Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „ГеографіяСторінка48/48
Дата конвертації11.10.2018
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
25

25

40

10

100
Заліковий кредит 2

ІНДЗ

Підсумковий контроль

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

25

25

40

10

100ШКАЛА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

Сума балів

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34

VІІІ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
 1. Географічний зміст топографічних карт.

 2. Застосування топографічних карт при вивченні місцевості.

 3. Тахеометрична зйомка. Сутність прилади і виконання тахеометричної зйомки.

 4. Аерофототопографічна зйомка. Сутність, прилади і виконання аерофототопографічної зйомки.

 5. Математична основа дрібномасштабних карт.

 6. Картографічні проекції, їх класифікації.

 7. Спотворення у картографічних проекціях. Класифікація проекцій за характером спотворень.

 8. Способи зображення на тематичних картах.

 9. Створення тематичної карти адміністративної області, району чи їх частин.

 10. Розрахунок за картами показників території.

 11. Класифікація і види космічних зйомок. Космічні знімки.

 12. Тематика запропонована студентами за узгодженням з викладачем.

ІХ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ


ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1. Гедымин А.В., Грюнберг Г.Ю., Малых М.И. Практикум по картографии с основами топографии. - М.: Просвещение, 1981.

 2. Картография с основами топографии / Под. ред. Г.Ю. Грюнберга.- М.: Просвещение, 1991.

 3. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії. – К.: Наук. думка, 2008.

Допоміжна література:

 1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. - К.: Фітосоціоцентр, 1999.

 2. Куприн А.М. Занимательная топография. - М.: Просвещение, 1977.

 3. Куприн А.М., Слово о карте. - М.: Недра, 1987.

 4. Прилепский А.Н. Картография с основами топографии. - Сумы: СГПИ, 1990.

 5. Справочник по картографии / од ред. Е.И. Халугина. - М., 1988.

 6. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. - К.: Рад. школа, 1977.

 7. Топографія з основами геодезії /за ред. А.П. Божок. - К., Вища школа, 1995.

 8. Лавров Д.Д. и др. Контрольные работы по топографии и картографии. - М.: Просвещение, 1984.- 64 с.

 9. Атлас мира "New Millenium" Rand McNally & Co.- 2000.- CD-disk

 10. Національний атлас України. Електронна версія. - К.: ІГ НАНУ, "Інтелектуальні системи ГЕО", 2000.- СD-disk.


Каталог: STUDENTS
STUDENTS -> Навчально-методичне забезпечення дисципліни «адміністративне право» для студентів спеціальності 030601 Менеджмент Дніпропетровськ нгу
STUDENTS -> Біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М. В
STUDENTS -> Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії, а саме: розділу про інструментальні методи аналізу. Увагу приділено фізичним методам
STUDENTS -> Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання
STUDENTS -> Рівнів акредитації спеціальностей "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа", "стоматологія"
STUDENTS -> Порушення статевого розвитку у дітей
STUDENTS -> Штучні нейронні мережі
STUDENTS -> Голосовий інтерфейс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка