Робоча програма навчальної дисципліни екологія біологічних системСторінка1/5
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

_______________ М.М. Доля

“____” ________________ 2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри загальної екології та БЖД, Протокол № 9 від 18 травня 2015

Завідувач кафедри

_____________В.А. ГайченкоРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
напрям підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

КИЇВ-2015


Робоча програма дисципліни "Екологія біологічних систем" для студентів за напрямом підготовки 6.040106 "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" „14” січня 2013 року, – 38 с.

Розробники: Гайченко Віталій Андрійович, завідувач кафедрою загальної екології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор, Соломенко Людмила Іванівна, доцент кафедри загальної біології та безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, протокол від. “17”січня 2013 року № 6


Завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності

_______________________ (В.А. Гайченко)


“_____”___________________ 2013 року
Схвалено вченою радою факультету екології та сталого розвитку НУБіП України

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року
Голова вченої ради (Ю.В. Рибалко)

АНОТАЦІЯ

навчальної дисципліни «Екологія біологічних систем»

з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОКР «Бакалавр»


Сучасна екологія є теоретичною основою раціонального природокористування й має провідне значення в розробці стратегії взаємовідносин природи і людини.

Стосовно об'єктів вивчення розрізняють екологію рослин і екологію тварин. Для екології рослин традиційним є акцент, насамперед на взаємовідносинах із довкіллям на рівні рослинного організму.

Завдання екології рослин полягає в тому, щоб розкрити численні взаємозв'язки між організмами і факторами місцезростання, пояснити, узагальнити й відобразити їх в усій складності та мінливості. Показати, що взаємодія між живими організмами й навколишнім середовищем, обмін речовин та енергії між ними, пристосування організмів до постійно мінливих умов існування зумовлюють можливість існування життя на Землі.

Навчальний курс складається з 4 – х змістовних модулів: модуль І. Аутекологія рослинних організмів; модуль II. Синекологія рослинних організмів, модуль IIІ. модуль IV. , які включають 15 теоретичних тем (30 год.), 15 практичних занять (30 год.) та самостійну роботу студентів (48 год) – всього 108 годин.

Кінцева форма контролю – залік.

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины «Экология биологических систем»

по направлению 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование», ОКУ «Бакалавр»


Современная экология является теоретическим основанием рационального природопользования и занимает ведущее место в разработке стратегии взаимоотношений природы и человека.

Относительно объектов изучения различают экологию растений и экологию животных. Для экологии растений традиционно делают акцент на взаимоотношениях с окружающей средой, прежде всего, на уровне растительного организма.

Задача экологии растений состоит в том, чтобы раскрыть многочисленные взаимосвязи между организмами и факторами среды обитания, объяснить, обобщить и отобразить всю их сложность и изменчивость. Показать, что взаимодействие между живыми организмами и окружающей средой, обмен веществами и энергией между ними, адаптация организмов к постоянно меняющимся условиям существования определяют возможность существования жизни на Земле.

Учебный курс состоит из 2-х смысловых модулей: модуль І. Аутэкология растительных организмов; модуль ІІ. Синэкология растительных организмов, которые включают 15 теоретических тем (30 час.), 15 практических занятий (30 час.) и самостоятельную работу студентов (48 час.) - всего 108 часов.

Конечная форма контроля – зачет.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Додаток до наказу від
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Робоча програма навчальної дисципліни
files -> Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
files -> Кабінет міністрів україни
files -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
files -> Реферат 2016 Реферат циклу наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених на тему
files -> Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка