Скадовська загальноосвітня школа І ііі ступенів №3 Виконала вчитель початкових класівСкачати 80.92 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації18.10.2018
Розмір80.92 Kb.
1   2   3   4
Внутрішня диференціація визначається певними умовами. Здійснення диференційованого підходу передбачає вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів і виокремлення на цій основі типологічних груп. Сприятливі умови для навчання та розвитку школярів із різним рівнем навчальних можливостей створюються за допомогою таких організаційно-управлінських заходів:

  • визначення часу здійснення диференційованого підходу (на уроці чи поза ним);

  • послідовне застосування (на всіх чи окремих етапах навчального процесу);

  • добір дидактичного матеріалу (якісний, що визначається характером завдань;

  • кількісний, що визначається додатковим матеріалом як для сильних, так і для слабких дітей);

  • визначення характеру навчання (поглиблене чи прискорене або й поглиблене, й прискорене вивчення програмного матеріалу);

  • диференціація навчальних завдань, які різняться змістом, ступенем складності, темпом оволодіння програмним матеріалом, формами організації навчальної діяльності, дозами та характером допомоги, яка надається учням під час виконання роботи;

  • варіювання методів контролю, корекції та оцінювання навчальних досягнень школярів.

Під зовнішньою диференціацією розуміють таку організацію навчального процесу, за якої для врахування індивідуальних особливостей учнів їх об'єднують у спеціальні диференційовані навчальні групи.

Отже, внутрішня диференціація не передбачає типологічного групування суб'єктів учіння, тоді як зовнішня — будується на основі різних форм профільного та поглибленого вивчення предметів і відбувається за умови виокремлення стабільних, відносно гомогенних груп учнів.

Зовнішню диференціацію, своєю чергою, поділяють за умовами вибору на елективну (гнучку) та селективну (бар'єрну). До форм навчання елективної диференціації належать факультативи з довільним вибором предметів на базі інваріативного ядра, за селективної — профільні класи, класи з поглибленим вивченням певного навчального предмета. Зовнішня диференціація навчання передбачає створення профільних класів, у яких зміст освіти й вимоги до школярів відрізняються. Профільне навчання в основній і старшій школі організовується на основі психологічної діагностики, експертної оцінки, рекомендацій учителів і батьків, самовизначення учнів.

Диференціація передбачає варіативність темпу вивчення програмного матеріалу, вибір навчальних завдань і видів навчально-пізнавальної діяльності. Особливістю внутрішньої диференціації навчання є її спрямованість не лише на учнів, які відчувають труднощі в навчанні, а й на обдарованих дітей. За внутрішньої диференціації навчання застосовуються технології різнорівневого навчання, за якими кожному учневі відводиться час, необхідний для засвоєння ним навчального матеріалу.

Однорівнева внутрішня диференціація навчання здійснюється використанням різноманітних форм і методів навчання, які спрямовані на досягнення школярами з різними індивідуально-типологічними особливостями одного й того самого рівня володіння програмним матеріалом. Цей вид диференціації є найпоширенішим. Реалізується він через використання різнорівневих завдань для учнів, у тому числі домашніх, інструктивних карток для лабораторних і практичних робіт із різною дозою допомоги вчителя.

Багаторівнева внутрішня диференціація навчання характеризує таку форму організації навчального процесу, за якої учні, навчаючись за однією програмою, мають право й можливість засвоювати її на різних освітніх рівнях (але не нижчому від рівня загальних програмних вимог). У зв'язку з цим виникає проблема розробки обов'язкового освітнього стандарту й варіативної частини змісту освіти.

Розглянемо види зовнішньої диференціації, що застосовуються в навчальному процесі. Диференціація за здібностями передбачає розподіл учнів за навчальними групами, класами (школами), в яких частина предметів вивчається поглиблено. Класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів на І ступені навчання створюються переважно з тих предметів, спеціальні здібності до яких у дітей можуть виявлятися в ранньому віці (образотворче мистецтво, музика, іноземна мова тощо).

У старшій школі застосовують такі типи диференціації:

1) навчальні предмети поділяються на окремі галузі знань (гуманітарні, фізико-технічні, природничі);

2) до обов'язкових предметів додаються предмети, які вивчають за вибором.

Для дітей із низьким рівнем знань, умінь і здібностей, із вадами в розумовому розвитку та в стані здоров'я створюються класи вирівнювання: практикується організація окремих груп або індивідуальна підготовка — слабкі учні проходять шкільні курси в повільному темпі за спрощеними програмами, а здібні діти вивчають шкільні предмети в прискореному темпі. В старшій школі здібні учні паралельно з курсом середньої школи вивчають певні предмети, які викладаються у вищому навчальному закладі.

Проблеми навчання та розвитку обдарованих дітей розв'язують у середніх загальноосвітніх закладах нового типу — гімназіях, ліцеях, коледжах та школах із поглибленим вивченням окремих предметів.

На факультативних заняттях учнів ознайомлюють із перспективними напрямами біологічної науки, методами досліджень, практичним характером біологічних знань.

Розширюючи кругозір школярів, розвиваючи їхні пізнавальні інтереси, факультативні заняття є однією з форм професійної орієнтації, певною мірою закладають фундамент майбутньої спеціальності.

Програми з основного навчального плану становлять той державний мінімум, який має бути міцно засвоєний кожним школярем, і найголовніше завдання школи полягає в тому, щоб досягти високої якості знань учнів у цьому обсязі. Проте разом із цим перед школою стоїть важливе завдання — закласти фундамент підготовки майбутнього спеціаліста. Факультативні заняття встановлюють «мости» між загальною освітою та майбутньою спеціальністю молодої людини.

Гуртки й факультативні заняття — наймасовіший вид задоволення інтересів учнів. Добровільний вибір факультативного курсу учнем і можливість після його вивчення вибрати новий курс — безперечні переваги цього виду поглибленого навчання. Цінне також те, що факультативні заняття можна проводити й у разі, коли кількість учнів, які цікавляться певним предметом, недостатня для створення класу з поглибленим вивченням. Як показує досвід роботи вчителів, гуртки й факультативні курси дуже ефективні на стадії формування й закріплення в учнів інтересу.

Факультативні заняття дають змогу враховувати індивідуальні нахили учнів, повніше розвивати їхні здібності.

Як найгнучкіша форма відображення в шкільній освіті останніх досягнень науки, техніки, культури заняття за вибором учнів підвищують ефективність навчальної діяльності через захоплення предметом. Вони поглиблюють, роблять більш стійкими й цілеспрямованими інтереси учнів до певних видів практичної діяльності, допомагають готувати учнів до самоосвіти після закінчення школи.Факультативні заняття виховують певні професійні якості та навички, вчать застосовувати здобутті знання в трудовій діяльності, що позитивно впливає на вибір професії. Заняття за вибором дають змогу учням дістати поглиблену підготовку в бажаному напрямі. При цьому випускникам школи забезпечується єдиний, обов'язковий для всіх рівень загальноосвітньої підготовки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Трудове навчання з практикумом
2016 -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Н55043-2006
2016 -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»
2016 -> Державний заклад
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни основи сімейного консультування напрям підготовки: 030102 «Психологія*»
2016 -> Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Козацтво у боротьбі за державність
2016 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розвиток білінгвальної освіти у канаді


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка