Роль національно-патріотичного виховання



Скачати 185.77 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.12.2017
Розмір185.77 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Виступ

на засідання педагогічної ради

Ободівської СЗШ І – ІІІ ступенів
Дата – 14 січня 2015 року, протокол № 3
Тема: Роль національно-патріотичного виховання

у навчально- виховному процесі школи
Час іде вперед, суспільство розвивається, а, отже, демократичні процеси у державі потребують вироблення нових суспільних вимог до освіти. Сьогоднішня школа пішла вперед шляхом прогресу. Це школа самореалізації і самоактуалізації особистості

Відповідно Закону України «Про загальнусереднюосвіту» (стаття 5) виховання громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України.

В.Сухомлинський писав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним становленням особистості.

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яке проникає в усе, що пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,яка формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі,почуттів, як єдність думки і справи, дуже складно пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною, емоційною культурою, світоглядною стійкістю,творчою працею».

Актуальність національно-патріотичного виховання особистості в умовах глобалізації значною мірою зумовлюється вимогами сучасних державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей.

Отже, проблема патріотичного виховання, як і в попередні роки, залишається значущою і важливою. Тому, вважаємо, що будь-яка національна школа передовсім має виховувати справжніх громадян України.

Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне виховання молоді. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне життя, етико-моральні засади. Можна багато говорити про виховання молоді, як абстрактної маси, але ті пафосні розмови ні до чого не призведуть. Під словом «молодь» ми повинні вбачати своїх дітей, методику виховання молоді ототожнювати з вихованням власних. Якими б ми хотіли бачити своїх дітей?

Чесними, вихованими, добрими людьми, які поважають старше покоління. Ці якості можна об’єднати в етично-моральну групу, без якої жодне суспільство не існує. Для того щоб виховати ці якості, ми намагаємося привитии дітям гуманне ставлення до оточуючих, закласти основи суспільної моралі.

Патріоти своєї держави - це свідомі громадяни. Люди, які пам’ятають своє коріння й шанують пам'ять предків, громадяни, які готові в будь - який момент віддати своє життя за Батьківщину. Ці якості можна об’єднати в національно-патріотичну групу.

Людина може відчувати себе вільною лише тоді, коли є економічно незалежною, має стабільний дохід, є юридично захищеною, має свободу думки, право вільного вибору. Ці чинники можна об’єднати в суспільно-економічну групу.

Всі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими, сильними, загартованими морально та фізично. Здорова молодь – здорова нація – здорова держава.

Гармонія й одночасна присутність всіх цих чинників привела б нас до ідеально госуспільства. Проте, на жаль, на даному етапі розвитку України існує ряд факторів, які впливають на формування процесу виховання молоді.

Сучасна молодь залишається сам на сам зі своїми проблемами, не має соціальної підтримки й не може визначитись в різноманітних політичних, соціальних, економічних, морально-етичних напрямах.

Щоб змінити становище на краще, нам необхідно зрозуміти, що не можна за короткий період часу змінити молодь, не змінивши суспільство. Ось чому, стрижнем усієї системи виховання в Українi повинна бути національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючогo, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний xapaктep виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України. Ця проблема вже багато років «вирішується» на державному рівні, в той час, як вчителі, в своїх повсякденних справах пробуджують в учнів патріотичні почуття.

Виховний процес у школі має особливе значення за нового підходу до виховання, коли воно трактується як закономірна, послідовна і неперервна зміна мотивів розвитку взаємодіючих суб’єктів. Виховання розглядається як розвиваюча відкрита система, основним системоутворюючим фактором якого є педагогічна взаємодія.

Одна з найскладніших і найгостріших проблем, над якими треба працювати і в теоретичному і в практичному планах – це проблема виховання моральних цінностей засобами слова, адже слово вчителя, як інструмент впливу на душу вихованця, нічим не замінити.

На його погляд, тонкість внутрішнього світу людини, благородство морально-емоційних стосунків не утвердити без високої культури словесного виховання. слово вчителя пробуджує у малої дитини, а потім і в підлітка, юнака, дівчини відчуття людини – глибоке переживання того, що поруч із нами завжди є людина зі своїми радощами, печалями, запитами, проблемами.

У нашій школі система заходів морального виховання спрямовується на формування духовної особистості, на виховання учня як громадянина, патріота. Успішне розв’язання цієї проблеми залежить від взаємовідносин школи та сім’ї, від пошуку своєрідних механізмів громадсько – патріотичного виховання, від розвитку в учнів патріотичних почуттів.

Справжня суть виховної роботи полягає не у наших розмовах з дитиною, не безпосередньому впливові на дитину, а в організації життя дитини.

У школі педагогічні працівники відшукують нові форми організації життя і діяльності учнів, відроджують або знаходять шляхи взаємодії з дітьми. Проводиться позаурочна навчально-виховна робота, де діти задіяні в гуртках, спортивних секціях. Кожен захід, проведений у школі, проникнутий любов’ю, повагою, патріотизмом. Колектив нашої школи працює над відродженням звичаїв і традицій українського народу, фактів і цікавинок, що стосувалися історії рідного села, школи.

Саме тому у нашій школі проводиться багато свят, бесід, диспутів, виховних годин, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота-українця.

Завжди особлива увага приділялась прищепленню знань про народні символи України і їх вшанування.

Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники військово-патріотичного виховання, декада правових знань ( грудень), мітинг біля пам’ятника Скорботної матері до дня Перемоги.

Кожен клас середньої та старшої ланки школи має "підшефних" ветеранів, яких вітає на свята та надає допомогу. До визначних подій в житті країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, виховні години.

Вихованню національної свідомості учнів сприяють й інші свята: "Козацькому роду нема переводу», Шевченківські дні у школі, зустріч із письменниками рідного краю. В напрямку патріотичного виховання в школі відбуваються різноманітні конкурси та змагання. В школі щорічно проходить огляд - конкурс військово – патріотичної пісні серед 5-11класів. До дня Збройних Сил України військово – спортивні змагання юнаків 9-11 класів, конкурсні програми «Ну-мохлопці, козаки», спортивні родинні свята - змагання "Мама, папа, я - спортивна сім'я. (Показ презентації )

Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота з лідерами учнівської молоді та дитячої організації, які існують у школі.

Патріотизм – це коли ти не соромишся своєї збірної з футболу, навіть після провального матчу. Патріотизм – це кожний день, проведений працівником-спеціалістом на державній службі. Патріотизм – це кожний «привіт» у відповідь на «прівєт» І, без сумніву, патріотизм – це чудове почуття гумору, яке допомагає пережити будь-які негаразди. І якщо хоч якесь зернятко моралі проросте в серцях учнів – то буде нашим маленьким внеском у загальнодержавну справу виховання нового покоління українського народу.

Як метод виховання патріотів, застосовуємо і проектну діяльність. Змістовно, цікаво, творчо підійшли учні і вчителі школи до створення проекту «Школа майбутнього». Учасникам необхідно було уявити школу майбутнього, де будуть навчатися їхні діти, внуки, де хотіли б учитися і вони. Якою вона має бути, а якою ні?... Що збереже від сучасної школи, а чого у ній не буде? Які мови вивчатимуться? Чи носитиметься шкільна форма? Як вивчатимуться національні історія та культура?

Отже, з метою проведення роботи що до підготовки випускників школи,які мають загальноєвропейський рівень середньої освіти, необхідно формувати у них цілісне сприйняття світу й себе, гармонію світу і особистості. На сучасному етапі маємо виховати у молоді пріоритет загальнолюдських цінностей у духовному розвитку особистості на національному підґрунті, допомогти оволодіти теоретичним характером знань та переконань в усіх галузях науки, моралі, мистецтва, релігії, усвідомлено вибирати свої соціальні переконання. Патріотизм – це не лише велика любов, але й високий обов’язок кожного педагога, кожного учня.

Проект рішення педради від 14.01.2015 р.


1. ЗВР сприяти організації заходів з патріотичного виховання

Постійо.


2. ЗВР скласти план проведення відкритих виховних заходів з патріотичного виховання на ІІ семестр

До 23.01.2015 р.

3. Класними керівниками урізноманітнити форми роботи з патріотичного виховання учнів та відобразити в планах роботи.

До 23.01.2015 р.

4. Шкільному бібліотекарю Строженко В.І.створити стенд «Видатні земляки»

До 30.01.2015 р.



Школа хоч трохи , та має бути

попереду розвитку суспільства і

показувати шлях людству в часі і

просторі.

О.А.Захаренко

Школу нерідко порівнюють із своєрідною проекцією суспільства , в якому вона працює. Соціальне оточення завжди помітно впливає на школу. Вона теж по-своєму впливає на навколишнє середовище, насамперед, через підготовку трудової змін. Тому потужна сила шкільного колективу спрямована на досягнення у процесі виховання головного - формування в учнів високої свідомості, загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до праці, до батьків, до національних традицій, інших цінностей, які складають менталітет українського народу.

Усе це духовне багатство у певній мірі і в різних формах потрібно використовувати і впроваджувати у школі. Тому система виховної роботи повинна бути чітко зорієнтована на те ,щоб надійно утвердити виховання учня-патріота , учня - поціновувача національних традицій та загальнолюдських цінностей.

Виховання неможливе без тісної співдружності школи і сім’ї ,тому наш педагогічний колектив прагне створити належні умови для спільної роботи батьків та вчителів, а конкретніше - батьків і класних керівників. Ми вважаємо, що батьки мають добровільно брати участь в усіх шкільних заходах , а не лише приходити на збори та урочисті свята . І нам слід шукати ненав’язливі шляхи прилучення батьків до школи, відкривати в кожному із них індивідуальну неповторність , педагогічне обдарування й майстерність. Уважне ставлення до навчальних досягнень , високе цінування спільної діяльності учня й батька – важливий чинник стимуляції бажання дітей бути кращими.

Спостереження вчителів за моральною вихованістю учнів, індивідуальні бесіди з батьками допоможуть нам, учителям, виховати свідомих учнів , патріотів своєї землі.



Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка