Тема 11. Підсумково-узагальнююче заняттяСкачати 324.69 Kb.
Сторінка10/10
Дата конвертації30.05.2018
Розмір324.69 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 11. Підсумково-узагальнююче заняття.

Історія України епохи пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку суспільства.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

Модуль

Змістовий модуль 1. Джерела та історіографія проблеми. Входження українських земель до складу іноземних держав та їхній політичний статус.

Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу. Основні віхи української історії епохи пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу. Загальна характеристика джерельної бази та огляд історіографії.

6

2
-

-

6

Тема 2. Українські землі в системі міжнародних стосунків країн Центрально-Східної Європи середини XIV ст. Перехід українських земель до складу іноземних держав.

12

2
-

-

8

Тема 3. Українські землі в політичній системі Королівства Польського та Великого князівства Литовського у другій половині XIV – першій половині XVII ст.

12

2
-

-

8

Змістовий модуль 2. Соціально-економічні відносини на українських землях у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Тема 4. Соціальна структура та етнічний склад населення України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

14

2
-

-

8

Тема 5. Особливості еволюції шляхетського стану та його місце в системі формування національної еліти на українських землях у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

16

4
-

-

8

Тема 6. Урбанізаційні процеси в Україні у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

16

4
-

-

8

Тема 7. Аграрні стосунки на землях України у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

14

4
-

-

8

Змістовий модуль 3. Культурно-релігійні процеси на українських землях другої половини ХІV – першої половини ХVІІ ст. Зародження українського козацтва

Тема 8. Релігійне життя на українських землях в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу

18

4
-

-

8

Тема 9. Українське козацтво та його роль в суспільно-політичному житті Польсько-Литовської держави ХV – першої половини ХVІІ ст.

18

4
-

-

10

Тема 10. Основні тенденції розвитку української культури ХІV – першої половини ХVІІ ст.

12

4
-

-

8

Тема 11. Підсумково-узагальнююче заняття.

6

2

0

-

-

6

Усього годин

144

34

0

0

0

111


5. Теми лекційних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Предмет, мета та завдання курсу. Основні віхи української історії епохи пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу. Загальна характеристика джерельної бази та огляд історіографії.

2Тема 2. Українські землі в системі міжнародних стосунків країн Центрально-Східної Європи середини XIV ст. Перехід українських земель до складу іноземних держав.

2Тема 3. Українські землі в політичній системі Королівства Польського та Великого князівства Литовського у другій половині XIV – першій половині XVII ст.

2Тема 4. Соціальна структура та етнічний склад населення України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

2Тема 5. Особливості еволюції шляхетського стану та його місце в системі формування національної еліти на українських землях у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4Тема 6. Урбанізаційні процеси в Україні у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4Тема 7. Аграрні стосунки на землях України у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4Тема 8. Релігійне життя на українських землях в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу

4Тема 9. Українське козацтво та його роль в суспільно-політичному житті Польсько-Литовської держави ХV – першої половини ХVІІ ст.

4Тема 10. Основні тенденції розвитку української культури ХІV – першої половини ХVІІ ст.

4Тема 11. Підсумково-узагальнююче заняття.

2Усього годин

34


6. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Українські землі в системі міжнародних стосунків країн Центрально-Східної Європи середини XIV ст. Перехід українських земель до складу іноземних держав.

4Тема 2. Українські землі в політичній системі Королівства Польського та Великого князівства Литовського у другій половині XIV – першій половині XVII ст.

4Тема 3. Соціальна структура та етнічний склад населення України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

4Тема 4. Особливості еволюції шляхетського стану та його місце в системі формування національної еліти на українських землях у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4Тема 5. Урбанізаційні процеси в Україні у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4Тема 6. Аграрні стосунки на землях України у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

2Тема 7. Релігійне життя на українських землях в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу

6Тема 8. Українське козацтво та його роль в суспільно-політичному житті Польсько-Литовської держави ХV – першої половини ХVІІ ст.

4Тема 9. Основні тенденції розвитку української культури ХІV – першої половини ХVІІ ст.

2
Усього годин

347. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу. Основні віхи української історії епохи пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу. Загальна характеристика джерельної бази та огляд історіографії.

4

2

Тема 2. Українські землі в системі міжнародних стосунків країн Центрально-Східної Європи середини XIV ст. Перехід українських земель до складу іноземних держав.

6
Тема 3. Українські землі в політичній системі Королівства Польського та Великого князівства Литовського у другій половині XIV – першій половині XVII ст.

6
Тема 4. Соціальна структура та етнічний склад населення України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

8
Тема 5. Особливості еволюції шляхетського стану та його місце в системі формування національної еліти на українських землях у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

8
Тема 6. Урбанізаційні процеси в Україні у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

8
Тема 7. Аграрні стосунки на землях України у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

8
Тема 8. Релігійне життя на українських землях в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу

8
Тема 9. Українське козацтво та його роль в суспільно-політичному житті Польсько-Литовської держави ХV – першої половини ХVІІ ст.

10
Тема 10. Основні тенденції розвитку української культури ХІV – першої половини ХVІІ ст.

6
Тема 11. Підсумково-узагальнююче заняття.

4
Всього годин

78


8. Питання, які винесено на іспит з дисципліни


 1. Процес входження українських земель до складу іноземних держав: порівняльна характеристика.

 2. Правовий статус українських земель у складі Королівства Польського (др. пол. XIV - поч. XV ст.).

 3. Українська шляхта XIV-XVI ст.

 4. Соціальна структура населення українських земель у XTV-XVII ст.

 5. Розвиток цехового ремесла в українських містах у XIV-XVII ст.

 6. Розвиток торгівлі на Україні в XTV-XVII ст.

 7. Урбанізаційні процеси на українських землях у XIV-XVII ст.

 8. Поширення Магдебурзького права на Україні. Його джерела та особливості.

 9. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Київська і Волинська землі.

 10. Боротьба за великокняжий престол у Литві в кінці XIV - першій половині XV ст. Громадянська війна 1432-1440рр.

 11. Польсько-литовські унії XIV-XV ст.

 12. Люблінська унія 1569 р. причини укладення, шляхи реалізації.

 13. Еволюція прав особи і станів. Литовські статути.

 14. Економічні реформи на українських землях в середині XVI ст.

 15. Панщинно-фільваркове господарство на українських землях. Особливості формування та функціонування.

 16. Виникнення українського козацтва.

 17. Походження запорозького козацтва в українській історіографії.

 18. Українсько-татарські стосунки у XV-XVI ст.

 19. Татарсько-турецькі набіги на українські землі у XVI - першій половині XVII ст.

 20. Формування реєстрового козацтва.

 21. Внутрішній устрій Запорозької Січі.

 22. Заснування Запорозької Січі. Її роль в історії українських земель XVI-XVII ст.

 23. Повстання К-Косинського та С.Наливайка.

 24. Козацькі походи на Крим та Туреччину кінця XVI - початку XVII ст.

 25. Українська культура XIV-XVI ст.

 26. Розвиток української культури в кін. XVI - на поч. XVII ст.

 27. Розвиток української культури в першій половині XVII ст.

 28. Розвиток науки і освіти на українських землях в другій половині XVI ст. Острозька академія. Братські школи.

 29. Київські шкільні осередки першої половини XVII ст. Могилянський колегіум.

 30. Укладення Берестейської унії 1596 р.

 31. Галицька митрополія у XIV-XV ст. Проблема її відновлення та ліквідація.

 32. Київська православна митрополія в другій пол. XV-XVI ст.

 33. Сеймова боротьба української шляхти за визнання прав православної церкви у Речі Посполитій в першій третині XVII ст.

 34. Ідея "універсальної унії" на Україні.

 35. Полемічна література як джерело до вивчення історії міжрелігійних стосунків на українських землях кін. XVI - першої пол. XVII ст.

 36. Католицька церква на українських землях у XIV-XVII ст.

 37. Протестантські громади на Україні у XVI - першій пол. XVII ст.

 38. Уніатська церква на українських землях у першій половині XVII ст.

 39. Гетьман П. Сагайдачний і українське козацтво в першій чверті XVII ст.

 40. Петро Могила та Київська православна митрополія у 30-40-х рр. XVII ст.

 41. Україна напередодні Хмельниччини.

 42. Запорізька Січ у ЗО-х-40-х рр. XVII ст.

 43. Спогади, мемуари, подорожні нотатки іноземних мандрівників як джерело до історії України XVI -першої половини XVII ст.

 44. Козацькі війни 1625-1638 рр.

 45. Козацько-селянські війни 90-х рр. XVI ст. в українській історіографії.

 46. Витоки українського козацтва в сучасній історіографії: від військового реєстру до суспільного стану (С. Леп'явко, С. Плохій).

 47. Сарматизм у політичній культурі української шляхти (С. Плохій, Н. Яковенко).

 48. Проблеми міжцерковних конфліктів кінця XVI - першої половини XVII ст. у дослідженні С. Плохія.

 49. Генеза Берестейської унії у дослідженні С. Плохія.

 50. Боротьба за відновлення статусу Православної церкви у Речі Посполитій і „давньоруська" генеалогія козацтва (С. Плохій).

 51. Релігійні питання у козацько-селянських повстаннях першої половини XVII ст. (С. Плохій)

 52. Генеза козацько-польських конфліктів кінця XVI ст. (С. Леп'явко)

 53. Молдавські походи українських козаків кінця XVI ст. у дослідженні С. Леп'явка.

 54. Військово-політичний устрій та господарська організація українського козацтва кінця XVI ст. у дослідженнях С. Леп'явка.

 55. Релігійний чинник у козацьких повстаннях кінця XVI ст. (С. Леп'явко).

 56. Правовий статус української громади Львова XVI-XVII ст. (М. Капраль).

 57. Правовий статус польської громади Львова XVI-XVII ст. (М. Капраль).

 58. Правовий статус вірменської громади Львова XVI-XVII ст. (М. Капраль).

 59. Правовий статус єврейської громади Львова XVI-XVII ст. (М. Капраль).

 60. Проблеми взаємовідносин між українською та польською громадами Львова у XVI - першій половині XVII ст. Боротьба української громади за рівні права. (М. Капраль).

 61. Юрисдикції™ та економічні суперечки між вірменською і польською громадами Львова у XV -на початку XVII ст. (М. Капраль).

 62. Боротьба за домінування у торгівлі Львова єврейської та польської громад (XVI - перша половина XVII ст.). (М. Капраль).

 63. Релігійні конфлікти у Львові XV - першої половини XVII ст. у дослідженні М. Капраля.

 64. Проблема кризи церковного життя у дослідженні „Криза і реформа" Б. Ґудзяка.

 65. Падіння Константинополя та його вплив на церковне життя у Київській митрополії. (Б. Ґудзяк)

 66. Реформи константинопольського патріарха Єремії та спроби їх реалізації на теренах Київської митрополії.

 67. Дослідження впливу Флорентійської унії на міжцерковні стосунки на українських землях у працях Б. Ґудзяка

 68. Реформаційні та контрреформаційні течії на українських землях у дослідженнях Б. Ґудзяка.

 69. Концепції укладення церковної унії в XVI ст. у праці Б. Ґудзяка.

 70. Братський рух у концепції „реформ" Б. Ґудзяка.

 71. Східні патріархи на українських землях: мета візиту, наслідки реформаційних спроб.

 72. Причини укладення Берестейської унії у дослідженні Б. Ґудзяка.

 73. Історія ремесел середньовічного Львова у дослідженні Я. Кіся.

 74. Цехові організації у Львові XVI - першої половини XVII ст. (Я. Кісь)

 75. Формування території Великого князівства Литовського та включення до нього українських земель у дослідженні О. Русиної.

 76. Татарський чинник в історії українських земель XIV-XVI ст.

 77. Поділля у політиці великих князів литовських у XIV-XV ст.

 78. Структура українського шляхетського стану у XVI - на початку XVII ст.

 79. Князівський стан на українських землях у XVI - першій половині XVII ст.

 80. Земляни як шляхетський прошарок у дослідженні Н. Яковенко.

 81. Проблема еволюції станів на Україні XVI - першої половини XVII ст. у дослідженні Н. Яковенко.

 82. Економічні процеси на українських землях XV - першої половини XVII ст. у контексті соціальних змін.


9. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни «Історія України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу (середина XIV – перша половина XVII ст.)» використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

 • контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;

 • контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;

 • контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової контрольної роботи зі змістових модулів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту.При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

50

100

Т1

Т2

Т3


5

5

5


Змістовний модуль 2


Т4

Т5

Т6

Т75

5

5

5


Змістовний модуль 3


Т8

Т9

Т10


5

5

5


Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):
Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90-100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Не достатньо

Незадовільно


Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

Оцінка «відмінно»:

 • студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,

 • вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії України в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу (середина XIV – перша половина XVII ст.),

 • бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії історії,

 • при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу,

Оцінка «добре»:

Оцінка «задовільно»:

 • студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,

 • не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та пов’язати теоретичні знання з практикою,

 • виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

Оцінка «незадовільно»:


12. Методичне забезпечення
1. Плани семінарських занять із методичними порадами та рекомендаціями (електронний варіант).

2. Читанки для підготовки до семінарських занять (електронний варіант).3. http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html
13. Рекомендована література

Базова

 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000.

 2. Антонович В. Б. Очерк истории Великого княжества Литовського до смерти великого князя Ольгерда. // Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. К.: Либідь, 1995.

 3. Бойко І. Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – Київ, 1963.

 4. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белорусси в конце XVІ – начале XVІІ вв. Часть І. – Москва, 1996.

 5. Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ, 2011.

 6. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. І. – Київ, 1998.

 7. Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. Кн. 1. – Львів, 1994.

 8. Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000.

 9. Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХІV – початок ХVІІ ст.) – Львів, 2002.

 10. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ, 1992.

 11. Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1993. – Т.ІV.

 12. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000.

 13. Дмитриев М. Православие и реформация: реформацтонные движения в восточнословянских землях Речи Посполитой во второй половине XVІ в. – Москва, 1990.

 14. Жуковський А. Петро Могила і питання єдності церков. – Київ, 1997.

 15. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині ХVII століття. – Львів, 2003.

 16. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ–ХVІІ ст. – Київ, 1966.

 17. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002.

 18. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2002.

 19. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.; Авт.: В. М. Горобець, А. О. Гурбик, В. М. Матях та ін.  – Київ:, 2006.

 20. Історія української культури. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ, 2001.

 21. Історія церкви та релігійної думки на Україні. У 3-х кн. – Київ, 1994.

 22. Капраль М. Національні громади Львова ХVІ – ХVІІІ ст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.

 23. Кісь Я. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ – ХІХ ст.). – Львів, 1968.

 24. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV–XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел. – Київ, 1993.

 25. Леп‘явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Київ, 1996.

 26. Леп‘явко С.А. Українське козацтво в міжнародних відносинах 1561-1591 рр. – Чернігів, 1999.

 27. Мицько І. Острозька слово‘яно-греко-латинська академія. – Київ, 1990.

 28. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. – Київ, 1998.

 29. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – Київ, 1997.

 30. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. – Москва, 1959.

 31. Переяславська рада 1654 року: історіографія та дослідження. – Київ, 2003.

 32. Плохій С. Наливайкова віра: козаки та релігія в ранньомодерній Україні -- Київ, 2005.

 33. Русина О. Україна під татарами та Литвою. – Київ, 1999.

 34. Сас П. Феодальные города Украины в конце XV – 60–х годах ХVI в. – Киев, 1989.

 35. Селянський рух на Україні 1569–1647 рр.: Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1993.

 36. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ – середини ХVІІ століття. – Київ, 1991.

 37. Українська література XVІІ ст. – Київ, 1987.

 38. Українська література XІV – XVІ ст. – Київ, 1998.

 39. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. Вид. 2-е. – Київ, 1981.

 40. Центральна і Східна Європа в ХV–ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998.

 41. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. – Киев, 1987.

 42. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина ХV – середина ХVІІ ст.). – Київ, 2000.

 43. Щербак В.О. Антифеодальній рух на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ, 1989.

 44. Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні. – Київ, 1997.

 45. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 1-2.

 46. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Вид. 4-е. – Київ, 2009.

 47. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIІ ст. – Київ, 2002.

 48. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. – Київ, 2008.14. Інформаційні ресурси


 1. www.litopys.org.ua

 2. www.histoty.org.ua

 3. www.uht.org.ua

 4. www.history.com.uaКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Філологічний факультет
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
2014 -> З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
2014 -> Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
2014 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
2014 -> Пуховська Валентина Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка