Робоча програма навчальної дисципліни митне право для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 3-го курсуСкачати 310.15 Kb.
Сторінка2/8
Дата конвертації30.05.2018
Розмір310.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8
денна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

(0304) «Право»


Нормативна

Модулів 2

Напрям підготовки

«Правознавство»

(6.030401)


Рік підготовки:

Змістових модулів 2

3-й
Семестр

Загальна кількість годин 90

5

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 42

самостійної роботи студента 48


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»16 год.

Практичні, семінарські

26 год.

Лабораторні

-

Самостійна робота

48 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і роботи становить:

для денної форми навчання 42/48

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Митне право»   сформувати у студентів фундаментальні знання про поняття митної справи та митної політики, систему митних органів, види тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, форми митного контролю, порядок декларування та переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за порушення митних правил.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі;

- прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- сутність митної політики;

- основні цілі, завдання, функції та принципи митної справи;

- функції, компетенцію та повноваження митних органів;

- порядок переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів;

- основні правові акти з митної справи.Вміти:

- правильно застосовувати правові норми до конкретних ситуацій при виконанні службових обов’язків;

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки;

- використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження митних органів в Україні;Каталог: files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401
rabot progr -> В. В. Чернєй 16 жовтня 2013 р
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична деонтологія для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 1-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 3-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни основи правових знань для напряму підготовки 030102 «Психологія» для студентів 3-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» Київ 2014 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка