Т. О. Перцева 20 р. Основи психології. Основи педагогіки програмаСторінка2/23
Дата конвертації01.08.2018
Розмір0.62 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія, соціологія, фізіологія, соціальна психологія, психологія спілкування, медична психологія, етика та деонтологія.

Програма навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» складається з 2 змістових модулів: 1. Основи психології. 2. Основи педагогіки.

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни
    1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є ознайомлення студентів з основними проблемами психології та педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; надання можливості студентам не лише оволодіти системою психолого-педагогічних знань, основних категорій психології та педагогіки, ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря.
    1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є:

сформувати у студентів систему психолого-педагогічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями психології та педагогіки; ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями психічних процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; висвітлити проблему психолого-педагогічних особливостей діяльності та спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду педагогічних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини і у розумінні питань самоосвіти та самовиховання.


    1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні психолого-педагогічні терміни та поняття; сучасний стан розвитку психології та педагогіки; методи сучасних психолого-педагогічних досліджень; провідні теорії особистості; закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів, тощо;

вміти: обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної діяльності; орієнтуватися в основних етапах становлення психології та педагогіки; розуміти природу та сутність психіки людини; розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини; спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати психологічні факти; визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні; виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв‘язок з іншими психічними процесами; застосовувати теоретичні знання з психології та педагогіки у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності; формувати в собі активні позитивні риси особистості та поведінки.
Згідно з навчальним планом вивчення основ психології та педагогіки здійснюється на 1-му курсі.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

На вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» відводиться 45 годин / 1,5 кредити ECTS, з них 20 аудиторних, 25 - самостійна робота.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка