Робоча програма з навчальної дисципліни "загальна екологія та неоекологія" Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврСкачати 317.99 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації22.06.2018
Розмір317.99 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет ТеСЕТ

Кафедра прикладної екологіїЗатверджую

Декан факультету ТеСЕТ


_____________ О.Г. Гусак

«____» _______________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ”


Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Напрям підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Форма навчання – деннаХарактеристика навчальної дисципліни

Семестр викладання

Заг. обсяг,

годин/кредит

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Практ.

Лаб.

Всього

В тому числі

ІРС


Інд.

завдання, вид/обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

4

180/5

90

60

30

-

90

10

-

70

іспит

4

54/1,5

-

-

-

-

54

10

КР

44

д/залікУкладач: Козій І.С., асистент каф. ПЕК _____________(прізвище та ініціали , посада, вчене звання) (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол №____ від «___»____________2010р.

Суми – 2010 р.1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних процесів та закономірностей існування живих істот (в тому числі і людини) в навколишньому середовищі, їх вплив один на одного та на навколишнє середовище та навпаки, вплив природи на живі організми.

Живі оганізми та оточуюче природне та техногенне середовище формують сучасну біосферу. Тому мета даної дисципліни – ознайомити студентів із закономірностями, які існують в біосфері, а також показати вплив людини на біосферу внаслідок техногенного навантаження.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

1) на ознаймчо-орієнтованому рівні

    • основні поняття та види життя в біосфері;

    • основні закономірності, які характерні для життя в біосфері;

    • основні риси впливу людини на природу;

2) на понятійно-аналітичному рівні

    • характеристики різних форм життя та їх вплив один на одного та на природу ;

    • характеристики та параметри різних біомів та їх існування в сучасному середовищі;

    • глобальні екологічні проблеми, які виникли в біосфері внаслідок діяльності людини.

ВМІТИ (на діагностичному рівні):

     • аналізувати форми життя на планеті та їх відношення;

     • визначати характеристики природних комплексів та їх послідовну зміну;

     • аналізувати сучасну діяльність людини та визначати вплив тієї діяльності на живі та неживі компоненти природи та на саму людину;

     • володіти методами вивчення середовища та оцінювати антропогенний вплив;

     • уміти прогнозувати зміни в середовищі в наслідок антропогенної діяльності.

1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна є базовою, фундаментальною у підготовці майбутнього фахівця з екології і безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами: загальною та органічною хімією, біологією, метеорологією і кліматологією,, геологією та грунтознавством. Вивченням дисципліни "Загальна екологія та неоекологія" забезпечує студента базовими знаннями з екологічних предметів, наприклад, урбоекології, екології промислових майданчиків, інженерної екології та інш.


Каталог: docs
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради
docs -> Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
docs -> Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
docs -> Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібник
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
docs -> Методичний кабінет
docs -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs -> Пізнавальна активність учня


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка