Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету Розробник: Левицька Н. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права УкраїниСкачати 126.82 Kb.
Сторінка2/9
Дата конвертації11.10.2018
Розмір126.82 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Основи трудового права”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

2Галузі знань

»

(шифр, назва)Нормативна


Модулів:

2


Напрями

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Усі спеціальності


2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 38год.


4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


16год

.

Практичні, семінарські

16год.

.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

2год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни „ Основи трудового права ” полягає у формуванні системи знань про поняття, предмет та методи галузі трудового права , огляд джерел та її основних інститутів, набуття студентами ґрунтових знань у сфері трудових правовідносин в Україні. Студенти-правники повинні отримати знання у сфері трудових правовідносин України, стосовно суб’єктного складу даних відносин, порядку реалізації громадян права на працю, захисту своїх прав, що забезпечить належну фахову підготовку спеціаліста-правознавця.

Завданням вивчення дисципліни. Очікувані результати (набута компетентність) – після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

- коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;

- суб’єктів цих відносин; нормативну-правову базу забезпечення таких відносин;

- підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин, їх форму та зміст;

- порядок укладання, зміст, підстави зміни та припинення трудового договору.

- вміти:

- застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з трудового права для врегулювання трудових правовідносин;

- аналізувати закономірності та тенденції розвитку трудового права;

- професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів трудових правовідносин.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
2015 -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
2015 -> Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
2015 -> Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
2015 -> Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
2015 -> Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
2015 -> Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
2015 -> Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка