Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літературиСкачати 348.51 Kb.
Сторінка3/26
Дата конвертації18.10.2018
Розмір348.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
До методів і способів стимулювання творчої активності можна віднести такі:

 • створення сприятливої атмосфери спілкування (безоцінкові судження);

 • збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;

 • забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;

 • чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, способів її

оцінювання;

 • залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань творчого

об'єднання;

 • повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;

 • надання права самостійно приймати рішення;

 • практична спрямованість навчання;

 • моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне

розв'язання проблем тощо.

До творчості учнів необхідно готувати, по-перше, постійно і всесторонньо розвиваючи їх відтворюючу уяву, по-друге, планомірно формувати літературно-творчі вміння, зокрема, вміння створювати нові образи і сюжети на основі навчального літературного матеріалу.

Велике значення має і відношення вчителя до творчих спроб учнів. Дуже важливо, щоб юні автори відчули інтерес до їх творів, як усних, так і письмових, зі сторони розумного, доброзичливого, зацікавленого помічника-вчителя.

На першому етапі мені здається доцільним використовувати завдання, зв'язані зі зміною особи оповідача. Наприклад, художній переказ від імені персонажу твору. Він може бути повним або вибірковим, але обов'язково художнім. На цьому етапі відтворююча діяльність, звичайно, переважає, але і елементи творчості безсумнівні.

Завдання наступного етапу, наприклад, складання плану і розгорнутий переказ одного з пунктів з доповненням власних, обов'язково мотивованих деталей до описуючих творчих зусиль.

На третьому етапі роботи школярам доцільно запропонувати себе героєм улюбленої казки (або іншого твору) і попросити пояснити той чи інший вчинок героя, придумати можливе продовження подій (додумування ситуації) або усний твір з продовженням типу - Якщо би, то...

І, на кінець, останній етап — вищий рівень самостійності і творчості: створення власного твору. Як правило, казки, байки, билини, короткого оповідання.

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою творчого успіху. І здатність творити можна розвинути.

   Щоб стимулювати творчу активність школярів, я використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, створення ситуацій емоційного переживання, створення ситуації успіху, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій:


 • технологія навчального дослідження;

 • ігрова технологія

 • проектна технологія

 • технологія «мозкового штурму»;

 • технологія «мікрофон»

 • технологія виконання евристичних завдань;

 • технологія розв'язування дослідницьких проблем.

Творчість - це спосіб самовираження, саморегуляції людини.

Здатність творити можна розвинути. На уроках зарубіжної літератури у 5 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, уроки – мандрівки,  уроки - театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературної реклами , літературної вікторини, літературних задач за змістом твору тощо. Використання ігрових технологій на уроці  розвиває здатність нестандартно мислити, обирати оптимальний варіант з – поміж декількох можливих – і, як наслідок, набувати нових знань за допомогою вже наявного інформаційного багажу.

 На уроках зарубіжної літератури у 5 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, уроки – мандрівки,  уроки - театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературної реклами , літературної вікторини, літературних задач за змістом твору тощо.

Наведу приклад проведення підсумкового уроку у 5 класі  за темою «Літературні казки».

Тип уроку: урок повторення та узагальнення знань.

Форма уроку: урок – КВК

Після повідомлення теми та мети уроку (перевірити знання, набуті учнями під час вивчення теми «Літературні казки», розвивати творчі здібності школярів, кмітливість, спостережливість, виховувати любов до книги)  ознайомлюю з планом проведення уроку – КВК:

1.     Презентація команд.

2.     Розминка.

а) естафета;

б) ілюстрована вікторина;

в) зустріч з літературними героями.

3. Конкурс слідопитів.

4. Конкурс інтелектуалів:

а) «Чий портрет?» (для капітанів)

б) гра «Хто більше?»

в) цікавинки;

г) складання короткого плану – характеристики героїв різних казок, протилежних за характерами;

5. Конкурс акторів.

6. Конкурс оповідачів (домашнє завдання)

7. Підбиття підсумків.

На своїх уроках, я постійно підтримую творчість. Так на уроках у 6 класі використовую такі прийоми та форми роботи: уроки - рольові ігри, літературні екскурсії, уроки - КВК, уроки - театралізації; інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературних задач за змістом твору, оформлення книжечки чи газети із власними віршами або творами, що вивчаються, інсценізації).

Широко застосовуються і такі види нестандартного уроку, як мандрівка, знайомство, усний журнал, застереження. Нестандартний урок заставляє учнів активно переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності.

Важливим засобом розвитку творчих здібностей учнів є рольова гра. Учні мають зіграти іншу людину або розіграти певну ситуацію. При вивченні роману Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів» проводжу рольову гру: «Інтерв'ю з письменником»

Такі уроки імітують наукову, виробничу, соціальну діяльність людей. Моделюють різноманітні життєві і виробничі ситуації з метою вивчення нового матеріалу, його закріплення, розширення і обробки знань. До цього типу уроків відносяться уроки-вистави чи гри, коли вчитель організує театральну виставу (гру) і матеріал подається у формі інсценівки, а кожен учень отримує певну роль. Такі уроки захоплюють своєю святковістю, атмосферою театру, можливістю проявити творчість.

   Щодо організації роботи в старших класах, то ігрові технології можна замінити діяльністю літературно - дослідницьких груп, уроками - семінарами, уроками - диспутами з розв'язанням проблемних задач.

Головна мета уроку-диспуту - розв'язання складних морально-філософських питань. На початку уроку кожен учень отримує пам'ятку для учасника диспуту.

Пам'ятка учасника диспуту.


 1. Виступай тоді, коли маєш, що сказати.

 2. Говори, що думаєш, думай, що говориш.

 3. Чітко й лаконічно висловлюй власну думку.

 4. Поважай опонента, не перекручуй його думок і слів.

 5. Май мужність визнати свою поразку у словесному двобої, якщо доведена хибність твого твердження.

 6. Аргументуй свою думку точними фактами й цитатами з твору.

 7. Пам'ятай, що наш диспут - літературний, намагайся осягнути позицію автора.

  З метою досягнення атмосфери співробітництва, взаємоповаги, наголошую, що кожен учень має право висловити власну думку, навіть якщо вона не збігається з думками інших..

Щоб диспут був по – справжньому ефективним, необхідно забезпечити такі умови:

- тема повинна бути цікавою для учнів;

- у класі треба створити атмосферу відкритого, сповненого довіри діалогу, без нав'язування власних думок, інакше учні орієнтуватимуться не на власні міркування, а на повторення «правильних тверджень» учителя.

За таких умов диспут:

- активізує мислення учнів;

- сприяє розвитку їх усного мовлення;

- формує навички культури спілкування;

- учить творити;

- допомагає глибше осмислити художньо-естетичний зміст твору;

- викликає інтерес до літератури.

     Метод проектів один з проблемно-пошукових методів, який створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Завдяки цьому методу учень активно включається в спільну діяльність, відчуваючи себе рівноправним учасником діалогу, а вчитель допомагає і пояснює, оцінює. Захист проектів – той проблемно-пошуковий метод, який доцільно застосовувати у старших класах .

     Найчастіше використовую такі проекти: «Я – поет», «Я – режисер», «Я – перекладач», «Я – літературознавець». Намагаюся  творчо підійти  до організації роботи за методом захисту проектів – пропоную як універсальні, так і ситуативні проекти, чітко складаю інструкції для кожної групи з урахуванням вікових можливостей дітей, знаходжу потрібні слова, щоб підбадьорити учнів, створити творчу атмосферу, ситуацію успіху.

Багато уваги приділяю груповим формам роботи, виконанню випереджувальних завдань, формам рольової гри, бесідам з елементами дискусії.

Наприклад, при вивченні теми «Лірика О.С. Пушкіна» у 9 класі використовую  роботу в групах з картками – інформаторами:

Завдання для групи 1.

1.Чітко видайте інформацію з картки.

2.Виразно прочитайте вірш «Я вас любив» мовою оригіналу і в перекладі.

3.Дайте відповіді на запитання:

·        Що стало поштовхом для створення вірша?

·        Яким ви уявляєте ліричного героя цієї поезії?

·        Чи взаємне кохання ліричного героя?

·        Наскільки сильним було його почуття?

·         Чи впадає він у відчай?

·         Чого бажає ліричний герой коханій?

·        Чому навчає ця поезія?

·        Визначте тему і провідну думку поезії.

Завдання для групи 2.

1. Чітко видайте інформацію з картки.

2.Виразно прочитайте вірш «Я пам’ятаю мить чудову» мовою оригіналу і в перекладі.

3.Прокоментуйте малюнки та фотографії до вірша.

4. Дайте відповіді на запитання:

·        Що стало поштовхом для створення вірша?

·        Яке враження справила на вас ця поезія?

·        До якого жанру лірики вона відноситься? Чому?

·        Визначте риси, що ними  характеризується жіночий образ.

·        Знайдіть у вірші художні мовні засоби, які допомагають створити портрет жінки.

·        Яким образним висловом змальовує ідеал жінки?

·        Перечитайте 4 і 6 строфи поезії. Як ви думаєте, чи може кохання вивести людину з важкого душевного стану?

·        Визначте тему і провідну думку поезії.

Перевірці знання учнями тексту сприяє така форма роботи як «Літературний диктант»:

1. Зі скількох частин складається «Фауст» Гете? ( з двох)

2.   який твір за жанром? А як його визначив сам Гете? (Драматична поема. Трагедія)

3. Хто бере участь у розмові в «Пролозі на небі»? (Бог, ангел, Мефістофель)

4. Між ким розгорається суперечка? ( Між Богом і Мефістофелем)

5. Хто свідчив: «Я свідок лиш мізерності людської»?

6. Кого вибрав Бог об’єктом дослідження?(Фауста)

7. Зустріч з яким персонажем стає початком духовного випробування Фауста? (З Мефістофелем)

8. Хто такий Мефістофель? (Диявол, спокусник)

9. Ім’я кабінетного ученого, чиї істини мертві? (Вагнер)

10. Яка функція Мефістофеля у творі? (Моральне випробування людини)

11. Хто застеріг Фауста від самогубства? (Хор ангелів)

12. Хто і кому сказав ці слова:

То буду тобі по змозі

Товаришем вірним?

   Отже, якщо вчитель творчо підійде до організації роботи, чітко складе інструкції, створить творчу атмосферу, ситуацію успіху - то результатом стане краще розуміння художнього твору, його аналіз, побудова власних інтерпретацій, розвиток творчих здібностей.

Результатом моєї роботи є те, що мої вихованці люблять читати, вміють оцінити прочитане, обрати для себе важливе, виборюють призові місця в олімпіадах.

Працюючи над проблемою «Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури», можу зробити висновок:


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка