Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Екологічні засади сталого розвиткуСкачати 264.6 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації16.03.2018
Розмір264.6 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан географічного факультету
________ В.П. Руденко

“ ” ________ 2011 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу Екологічні засади сталого розвитку


Для напряму 8.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища
Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення_
Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських)

(год.)


Лабораторних

(год.)


Індивідуальна

Робота (год.)Самостійна

Робота (год.)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен (сем)

Денна9

144

4

17

17

-

-

110

-

9

-

Заочна9

144

-

8

-

-

-

136

-

9

-

Робоча програма складена на основі Програми курсу „Екологічна політика сталого розвитку ” для студентів географічного факультету спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення _30.08.2011 _року Протокол № 1

Робоча програма складена професором Кирилюком Мирославом Івановичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведенняпротокол №1

30” серпня 2011 року


Завідувач кафедри _________________________ /Ющенко Ю.С./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету “ вересня 2011 року
Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовкимагістр

 • Шифр дисципліни – 8.070801

 • Назва напряму - „ Екологія та охорона навколишнього середовища ”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Екологія та охорона навколишнього середовища , спеціалізація – Гідроекологія

 • Кількість кредитів - 4

 • Загальна кількість годин –144

 • Кількість годин на тиждень – 2, з них – 2 години лекцій, 2 години семінарські заняття (почергово).

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки спеціалістів зі спеціальності “ Екологія та охорона навколишнього середовища ”

 • Семестр, в якому читається – 9

Мета вивчення курсу – сформувати знання про сучасні теоретичні і практичні основи здійснення політики сталого розвитку, а також навички їх застосування в аналізі та вирішенні конкретних проблем, що стосуються взаємодії суспільства та природи.

Завдання:

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення курсу є теоретична та практична підготовка студентів: 1. Надати необхідну інформацію щодо основних екологічних процесів пов’язаних з особливостями сучасного розвитку суспільства

 2. Сформувати основні уяви про причини та історію формування політи сталого розвитку

 3. Виділити і описати основні напрями впровадження політики сталого розвитку

 4. Дати уяви про реалізацію політики сталого розвитку в Україні та її регіонах.

Компетенції:

Знати: основні відомості про природні ресурси, їх баланси, колообіги основних речовин, антропогенні впливи на них, особливості взаємодії суспільства та природи, тенденції сучасних змін складових біосфери та географічної оболонки.

Уміти: застосовувати принципи політики сталого розвитку до вирішення конкретних та регіональних екологічних проблем, пояснювати їх сутність при викладанні екологічних дисциплін.

Розуміти: сутність та спрямованість основних міжнародних та національних документів, що запроваджують і реалізують політику сталого розвитку.
 • Кількість годин, відведених на: лекції - 17, семінарські, практичні – 17, самостійна робота студентів - 20.

 • Форми і методи навчання: лекції, практичні роботи

 • Вид підсумкового контролю – залік.Каталог: robociprog -> ushenko
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Водні ресурси, їх використання та охорона
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) " Гідравлічні І аеродинамічні машини "
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Загальна гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Гідрологія
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Еколого-географічна експертиза використання вод


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка