Самостійна робота студентівСкачати 192.19 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації11.03.2018
Розмір192.19 Kb.
  1   2   3   4   5Самостійна робота студентів
2.1. Загальні засади організації самостійної роботи студентів
1. Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

2. СРС є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і навичок, що допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

3. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

4. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається навчальним планом і становить для дисципліни „Архітектура мікропроцесорної техніки” 84 години для студентів денної форми навчання і 166 годин для студентів заочної форми навчання.

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни визначається робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

5. Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками та навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна література.

6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

6.1. Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється з урахуванням вимог Болонської декларації за такими об'єктами поточного контролю:

а) систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання завдань модульного контролю;

6.2. Перелік видів самостійної роботи студентів, критерії їх оцінювання та максимальна кількість балів визначається у п. 2.3.

6.3. При розробці критеріїв оцінювання знань за основу беруться повнота і правильність виконання завдань. Крім цього необхідно враховується здатність студента:

- диференціювати, інтегрувати, уніфікувати знання;

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

- встановлювати різницю між причинами і наслідками;

- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно.

7. З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити три основні види самостійної роботи з дисципліни „Архітектура ЕОМ та ОТ ”:

I вид — самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

II вид — виконання завдань для самостійної роботи;

III вид — пошуково-аналітична робота.

8. Самостійна робота з дисципліни „Архітектура ЕОМ та ОТ” для студентів включає:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- підготовку до лабораторних занять;

- підготовку до різних форм поточного контролю;

- систематизацію вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модульного контролю;- виконання завдань для самостійної роботи та написання рефератів.


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ioipt -> ktun
ktun -> Теми самостійних робіт (СР) по дисципліні «Інформаційні системи І технології на підприємстві»
ktun -> Індивідуальна робота №1 Історія розвитку баз даних
elearning -> Практичне заняття 15
ktun -> Застосування комп'ютерні технології в навчальному процесі
ktun -> Плани лекцій
elearning -> Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
ktun -> Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
ioipt -> Самостійна робота №1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка