Тема 1: Призначення і організація оборонно-спортивного оздоровчого таборуСкачати 442.24 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації07.03.2018
Розмір442.24 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 1: Призначення і організація оборонно-спортивного оздоровчого табору

14

4

2

-

8

Тема 2: Організація навчально-виховного процесу в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

16

4

4

-

8

Тема 3. Організація та методика проведення занять з тактичної підготовки в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

14

-

8

-

6

Тема 4: Організація та методика проведення занять з вогневої підготовки в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

16

-

4

2

8

Тема 5: Організація проведення прикладної фізичної підготовки і спортивно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

14

-

2

6

8

Тема 6: Організація проведення військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі


16

-

4

4

8


Тема 7. Практичне проведення занять з тактичної підготовки в оборонно-спортивному оздоровчому таборі «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні».


14

-

2

6

6


Тема 8. Практичне проведення занять з тактичної підготовки в оборонно-спортивному оздоровчому таборі «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі».


16

-

4

4

8

Разом:

120

8

30

22

60


5.Теми лекційних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1. Заняття 1: Призначення і організація оборонно-спортивного оздоровчого табору

2

2.

Тема 1. Заняття 4: Методика використання навчально-матеріальної бази оборонно-спортивного оздоровчого табору

2

3.

Тема 2. Заняття 1: Організація навчально-виховного процесу в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

2

4.

Тема 2. Заняття 4: Організація комплексних занять в оборонно-спортивному оздоровчому таборі.

2

Всього :

8


6.Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 4. Заняття 4: Тренування у проведенні уроку з вогневої підготовки: «Виконання початкової вправи стрільби з АК-74»

2

2.

Тема 5. Заняття 4: Організація та методика проведення контрольних занять в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

4

3.

Тема 5. Заняття 6. Методика проведення контрольних занять в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

2

4.

Тема 6. Заняття 4: Організація підготовки до проведення військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

4

5.

Тема 7. Заняття 4: Проведення уроку з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні».

6

6.

Тема 8. Заняття 4: Проведення уроку з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі».

4

Всього :

22

7.Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1. Заняття 6: Методика використання об’єктів навчально-матеріальної бази оборонно-спортивного оздоровчого табору

2

2.

Тема 2. Заняття 3: Планування навчально-виховного процесу .

2

3.

Тема 2. Заняття 5: Вивчення обладнання і вимог до експлуатації об’єктів навчально-матеріальної бази оборонно-спортивного оздоровчого табору.

2

4.

Тема 3. Заняття 1. Порядок підготовки до проведення занять з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення » .

4

5.

Тема 3. Заняття 4: Методика проведення уроку з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні».

2

6.

Тема 3. Заняття 6: Методика проведення уроку з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі».

2

7.

Тема 4. Заняття 1: Організація та методика проведення занять з теми: «Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. Виконання початкової вправи стрільби з АК-74».

2

8.

Тема 4. Заняття 6: Методика проведення заняття з вогневої підготовки у виконанні початкової вправи зі стрільби з АК-74 в ОСОТ.

2

9.

Тема 5. Заняття 1: Організація та методика проведення прикладної фізичної підготовки і спортивно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому таборі.

2

10.

Тема 6. Заняття 1: Організація та методика проведення військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі.

2

11.

Тема 6. Заняття 6: Методика проведення військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі.

2

12.

Тема 7. Заняття 1. Порядок підготовки до практичного заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні» .

2

13.

Тема 8. Заняття 1. Порядок підготовки до практичного заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі» .

4

Всього :

30

8.Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1. Заняття 2: Ознайомлення з «Типовим положенням про оборонно-спортивний оздоровчий табір. Вивчення обов’язків посадових осіб в оборонно-спортивному оздоровчому таборі.

3

2.

Тема 1. Заняття 3: Обов’язки посадових осіб в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

2

3.

Тема 1. Заняття 5: Вивчення обладнання і вимог до експлуатації об’єктів навчально-матеріальної бази оборонно-спортивного оздоровчого табору

3

4.

Тема 2. Заняття 2: Порядок підготовки до навчально-польових зборів

4

5.

Тема 2. Заняття 6: Організація проведення тактичного заняття

«Дії солдата у складі механізованого відділення »4

6.

Тема 3. Заняття 2 : Складання залікових конспектів: «Методи навчання на уроках з тактичної підготовки: «Дії солдата у складі механізованого відділення »

2

7.

Тема 3. Заняття 3: Складання залікових конспектів «Підбір навчального матеріалу до заняття: «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні»

2

8.

Тема 3. Заняття 5: Складання залікових конспектів «Підбір навчального матеріалу до заняття: «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі»

2

9.

Тема 4. Заняття 2:. Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з організацією і методикою проведення уроків з вогневої підготовки в ОСОТ за програмою предмету «Захист Вітчизни»

2

10

Тема 4. Заняття 3: Підготовка до проведення занять з теми: «Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. Виконання початкової вправи стрільби з АК-74»

2

11.

Тема 4. Заняття 5: Порядок підготовки до заняття з вогневої підготовки з організації виконання початкової вправи з АК-74 в ОСОТ

3

12.

Тема 5. Заняття 2: Порядок підготовки до проведення занять з прикладної фізичної підготовки в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

2

13.

Тема 5. Заняття 3: Порядок підготовки до проведення і спортивно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

3

14.

Тема 5. Заняття 5. Підготовка до проведення контрольних занять в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

3

15.

Тема 6. Заняття 2: Порядок підготовки до проведення військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

2

16.

Тема 6. Заняття 3: Порядок підготовки проведення показових виступів

3

17.

Тема 6. Заняття 5: Тренування у проведенні військово-спортивного свята в оборонно-спортивному оздоровчому таборі

3

18.

Тема 7. Заняття 2 : Складання планів – конспектів проведення практичного заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні» .

4

19.

Тема 7. Заняття 3: Підбір навчального матеріалу до заняття: «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні».

2

20.

Тема 8. Заняття 2 : Складання планів – конспектів проведення практичного заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі» .

4

21.

Тема 8. Заняття 3: Підбір навчального матеріалу до заняття: «Дії солдата у складі механізованого відділення в наступі».

4

Всього :

60


9. Методи навчання:

Викладання дисципліни здійснюється методом проведення лекцій, лабораторних та практичних занять шляхом удосконалення знань та прищеплення практичних навичок на всіх планових заняттях та навчально-польових зборах(заняттях) в ОСОТ, а також у процесі всього життя та діяльності на кафедрі військової підготовки.

Для перевірки знань і засвоєння матеріалу активно застосовувати такі передові методи контролю, як програмоване опитування, взаємоконтроль та інші.

Лекції складають основу теоретичної підготовки. Вони мають за мету дати систематизовані основи знань з організації та проведення занять на навчально-польових зборах, сконцентрувати увагу на найбільш складних і вузлових питаннях. Лекції мають стимулювати активну пізнавальну діяльність тих, хто навчається, сприяти формуванню творчого мислення.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та детальний розгляд зі студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, формування вмінь і навичок, їх практичного застосування.

На лабораторних заняттях студенти, під керівництвом викладачів, особисто набувають практичних навичок роботи по організації проведення занять. Лабораторне заняття проводиться з групами студентів, кількість, яких не перевищує половини академічної групи. Для проведення лабораторних робіт студенти розподіляються на учбові місця групами по 5-6 чоловік. Кількість учбових місць на кожному занятті повинно забезпечувати повне охоплення практичними роботами всіх студентів навчальних груп. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної роботи, доведення навчального матеріалу, виконання завдань теми заняття та оформлення план-конспекту . Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкові оцінки, отримані за виконання лабораторних робіт, враховується при виставленні підсумкової оцінки.

Самостійні заняття проводяться з окремими студентами (групами студентів) з метою підвищення рівня їх підготовки, вивчення окремих положень навчальної програми та розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів. Ця робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Вона може бути організована з використанням навчально-матеріальної бази або особисто у час вільний від навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносяться на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять. Самостійна робота може виконуватись у бібліотеці кафедри, навчальних кабінетах, а також в домашніх умовах. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів (підручники, навчальні і методичні посібники, конспект лекцій викладача, інтернет-сторінки з дисципліни).


10. Методи контролю:

Комплексне визначення знань, умінь та навичок студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного, тематичного та підсумкового оцінювання знань.Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал, засвоєння якого перевіряється під час контролю.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі проведення занять. Його основним завданням є встановлення та оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх занять, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне і фронтальне опитування студентів, робота лабораторних заняттях, виконання студентами різних видів письмових робіт.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення студентами змісту окремої теми, з урахуванням результатів контрольної роботи, поточної успішності, захисту лабораторних робіт, виконання нормативів, опрацювання завдань для самостійного вивчення, додаткової самостійної роботи (індивідуальних завдань з розвитку та удосконалення навчально-матеріальної бази, участі в розробці і виконанні НТК та презентацій) та навчальної активності студентів.

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатність використання набутих знань.


Критерії оцінювання:

а) при усних відповідях:

- цілісність, правильність і повнота розкриття питання;

- логіка викладення, культура мови;

- впевненість та аргументованість;

- уміння використовувати матеріальну частину, положення плакатів , схем;

- використання основної і додаткової літератури;

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

б) при виконанні письмових завдань, контрольних робіт, опрацюванні питань для самостійної роботи:

- повнота, правильність розкриття питання;

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати і формулювати висновки;

- акуратність оформлення письмової роботи;

- підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, технічних засобів.

в) при виконанні лабораторних робіт (планів-конспектів):

- повнота й дотримання вимог виконання робіт;

- не допущення порушень вимог інструкцій, положень і заходів безпеки;

- уміле та правильне використання інструменту, приладів та пристосувань;

- ступінь сформованості навичок;

- виконання нормативів у встановлений час.

г) при виконанні завдань додаткової самостійної роботи:

- сучасність, актуальність, вміння аналізувати, порівнювати, виявляти проблеми та розв’язувати їх, самостійність у виконанні робіт і оцінних суджень.

д) активність:

- активність під час проведення занять;

- бажання поліпшити результати в навчанні;

- своєчасність подання звітів, матеріалів, виконання поставлених завдань тощо.

е) при виконанні нормативів:

- виконання нормативів з різних розділів програми «Захист Вітчизни».


12. Розподіл балів, які отримують студенти:


з/п


Критерії оцінювання

№ теми/ кількість балів

Штрафні

балі*


Обов’язкові

для всіх студентів
індивідуальні

01

02

03

04

05

06

1

Поточне оцінювання знань студентів
1- 12

1- 12

1- 12

1- 12

1- 12

1- 12

-2

4

Виконання завдань для самостійного вивчення
0-12

0-12

0-12

0-12

0-12

0-12
5

Складання рефератів

( презентації)

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12
6
Відвідування занять

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

-2

7
Активність

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

-2

8
Додаткова самостійна робота (оформлення конспектів)

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

-2

9

Максимальний рейтинговий бал

50

50

50


50

50

5010

Максимальна середня арифметична рейтингових балів за вивчення навчальних кредитів

50

11

Контрольна робота


50

12

Максимальна оцінка

100
з/п


Критерії оцінювання

№ теми/ кількість балів

Штрафні

балі*


Обов’язкові

для всіх студентів
індивідуальні

07

08

1

Поточне оцінювання знань студентів
1- 12

1- 12

-2

4

Виконання завдань для самостійного вивчення
0-12

0-12
5

Складання рефератів

( презентації)

1-12

1-12
6
Відвідування занять

0-5

0-5

-2

7
Активність

0-5

0-5

-2

8
Додаткова самостійна робота (оформлення конспектів)

0-4

0-4

-2

9

Максимальний рейтинговий бал

50

5010

Максимальна середня арифметична рейтингових балів за вивчення навчальних кредитів

50

11

Контрольна робота


50

12

Максимальна оцінка

100

Порядок перерахунку рейтингових показників


Оцінка по шкалі ЕСТS

Визначення

Національна система

По системі ЕСТS

А

Відмінно-відмінне виконання лише незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

90 -100

В

Дуже добре-вище за середній рівень з декількома помилками

4 (добре)

80 -89

С

Добре-у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

4 (добре)

65-79

D

Задовільно-непогано, але зі значною кількістю недоліків

3 (задовільно)

55-64

Е

Досить-виконання задовольняє мінімальним критеріям

3 (задовільно)

50-54

FX

Незадовільно-потрібно повчити перед тим як перездати

2 (незадовільно)

35-49

F

Неприйнято-необхідна серйозна подальша робота

2 (не прийнято)

1-34

13. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення з дисципліни складається з:

- навчально-методичного комплексу дисципліни;

- комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни;

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;

- методичних вказівок до занять на паперовому і електронному носіях;

- тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях;

- тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на паперовому і електронному носіях;

- переліку рекомендованих завдань для підсумкового контролю;

- друкованого роздавального матеріалу;

- матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання (презентацій, слайдів, відео - та аудіо записів);

- завдань і методичних вказівок для самостійної роботи .

14. Інформаційно-методичне забезпечення.
Базова

1.Конституція України .

2.Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» ( постанова ВР України від 24.03.2006 р.)

3.Положення про допризовну підготовку юнаків ( постанова Кабінету Міністрів України № 1770 від 30.11.2000 р.).

4. Закон України «Про Збройні Сили України» . Закон України «Про оборону України»

5.Інструкція про порядок виготовлення, придбання, збереження, облік, перевезення і використання вогневої зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів ( наказ МВС № 622 від 21.08.1998 р.).

6. Типове положення про оборонно-спортивні і оздоровчі табори. – М. Воєниздат, 1987.

7. Програма «Захист Вітчизни»/ А. М.


Бахтін – Миколаїв, 2014р.

8.Захист Вітчизни: підручник для 10-11 клас .Бахтіна А.М. 2012.

9.Загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи захисту Вітчизни».

10.Кафедра ВП. Організація та методика викладання предмету «ЗВ»: навч.-метод. посіб. для викладачів та студентів , 2014.

11.Мелецький В. М. Захист Вітчизни: Посібник для
викладача. Ч. I. – Х.: «Основа», 2012. – 396 с.

12.Стройовий статут Збройних Сил України. – К.: НАОУ, 2001. – 52 с.

13.«Методика стройової підготовки». Київ 2001 р.

14.«Методика строевой подготовки». В.Апакидзе. Воениздат 1979 г.

15.«Строевая подготовка».В. Апакидзе.  М.. Воениздат,1988 г.

16.Тактика – Одесса.

17.Приемы и способы действия солдата в бою: М.: Воениздат, 1988. – 271 с.

18.Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах. – К.: Головне управління бойової підготовки Головного командування Сухопутних військ Збройних Сил України. 2002. – 84 с.

19.Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк). – К.: Варта, 1995.

20.Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. – К.: 2001.

21.Дуков Р. Г. « Мотострелковое отделение в бою» – М.: Воениздат, 1973.

22.Меримский В. А. «Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений» – М.: Воениздат, 1987.

23.Методика тактической подготовки отделения и мотострелкового взвода. – М.: Воениздат, 1970.

24.Никитин Н. С. «Подразделения в бою» – М.: Воениздат, 1985.

25. Лелека В.М., Мясоєденков К.О. Оборонно-спортивний оздоровчий табір. – Київ, 2008.
Допоміжна
1. Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин (КС СЗ і БМ ). - К. 2015.

2. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки в механізованих і танкових підрозділах. - К.: ГУБП ГКСВ ЗСУ, 2005.

3. Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах. - К.: ГУБП ГКСВ ЗСУ, 2002.

4. Рекомендації щодо підготовки та ведення дій механізованим і танковим підрозділам у ході припинення конфлікту, роззброєння та ліквідації незаконних збройних формувань - К.: ГУБП ГКСВ ЗСУ, 2002.

5. Рекомендації щодо порядку дій під час виконання завдань підрозділами Збройних Сил України у нестандартних ситуаціях. - К.: ГШ ЗС України, 2014.

6. Рекомендації щодо підготовки та несення служби на блокпостах підрозділами Збройних Сил України. - К.: ГШ ЗС України, 2014.

7. Методичні рекомендації щодо підготовки та застосування частин та підрозділів під час проведення АТО. - К.: КСВ ЗС України, 2014.

8. Пам’ятка військовослужбовцю з розвідувально-вогневих дій при виконанні бойових завдань. - К.: ГУБП СВ ЗС України, 2006.9. Довідник. Основні зразки озброєння та військової техніки збройних сил Російської Федерації. - К.: КСВ ЗС України, 2014.

15.Інформаційні ресурси:

Індекс

Найменування кінофільмів

36 мстр

Відділення у наступі

37 мстр

Відділення в обороні

39 мстр

Проти танків

51 мстр

Дії бойового розвідувального дозору в наступ

147 мстр

Марш у складі підрозділу

3 спец

Дії військ в районах атомних вибухів

3 інж

Мінні перешкоди

7 інж

Установлення мінних полів за допомогою вертольотів

8 інж

Інженерне обладнання позицій мотострілецьких і танкових підрозділів

1хім

Хімічна зброя. Дії військ в умовах використання противником отруйних речовин

34 тил

Перша допомога пораненим на полі бою

2164

Боротьба з танками, броньованими машинами іноземних армій

2435

Дії солдата в бою у складі відділення

2442

Дії солдата у наступі

2247

Дії солдата в обороні

1528

Інженерне обладнання позицій механізованого відділення

2159

Інженерні перешкоди

1789

Марш і похідна охорона

2118

Організація й бойові можливості механізованого відділення

2257

Основи бойових дій

2425

Пост радіаційного і хімічного спостереження

1765

Розвідка

1767

Солдат спостерігач

2151

Засоби повітряного нападу іноземних армій

2226

Характеристика зброї масового ураження іноземних армій.

Навчальні відеофільми
1. Відеофільм «Зірка», Микола Лебедєв.

2. Відеофільм «Правила бою», Вільям Фрідріх.

3. Відеофільм «Що говорять з вітром» Джон Ву.

4. Відеофільм «На безіменній стороні» В. Нікіфоров.

5. Відеофільм «Протитанковий комплекс «Метис-М».

6. Відеофільм «Військова справа» – Реактивна система залпового вогню «Смерч».7. Відеофільм «Військова справа» – БМП-3».
Веб-сторінки МНУ імені В.О. Сухомлинського
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
2017 -> Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
2017 -> Психологія Ідентифікація
2017 -> Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»
2017 -> Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
2017 -> Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
2017 -> Додаток 3 до наказу №37 від


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Доклад
Задача
Закон
Звіт