«середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад» заклад» Верхньодніпровської районної радиСторінка1/35
Дата конвертації23.06.2018
Розмір2.37 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Комунальний заклад Верхівцевський навчально-виховний комплекс

«середня загальноосвітня школа №1 – дошкільний навчальний заклад»

заклад»

Верхньодніпровської районної ради


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № ___ від ____2 011року

Голова педагогічної ради Л.Ф.Воронцова
9 р
2011-2012

ЗМІСТ

Розділ 1

Вступ
1.1.

Візитна карта школи
1.2.

Аналіз роботи школи за 2010-2011 навчальний рік
1.3.

Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2011 – 2012 навч. рік

Розділ 2

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків
2.1.

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи
2.2.

Розподіл обов’язків між різними рівнями управління
2.3.

Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Розділ 3

Виконання Законів України
3.1.

Виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальні середню освіту”, “Про мови”
3.2.

Соціальний захист дітей

Розділ 4

Управління діяльністю педагогічного колективу
4.1.

Педагогічні ради
4.2.

Наради при директорові

4.3. Методичні та організаційні наради призаступниках директора з навчальної роботи.

4.4 Наради у заступника директора з виховної роботи

Розділ 5

Право виховна, право освітня та профілактична робота.

Розділ 6

Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації колективу
6.1.

Організаційна робота. Навчальний план
6.2.

Робота з фахівцями-початківцями
6.3.

Атестація педагогічних працівників
6.4.

Робота з кадровим резервом

Розділ 7

Допризовна підготовка юнаків. Цивільна оборона

Розділ 8

Організація контрольно-аналітичної діяльністі
8.1.

Контроль документації
8.2.

Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації
8.3.

Контрольно-аналітична діяльність
8.4.

Графік адміністративного контролю за станом викладання предметів в ЗНЗ № 136

Розділ 9

Діяльність Ради школи. Робота з батьками, громадськістю

Розділ 10

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.
10.1.

Охорона здоров’я та життя дітей.
10.2.

Охорона праці.

Розділ 11

Фінансово-господарська діяльність


ВСТУП

Розділ І

  1. Візитна картка школи

У школі навчається 913 учнів, що складає 38 класів.

Школа І ступеня – 16 класів: • з українською мовою навчання – 16 кл.

Школа ІІ ступеня –16 класів: • з українською мовою навчання – 16 кл.

Школа ІІІ ступеня – 6 класів • профільні групи:

 • 10кл.:

 • філологічна (української філології)– 24 учні,

 • фізико-математична – 15 учнів;

 • природнича (хіміко-біологічна) – 26 учнів

 • 11кл.:

 • філологічна (української філології) – 23 учні

 • інформаційних технологій –19 учнів

 • фізико-математична – 22 учні

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

На початок 2011-2012 навчального року до роботи стали 69 педагогічних працівника: 62 учителя, 3 вихователі, 2 бібліотекарі, практичний психолог, соціальний педагог.
Кількість педагогічних працівників

2010-2011

2011-2012

До 30 років

7

10

31-40 років

17

14

41-50 років

20

21

51-55 років

9

5

Понад 55 років

14

19


Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2010-2011

2011-2012

До 3 років

3

3

3-10 років

9

8

10-20 років

26

19

Понад 20 років

29

39

Відомості про вчителів – пенсіонерівКількість педагогічних робітників

2009-2010

2010-2011

2011-2012

55 - 60 років

5

4

8

Понад 60 років

8

10

10


Відомості про молодих фахівців


2009-2010

2010-2011

2011-2012

3

2

3Аналіз плинності педагогічних і керівних кадрів

2009-2010

2010-2011

2011-2012

0

-1

+4

Відомості про педагогів за категоріями


Без кат.

спеціаліст

І

категоріяІІ

категоріяВища

категорія“Старший учитель”

“Учитель - методист”

8

4

19

6

32

14

11

Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності в порівнянні з минулим навчальним роком зріс на 8%. .

Керування школою здійснює Воронова Людмила Федорівна – директор школи. Педагогічний стаж – 38 років, на посаді директора – 15 років.

До складу адміністрації входять: • Угнівенко Валентина Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи школи ІІ-ІІІ ступеню. Стаж роботи 33 роки, на посаді –12-й рік.

 • Орлова Галина Савелівна – заступник директора з науково – методичної роботи. Стаж роботи 38 років, на посаді – 14-й рік.

 • Топчій Ганна Василівна – заступник директора з організації навчально-виховного процесу. Стаж роботи – 19 років, на посаді 1-й рік.

 • Замкова Ірина Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи школи І ступеню. Стаж роботи – 18 років, на посаді 4-й рік.

- Смакота Наталія Георгіївна – заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи 21 рік, на посаді –5-й рік.
1.2 Аналіз роботи школи за 2010-2011 навчальний рік

  Діяльність Верховцевської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Верхньодніпровської райдержадміністрації у 2010-2011 навчальному році була спрямована на виконання Комплексної програми розвитку освіти району на 2010-2011 рік.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

 1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.

 2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

 3. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті, національної самосвідомості учнів.
 1. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.


Збереження контингенту.

На початок 2010-2011 навч. року навчалось у школі - 876 учнів.

Укомплектовано 36 класів, середня наповнення класів – 24,3 учнів.


Учнів на початок навч. року

876


Вибуло
Прибуло

Усього вибуло

19

Усього

16

В СЗШ №2

4

Зі свого району
За кордон до ПМЖ

1

З міста

2

За низьким рівнем
З держави
Відсів 9 класи
Зі своєї обл..

13

Навчання за кордон
З-за кордону

1

Менше 7 років


В межах району

2В межах обл.

2За межами обл..

10

Учнів на кінець н.р.

873

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із 19 вибулих учнів 10 переїхали за межі області, за межі України вибув 1учень,4учні –в межах району і області, 4учні перейшли навчатися у СШ№2 за місцем проживання.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів в 2010-2011 навчальному році були:


 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з ДНЗ;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація навчання вдома;

 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

 • «День відчинених дверей» для батьків майбутніх першокласників.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). Зі 83 випускників школи ІІ ступені (2010-2011 н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання 83 учня:

10 клас ЗНЗ № 1 – 61 уч. ,

ПТУ - 8учнів;

технікуми - 14 уч.


У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з ВР, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В школі 1 раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу: 67793 годин – 72,5 %

з поважних причин: 21571 годин – 23%

без поважних причин: 4185годин - 4,5%

Вражають кількість пропусків з поважних причин у класних колективах:7-Г кл.-2860 годин, класний керівник Четарьова О .М.; 7-Бкл.- 2180годин, класний керівник Сердюк Ю.В.; 9-Б кл.-2628годин, класний керівник Лісова О.О.;6-А кл-1860 годин, класний керівник Сокол А.В.

Серед загальної кількості пропущених годин найбільше вражає їх чисельність у таких класних колективах: 10-Б кл-5788 годин, класний керівник Коршак Л.Н.; 9-Б кл-5308 годин, класний керівник Лісова О.О.; 5-В кл-4300 годин, класний керівник Кожевнікова Л.М.; 7-Г кл-5220 годин, класний керівник Четарьова О.М.; 9-А кл – 4340 годин, класний керівник Гуріна В.В.; 7-Б кл – 4314 годин, класний керівник Сердюк Ю.В.; 6-А кл – 4285 годин, класний керівник Сокол А.В.
Кл.

Всього пропущено уроків

За хворобою

З поважних причин

Без поважних причин

1-А

1114

1024
120

1-Б

960

956

4
1-В

2101

2029

72
1-Г

2560

2360
200

2-А

874

594
280

2-Б

1194

11942-В

1304

13042-Г

910

870

40
3-А

975

9753-Б

895

632
263

3-В

874

839

36
3-Г

966

920
46

4-А

539

474

65
4-Б

960

9604-В

1335

13355-А

2477

2164

253

60

5-Б

3114

2534

437

143

5-В

4300

43006-А

4285

2002

1850

433

6-Б

3057

1983

1032

42

6-В

3867

2084

1532

251

7-А

7-Б

4314

1752

2180

382

7-В

3680

3115

535

30

7-Г

5280

2360

2860
8-А

3826

2103

1723
8-Б

3603

3077
526

8-В

3634

2750

582

302

9-А

4340

2668

1222

450

9-Б

5308

2680

2628
9-В

4294

3028

1266

47

10-А

3089

2299

566

234

10-Б

5788

3992

1690

106

10-В

3012

2134

701

145

11-А

1787

1409

253

125

11-Б

2947

2903

44
Всього

93483

67793

21571

4185

Існують певні проблеми з відвідуванням учнями уроків: велика кількість пропусків з поважних причин в 1-Г класі (ВласенкоІ.О.), 2 – А класі ( Лисенко Л.І.), 3-Б класі (Яценко Л.В.), 6-А класі (Сокол АВ.), 6-В (ПетренкоТ .О.), 7-Б кл (Сердюк Ю.В.), 8-Б кл (Палієнко О.В.), 8-В кл (Довженко Т.Д.), 9-А кл (ГурінаВ.В.), 10-А кл (Холопова Л.Б.),

Попри все, сьогодні ми можемо говорити про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання. Всі учні відвідують школу. Ведеться робота щодо профілактики відвідування учнями школи, віднесених до групи ризику. Результат такої роботи приносить успіх. У порівнянні з минулим роком зменшилась кількість пропусків без поважних причин.

Моніторингова діяльність вчителів та адміністрації школи спланована відповідно до регіональної програми “Моніторинг якості освіти в Дніпропетровській області», районного відділу освіти та школи. У школі запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відслідкування їх впливу на результати навчання. Але на наступний навчальний рік у плані роботи школи необхідно вказати на чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів.
Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.
Результати річного оцінювання 2010/2011 н.р. в порівнянні з 2009/10 н.р.

Аналіз успішності показав, що в цілому по школі учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, складає 5 % , учнів , які мають високий рівень навчання 9 %, достатній – 30%, середній – 56%. Викликає занепокоєння стабільний показник якості знань учнів. В цьому році він складає – 39 %, минулий рік – 39%. Даний факт свідчить про недостатній рівень організації в закладі освіти індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, які мають одну, або дві оцінки з предметів середнього навчального рівня (5 – 8 класи).

Аналіз результатів річного оцінювання показав,що у 2-4 класах , 5-8 класах знизився високий рівень навченості у порівнянні з минулим навчальним роком.
Результати річного оцінювання 2-4 класи Результати річного оцінювання 5 класи Результати річного оцінювання 6 класи

Результати річного оцінювання 7 класи Результати річного оцінювання 8 класиУ паралелі 9-х класів цей показник зріз 3%(з 21% до 24%) У паралелі 10-11-х класів високий рівень навченості різко зріз проти минулого року: у10-х класах з 17% до 22%; у11-х класах – з 42% до 59%.


Результати річного оцінювання 9 класи Результати річного оцінювання 10 класи Результати річного оцінювання 11 класи

Цей факт насторожує, а тому адміністрація школи необхідно внести до плану роботи школи посилення контролю щодо якості знань випускників школи. На засіданнях ШМО вчителів школи необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу малодосвідченим вчителям.

Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями протягом навчального року та отриманням ними знань, що відповідають високому та достатньому рівням якості знань. Наприклад: найбільша кількість пропусків занять у минулому році зафіксована в класах 7-Б Сердюк Ю.В..), 7-Г Четарьова О.М..), 10-Б(Коршак Л.Н.), 8-В (Довженко Т.Д.), і в цих класах самий низький рейтинг за річним оцінюванням та низькій рівень якості знань.

Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2011 – 2012 навчальному році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.


«Школа майбутнього першокласника»

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ . Проведено засідання методичного об’єднання вчителів і вихователів, батьківські збори , семінари та ін. З 01 червня протягом трьох тижнів працює у школі «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучаються вчителі початкових класів, психолог школи.

При плануванні роботи «Школи майбутнього першокласника» в 2011-2012 н. р. необхідно окремо спланувати роботу з дітьми, що не відвідують дитячі дошкільні заклади, так і з тими, хто відвідує ДДЗ.

Індивідуальна форма навчання

В 2010-2011 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 20 учнів, всі за довідками ЛКК лікарень.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профільне навчання

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, відповідних Типових навчальних планів для організації профільного навчання в школі ІІІ ступеню та згідно з бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів були визначені та сформовані профільні класи учнів 11 класів філологічний (української філології) – 18 учнів, фізико – математичний – 16 та профільні групи учнів 10 класів: філологічна (української філології) – 23 учні, фізико-математична (22 учні), інформаційних технологій (19)

Зміст профільних предметів реалізувався за рахунок інваріантної та варіативної складових навчального плану.

За рахунок варіативної складової був виділений додатковий час на вивчення інваріантної частини для учнів філологічної профільної групи: • ділова українська мова;

 • світова література;

 • історія в обличчях;

для учнів фізико – математичної профільної групи:

 • розв’язування нестандартних задач з фізики з комп’ютерною підтримкою;

 • розв’язування задач з математики підвищеного рівня;

Спецкурси, курси за вибором реалізувалися за програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.
Поглиблене вивчення української мови організоване для учнів 11-А, 7-А, 7-В та 8-А, 8-Б класів, якими охоплено 123 учнів.

Державна підсумкова атестація

У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови, українського читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію.

Всього державну підсумкову атестацію в 4 – х класах складали – 93 учня.


предмет

клас

всього

здав.

успішність

якість

Укр..мова

письмо
31

31

100%

84%30

30

100%

80%

4-В

32

25

100%

80%

Раз

93

86

100%

82%

Укр. чит31

31

100%

93%30

30

100%

77%

4-В

32

24

100%

70%

раз

93

85

100%

82%

Математика31

31

94%

75%30

30

100%

66%

4-В

32

24

75%

54%

Раз

93

85

98%

66%

Порівнюючи підсумки іспитів ДПА в 4 – х класах з результатами навчальних досягнень за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів.

Навчальний рік закінчили 83 учнів 9 – х класів та 34 учнів 11 – х класів. Всі вони були допущені до державної підсумкової атестації. За станом здоров’я були звільнені від ДПА 5 учнів 9 – х класів. Учнів, які не з’явились на державну підсумкову атестацію в 9, 11 – х класах не було.

Порівнюючи підсумки іспитів ДПА в 9, 11 – х класах з результатами навчальних досягнень учнів за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів.

Порівнюючи результати ДПА з обов’язкових предметів 9 – клас можна відзначити достатній рівень навчальних досягнень. Аналізуючи результати проведення ДПА в розрізі кожного предмету, можна зробити висновок, що найбільш високий рівень досягнень показали наші учні з біології (% успішності – 100 %, % якості знань – 71%), з української мови (% якості знань – 64%) з еографії (% якості знань – 42%), з іноземної мови(% якості знань-40%).Результати ДПА у порівнянні з річним досягненням якості у навчанні з математики значно вищі. У 9-В класі (Топчій Г.В.) за результатами річного оцінюванні якість навчальних досягнень складає 35%,а за результатами ДПА-54%; у 9-Б класі(Топчій Г.В.) річне оцінювання-24%,за результатами ДПА-33%; у 9-А класі (Місюня В.М.) результати якості навчальних досягнень-33%, результати ДПА-50%. Цей факт насторожує. Адміністрації школи за результатами ДПА необхідно до плану роботи школи у 2011-2012 н.р. внести персональний контроль за роботою вищезгаданих учителів.
Відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 13.12.2000 р. № 584, було представлено: на отримання атестатан з золотим відтиском – 1 ученицю, зі срібним відтиском – 1 ученицю. Загальна кількість учнів , що претендувала на нагородження, склала – 2 особи. Всі претенденти отримали нагороди.

Заступнику директора з НВР Угнівенко В.П. взяти під контроль організацію в школі індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень учнів.

Заступнику директора з НВР Замковій І.І. взяти під особистий контроль проведення ДПА та виставлення річного оцінювання в 4 – х класах в наступному році.

Керівникам методичних об'єднань Палієнко О.В. (укр. мови та література),Коршак Л.Н.(математика),

Лесичній Л.А. (предмети природничого циклу), Мельник Н.М..(початкові класи) проаналізувати результати державної підсумкової атестації з предметів, вивчити єдині вимоги і критерії оцінювання знань учнів,розробити заходи з усунення прогалин в знаннях учнів, акцентуючи особливу увагу на індивідуальне та диференційоване навчання.

Вчителям-предметникам з метою створення ситуації успіху в навчанні урізноманітнити форми та методи навчання, при підготовці до уроків використовувати інноваційні форми та методи навчання.


Методична робота.

У 2010-2011 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, , а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 111 – ОС

від 05.09.2010 р. “Про організацію методичної роботи в 2010 - 2011 навчальному році.”

  Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми Удосконаленя моделі школи, що керує знаннями як закладу креативної освітита виконання таких завдань: • наукове обгрунтування моделі закладу креативної освіти, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації;

 • координація методичної роботи по забезпеченню умов для підвищення творчої активності педагогів;

 • дослідження рівня ефективності індивідуальної й колективної науково-методичної роботи із впровадження особистісно зорієнтованих, інтерактивних, продуктивних технологій навчання;

 • забезпечення професійного зростання наукового рівня колективу шляхом системного заохочення всіх членів колективу до участі в конкурсах, турнірах району, області, України.

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів у системі «Азімут»;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • - розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • - підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з науково – методичної роботи, заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, кафедр, психолог, соціальний педагог, завідуюча бібліотекою школи.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Удосконаленя моделі школи, що керує знаннями як закладу креативної освіти»; • схвалення адаптованих програм з спецкурсів системи «Азімут», факультативів, гуртків;

 • підготовка та проведення педагогічної ради школи «Урок у контексті парадигми креативної освіти»;

 • аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

 • підготовка та проведення педагогічної ради «Формування освітньо – виховного простору класним керівником, як засобу розвитку креативної особистості»;

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, творчих груп по удосконаленню педагогічної майстерності, ради методичного кабінету.

Протягом 2010-2011 н.р. на базі школи було проведено районні семінари для вчителів з курсу «Європейський вибір» та шкільних бібліотекарів.

Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Значну роботу по підготовці семінарів проведено завідуючою бібліотекою Старченко О.Ф., бібліотекарем Репях Н.М., практичним психологом Крапівіною С.В. та Призовою О.М., Ящук Е.Ю., Антюхіною З.М., Чумаченко О.А.

Один із напрямків роботи методичного кабінету - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року у методичному кабінеті школи систематизовано наробки з досвіду роботи вчителів школи, створено анотований каталог узагальнених матеріалів.Методичні надбання педагогів були представлені на обласній педагогічній виставці “Педагогічна освіта Дніпропетровщини”, що проходила у березні на базі ДОІППО. На виставку подано 57 робіт з 14 номінацій. З них відзначено дипломами 18 робіт. Наробки педагогічного колективу у галузі інноваційних технологій презентувалися у рамках Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті- 2011» та нагороджено дипломом.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2010-2011 н.р. було організовано роботу 2 кафедр, 8 методичних об’єднань вчителів-предметників, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Усвідомленню практичної складової навчальних курсів, формуванню міжпредметних зв’язків; розвиткові пізнавальної діяльності учнів, залученню їх до пошукової роботи, поглибленню та систематизації знань, умінь й навичок; відродженню традицій українського народу на основі вивчення історії й культури рідного краю, відновленню звичаїв та обрядів сприяли інтегративні дні в довкіллі.

У рамках Всеукраїнського експерименту «Вибір успішної професії» учні 10-х класів пройшли соціальну практику, в результаті якої склали професіограми професій, з якими ознайомилися на практиці. Навчальна практика учнів 5 – 8 класів довела, що вчителі школи на достатньому рівні усвідомили, що головною метою є орієнтир на практичне застосування набутих знань. .

За останні три роки спостерігається стабільна, результативна участь учителів школи у професійному конкурсі «Учитель року»2008 – 2009

2009– 2010

2010 – 2011

Каталог: ld
ld -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Українська література
ld -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
ld -> Формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики
ld -> П.І. Біда Інтерактивний комплекс
ld -> Робоча програма навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка