Робоча програма навчальної дисципліни історія української культури напряму підготовки 040102 «Біологія»Скачати 257.04 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації11.03.2018
Розмір257.04 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з наукової роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія української культури
напряму підготовки 6.040102 – «Біологія»

біологічного факультету

Укладач: к.ф.н., ас. Лазарович Н.В.

Львів – 2010  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Історія української культури ”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань:

0401 – Природничі наукиНормативна


Модулів – 2

Напрям

6.040102 – БіологіяРік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

«Загальна біологія»1-й

-
Семестр

Загальна кількість годин – 54

2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

-

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

32 год.

-

ІНДЗ:

8 год.


Вид контролю:

залік
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою навчальної дисципліни «Історія української культури» є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Завдання курсу «Історія української культури» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.


Каталог: KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> LAZAROVYCH
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Робоча програма навчальної дисципліни
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) за напрямом підготовки культурологія
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
LAZAROVYCH -> Робоча програма навчальної дисципліни культурологія напряму підготовки 8050201 «Менеджмент організацій»
LAZAROVYCH -> Робоча програма навчальної дисципліни формування нової соціокультурної реальності в україні напряму підготовки 020101 «Культурологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка