Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи охорони праці»Скачати 301.06 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.03.2019
Розмір301.06 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра Безпеки життєдіяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи


_______________________В.В. Костін

“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Правові основи охорони праці»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 26 «Цивільна безпека»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6. 170202 «Охорона праці»

(назва спеціалізації)


спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут (факультет) факультет природничих наук

КРЕМЕНЧУК 2016

Робоча програма «Промислова екологія» для студентів за напрямом підготовки 26 «Цивільна безпека»; спеціальністю 6.170202 «Охорона праці». „___” ________, 2016 року- __ с.

Розробники: Губачов О. І. доцент кафедри БЖД, канд. пед. наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (назва кафедри)


Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри________________________
_______________________ (__________________)

підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією КрНУ за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________

(шифр, назва напряму, спеціальності)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

КрНУ, 20__ рік

__________, 20__ рік(прізвище, ім’я, по батькові автора)

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4,00

Галузь знань

26 «Цивільна безпека»

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.170202 «Охорона праці»

(шифр і назва)


Модулів 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

(курс)

Змістових модулів 2

І-й

І-й

Індивідуальне науково-дослідне завданняСеместр

Загальна кількість годин - 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


36 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

66 год.

год.
Вид контролю: диф. залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання –
* 1 кредит = 36 год.

Кількість кредитів =
 1. Каталог: Files -> CivilSecurity -> 2kurs
  Files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
  Files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
  Files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
  Files -> Уроках «Художньої культури»
  Files -> «Україна і Африка»
  Files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В
  CivilSecurity -> Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка