Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»Скачати 347.71 Kb.
Сторінка1/15
Дата конвертації02.03.2018
Розмір347.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра загальноюридичних дисциплін
тематика курсових робіт
та вимоги до їхнього написання


«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Суми – 2015З М І С Т
Розділ I. Загальні положення.

Розділ ІІ. Теми курсових робіт.

Розділ ІII. Організація виконання курсової роботи та вимоги до її оформлення й змісту.

Розділ IV. Захист курсової роботи.

Розділ V. Критерії оцінювання курсових робіт.

Рекомендована література.

Додатки.
Розділ I. Загальні положення
Виконання курсової роботи з дисципліни "Кримінальне право", що передбачено робочими навчальними планами університету й графіками навчального процесу, є важливою формою навчання, контролю знань, умінь і навичок курсантів, студентів та слухачів.

Курсова робота є самостійною, творчою науковою працею, яка дає уявлення про певні кримінально-правові та кримінологічні проблеми, сприяє формуванню у курсантів, студентів та слухачів навичок самостійної наукової творчості, підвищенню їх теоретичної і професійної підготовки, кращому засвоєнню навчального матеріалу.

При написанні курсової роботи курсанти, студенти й слухачі повинні показати уміння працювати з науковою і спеціальною літературою, засобами масової інформації, аналізувати правові норми і правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки.

Основу організації і підготовки курсових робіт становить реалізація положень Закону України "Про вищу освіту"; наказу Міністерства освіти і науки України № 642 від 09.07.2009 року "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"; наказу Міністерства освіти і науки України "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" № 774 від 30.12.2005 року; Інструкції про організацію діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України №1140 від 24.11.2003 року; Інструкції з організації архівної роботи в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях системи МВС України, затвердженої наказом МВС України № 530 від 25.05.2006 року; розпорядження ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 171 від 04.12.2008 року "Про створення систематизованого переліку назв справ, заведених у діловодстві" тощо.

Ураховуючи зазначені Положення, а також керуючись іншими нормативними документами щодо написання курсових робіт, кафедрою кримінального права здійснюється підготовка власних нормативних рекомендацій.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Кримінальне право» є розвиток в осіб, що навчаються, творчого мислення й навичок науково-дослідної роботи.

З урахуванням мети написання курсової роботи сприяє вирішенню таких завдань:

- систематизувати й закріпити теоретичні знання й практичні навички, здобуті під час вивчення дисципліни «Кримінальне право»;

- навчити курсантів, студентів і слухачів самостійно застосовувати здобуті теоретичні знання й практичні навички при вирішенні практичних завдань, а також у науковій і навчально-дослідній діяльності;

- розвити здібності до поглибленого аналізу наукової літератури, законодавства і юридичної практики.

Під час виконання такої роботи продовжується професійне становлення осіб, що навчаються.

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою з урахуванням сучасних проблем і перспектив розвитку кримінального законодавства та кримінально-правової науки й щорічно, у разі необхідності, переглядається та доповнюється.


Особа, яка навчається, вправі обрати тему курсової роботи поза наведеною вище тематикою за умови обов’язкового її узгодження з начальником кафедри.

Для безпосереднього керівництва роботою курсантів, студентів і слухачів відповідно до навчального навантаження призначається науковий керівник. Як правило, ним є викладач, який проводить заняття в навчальному взводі (групі).

До обов’язків наукового керівника входить:

- проведення консультацій щодо змісту роботи за обраною темою та методики її написання;

- контроль за ходом виконання плану-графіка та своєчасним поданням курсової роботи на кафедру;

- написання письмової рецензії на роботу.Курсові роботи здаються курсантами, студентами й слухачами для рецензування в терміни, що встановлюються кафедрою за погодженням з навчально-методичним центром (інститутом заочного та дистанційного навчання), але не пізніше ніж за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії.Каталог: 665844
665844 -> Методичні матеріали
665844 -> Міністерство освіти та науки україни
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
665844 -> Національна академія статистики, обліку та аудиту
665844 -> Модуль перший
665844 -> Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу
665844 -> Доб завдання для поточного та підсумкового конторолю знань


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка