчення дисципліни – забезпечення знаннями високоефективного використання органічних і мінеральних добрив для покращення родючості грунтів в умовах с\г виробників.

Завдання дисципліни – є вивчення добрив і їх ефективне використання для відтворення родючості грунтів.

- історичні передумови виникнення«Агрохімії» як науки з’явилися, щоб дати відповідь на питання, які виникають у процесі практичної діяльності людини.

Після вивчення дисципліни студент повинен мати чіткі уявлення про вплив добрив на родючість ґрунту, висоту і якість врожаю, навколишнє середовище, а також вміти користуватись еколого-агрохімічним паспортом, картограмою і найпростішими приладами для аналізу ґрунтів, добрив, рослин та застосовувати результати аналізів у своїй практичній роботі на виробництві.

Після вивчення курсу дисципліни "Агрохімія" студент повинен знати: хімічний склад рослин; фізіологічну роль елементів живлення; агрохімічні властивості основних типів грунтів України; мінеральні і органічні добрива; технологію внесення мінеральних і органічних добрив, правила змішування мінеральних добрив; правила зберігання мінеральних і органічних добрив; систему удобрення культур в сівозмінах, методику розрахунків норм добрив на плановий урожай; методи агрохімічного обстеження ґрунтів та їх аналіз, заходи поліпшення родючості ґрунту, правила охорони праці та навколишнього середовища.
Каталог: uploads -> 1784073
1784073 -> Програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
1784073 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Організація І планування діяльності фермерського господарства»
1784073 -> Молодь та соціально-економічні перетворення в апк
1784073 -> Індивідуальні завдання з предмета «Неорганічна хімія»
1784073 -> Горохівський коледж лнау
1784073 -> Конспект лекцій з дисципліни: «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів аграрних вищих навчальних закладів
1784073 -> Програма навчальної дисципліни «Агрометеорологія» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
1784073 -> Горохівський коледж
1784073 -> Робоча програма навчальної дисципліни «основи тваринництва І бджільництва»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка