Роль адміністрації школи в процесі професійного становлення молодого вчителяСкачати 98.96 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації31.05.2018
Розмір98.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Роль адміністрації школи в процесі

професійного становлення молодого вчителя
 Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо -творчої, інтелектуально-повнокровної праці - це

завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школиВ.О.Сухомлинський

Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка фахівців – найважливіше завдання кожної держави.

Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен учитель-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.  

  У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії педагога. Професійне становлення особистості спеціаліста – довготривалий процес.

Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Це добре розуміє колектив нашого закладу, тому й визначили одним з пріоритетних напрямів методичної роботи – педагогічне становлення молодого вчителя. Завдяки продуманій, цілеспрямованій діяльності в школі склалася ефективна система роботи з молодими вчителями, яка має творчий характер, сприяє професійному становленню початківців. Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

Для забезпеченняпідвищеннярівняфаховоїмайстерностіпедагогів-початківців і вдосконаленняїхніхпрактичнихнавичок і вмінь у нашійшколі створено систему роботи з молодимиспеціалістами, в якій задіяні директор школи, заступник директора з навчально-виховноїроботи, наставники, методична рада, методичніоб'єднання; проводятьсяметодичні оперативки, декадиініціативи та творчостімолодихспеціалістів, семінари-практикуми, тренінги, виставки.

До початку навчального року в закладі розробляється план роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.  З метою своєчасної і чіткої організації роботи видається наказ «Про організацію роботи з молодими вчителями», у якому зазначається:

•    відповідальний за організацію стажування;

•    строки проведення стажування;

•  список учителів-стажистів і закріплених за ними вчителів-наставників.

Вчорашні випускники педвузів зустрічаються з адміністрацією закладу, вчителями- наставниками. Молодим педагогам вручаємо методичні папки з пам’ятками, рекомендаціями, які допоможуть зробити перші кроки на вчительській стежці.

Щоб робота булазмістовною, цілеспрямованою та ефективною, здійснюємоїї на діагностичнійоснові. Цедопомагаєчіткосплануватидіяльність, визначитирівеньпрофесійноїмайстерності та загальноїкультуривчителя, а такожврахуватийогозапити, потреби, забезпечитийогосаморозвиток і самовдосконалення. Складено план роботи «Школи молодого вчителя», вчителя-наставника з підшефним, індивідуальний план стажування молодого спеціаліста з урахуваннямйого потреб та можливостей.Наставники разом із адміністрацією школи надають кваліфіковану допомогу молодим учителям за такими напрямками: • ефективна та своєчаснадопомога в організаціїнавчально-виховногопроцесу та підвищенняфаховогорівнявідповідно до державного стандарту;

 • розробканавчально-програмноїдокументації (навчальнихпланів, програм, поурочнихпланів);

 • добірматеріалівізпитаньудосконалення форм і методівнавчання та виховання;

 • упровадженняновітніхінформаційнихтехнологій;

 • дотриманнявимог Закону України «Про мови» (опануваннядержавноїмови, виконання орфографічних і стилістичних норм під час оформленняшкільноїдокументації);

 • організаціядекадиініціативи та творчостімолодихучителів.

Наставники систематично аналізують хід роботи зі своїми підлеглими, вносять необхідні корективи в свою роботу. Проводять для них майстер-класи, відкриті уроки та позакласні заходи, відвідуютьнавчальні заняття своїх підшефних, допомагають у підготовці особистих відкритихзаходів. Робота з підвищення якості, ефективності і результативності сучасного уроку – один із найважливіших аспектів діяльності школи молодого вчителя. Молоді педагоги опрацьовують літературу про сучасний урок, знайомляться з методикою викладання, досвідом майстрів педагогічної праці. До  відвідання уроків молодих вчителів готуємо. Наставник, який проводитиме даний урок, попередньо знайомить молодих колег з темою, метою, завданнями даного заняття, методами і прийомами, які будуть використовуватись для їх вирішення. Після відкритого уроку проводиться обговорення у формі диспуту "Які з побачених на уроці методів і прийомів роботи будуть використані в особистій практиці в найближчий час?". Молоді вчителі обов'язково відвідують навчальні заняття у своїх колег-початківців, аналізують їх, спільно виробляють методичні рекомендації щодо удосконалення уроку.

Дбаючи про розвиток творчої активності молодих cпеціалістів, учителі-наставники на 3-4 рік залучають їх до роботи в творчій групі "Пошук".    Молоді фахівці мають змогу тісно співпрацювати із досвідченими колегами, які входять у творчу групу, дієво застосовувати досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, використовуючи напрацьовані творчою групою методичні рекомендації, алгоритми, пам’ятки щодо впровадження педагогічних технологій, поради старших колег.

Велика роль відводиться методичним оперативкам, які проводяться щокварталу з метою ознайомлення молодих учителів із змістом нормативних, інструктивно-методичних документів, перспективним досвідом, інноваційними технологіями навчання і виховання, новинками науково-методичної, педагогічної літератури.

Згідно з річним планом роботи проводяться засідання «Школи молодого вчителя», на яких педагоги-початківці не тількиготують реферати за відповідними темами, а й діляться власним досвідом. Обов’язковим структурним елементом є практична робота: • складання календарно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм та особливостей класу;

 • розробка завдань контрольних робіт, домашнє завдання на уроці;

 • підготовка планів-конспектів уроків різних типів;

 • розробка сценаріїв позакласних заходів;

 • моделювання уроку або його фрагменту;

 • ведення журналу;

 • організація роботи з батьками;

 • розв’язання педагогічних ситуацій;

 • самоаналіз навчального заняття;

 • організація і проведення батьківських зборів;

 • формування мотивації навчання.

У своїй роботі застосовуємо навчальні семінари, педагогічні читання, круглі столи, педагогічні салони, тренінги тощо з метою підвищення науково-методичного рівня молодого спеціаліста (презентація «Я – молодий учитель», гра-тренінг «Домашні завдання», консультація «В.Сухомлинський - молодому вчителеві: сто корисних порад», брифінг «Психологічне здоров’я як інтегральний показник особистісного розвитку учнів», семінар-практикум «Урок як одна з основних форм навчання та виховання», гра-тренінг «Камертон», семінар-практикум «Технологія аналізу уроку», мозковий штурм «Здоров’язберігаючі технології у школі», методична панорама «Організація навчально-виховного процесу з предмета», дискусія «Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень», тренінг «Що перетворює людей на команду», ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу» круглий стіл « Цікавий учитель- цікавий учень»і т.д.)
Каталог: download -> version
version -> Старокостянтинівський районний методичний кабінет Рослинні годинники Напрям: Рослини навколо нас
version -> Музична І театральна культура 17 18 ст
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Активізація роботи бібліотеки по формуванню
version -> Реферат на тему: " Стан навколишнього середовища України. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях"
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> План-конспект із "Захисту Вітчизни" 11-клас №11. Тема. Влаштування загороджень. Мета
version -> Комунальний заклад
version -> Зигзаг удачі
version -> Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка