Тематика курсових робіт з Історії держави І права зарубіжних країн для студентів І курсу денної форми навчання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2016 – 2017 навчальний рікСкачати 87.34 Kb.
Дата конвертації28.06.2018
Розмір87.34 Kb.

Тематика

курсових робіт з Історії держави і права зарубіжних країн

для студентів І курсу

денної форми навчання

юридичного факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка

на 2016 – 2017 навчальний рік

 1. Характеристика первісно-общинного ладу (суть, етапи розвитку, причини розкладу). Виникнення, визначення та характерні риси держави і права. Їх значення. Виникнення і характерні риси країн Стародавнього Сходу.

 2. Утворення та розвиток Єгипетської держави. Суспільний лад, державний устрій та характерні риси права Стародавнього Єгипту.

 3. Утворення та розвиток Вавилонської держави. Суспільний лад та державний устрій Стародавнього Вавилону.

 4. Джерела права Вавилону. Закони Хаммурапі (причини видання, система).

 5. Злочини і покарання за законами Хаммурапі.

 6. Зобов'язальне право в законах Хаммурапі.

 7. Характеристика шлюбно-сімейного та спадкового права за законами Хаммурапі.

 8. Утворення та розвиток рабовласницької держави в Індії. Закони Ману в рабовласницькій Індії.

 9. Особливості права у країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Китай).

 10. Характеристика "гомерівського періоду" в Стародавній Греції.

 11. Зародження Афінської держави. Реформи Тезея.

 12. Реформи Солона в Афінах : причини, зміст, оцінка.

 13. Реформи Клісфена в Афінах : причини , зміст , оцінка .

 14. Суспільний устрій Стародавніх Афін.

 15. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки.

 16. Характеристика афінського права.

 17. Утворення держави у Спарті. Суспільний лад та характерні риси державного устрою Спарти.

 18. Характеристика римського суспільства до утворення держави. Органи управління .

 19. Утворення держави в Римі, реформи С.Тулія.

 20. Інститут магістратури в Римі, його характерні риси.

 21. Правове положення населення в Римській республіці.

 22. Причини переходу Риму від республіки до монархії та реформи братів Гракхів у Римі.

 23. Суспільний та державний устрій Риму в період принципату.

 24. Суспільний та державний устрій Риму в період домінату.

 25. Правління Діоклетіана та Костянтина в Римі, їх реформи.

 26. Причини загибелі Римської держави, оцінка її суті, форм правління.

 27. Закони 12 таблиць у Римі та інші ранні джерела права (звичай, звичаєве право, закони, сенатусконсульти).

 28. Характеристика преторського права у Римі . Діяльність римських юристів як форма права у Римі.

 29. Рецепція римського права в Європі в епоху Середньовіччя.

 30. Утворення держави Франків, її суспільний та державний устрій.

 31. Салічна правда, її поява, структура, загальна характеристика.

 32. Утворення феодальної держави у Франції, етапи її розвитку. Суспільний та державний устрій феодальної Франції в період Х-ХІУ ст.

 33. Суспільний лад та державний устрій Франції в період станово-представницької монархії (ХІУ - ХУст.).

 34. Суспільний лад та державний устрій Франції в період абсолютизму (ХУІ-ХУІІІст.).

 35. Особливості правової системи Середньовічної Англії.

 36. Утворення англійської держави. Реформи Вільгельма Завойовника та Генріха ІІ (ХІ-ХІІ ст.).

 37. Велика Хартія Вольностей 1215р. – причини появи, зміст, оцінка.

 38. Утворення, структура, компетенція англійського парламенту в добу Середньовіччя (ХІІІ-ХVІІ ст.).

 39. Англійський абсолютизм, його характеристика та особливості (ХV-ХVІІ ст.).

 40. Судова система феодальної Англії . Виникнення, структура та роль суду присяжних в Англії.

 41. Джерела права у феодальній Англії.

 42. Розвиток права у країнах Західної Європи епохи феодалізму.

 43. Утворення Німецької феодальної держави, етапи її розвитку, суть.

 44. Станово-представницька монархія у Німеччині. Імперський сейм і камеральний суд.

 45. Характеристика німецького абсолютизму (князівський абсолютизм) (ХVІІ-ХІХ ст.).

 46. Джерела права у феодальній Німеччині (Саксонське і Швабське Зерцала , Золота Булла).

 47. Кароліна - Кодекс кримінального і кримінально-процесуального права у феодальній Німеччині (1532р.).

 48. Утворення та характерні риси державно-правового розвитку Пруссії.

 49. Утворення та характерні риси державно-правового розвитку Австрії (X- середина ХІХ ст.).

 50. Утворення “двоєдиної” Австро-Угорської монархії. Її державний лад, законодавство ( 1867-1918 рр.).

 51. Утворення та розвиток Візантійської держави.

 52. Суспільний лад Візантії та державний устрій Візантії.

 53. Основні джерела візантійського права.

 54. Утворення Польської феодальної держави, її розвиток.Суспільний лад та державний устрій Польщі в (X-XV ст.) , їх особливості.

 55. Утворення Речі Посполитої, її суспільний лад та державний устрій (XV - XVІІІ ст).

 56. Період реформ у Польщі в XVIII ст. Конституція 1791 р.

 57. Виникнення і роль міст в епоху феодалізму, міські республіки, міське право.

 58. Причини, етапи та особливості англійської буржуазної революції ХVІІ ст. Петиція про право 1628 р.

 59. Перший етап революції в Англії. Велика Ремонстрація та Трьохрічний акт 1641р, їх суть, оцінка, значення; інше законодавство.

 60. Характерні риси державно-правової системи англійської республіки 1649-58рр. Знаряддя управління 1653р. та інше законодавство. Навігаційний акт 1651 р.

 61. Виникнення та суть конституційної монархії в Англії. Габеас Корпус акт 1679р.

 62. "Славна революція" 1688р. у Англії . Біль про права 1689р. Акт про престолоспадкування 1701р., Акт про посади 1707 р.

 63. Чартистський рух в Англії. Його суть і значення (ХІХ ст.).

 64. Виборча реформа 1832р. в Англії: причини проведення, зміст, оцінка.

 65. Виборча реформа 1867р. в Англії: причини проведення, зміст, оцінка .

 66. Виникнення партій консерваторів, лібералів та лейбористів у Англії.

 67. Створення англійської колоніальної імперії. Управління колоніями.

 68. Роль парламенту Англії в кінці ХІХ-половині ХХ ст. Реформи парламенту 1911 та 1949 рр.

 69. Джерела англійського права після буржуазної революції (ХУІІ-ХІХст.).

 70. Судова система Англії ХУІІ-ХІХст. Судова реформа 1875р.

 71. Економічне і політичне становище англійських колоній в Пн.Америці. Війна за незалежність : суть, результати. Декларація незалежності США 1776р.

 72. Створення конфедерації; “Статті конфедерації” у США 1781р.

 73. Прийняття, структура, основні принципи Конституції США 1787р.

 74. Конгрес США згідно Конституції 1787р. /порядок утворення, структура, компетенція.

 75. Президентська влада за Конституцією США 1787 р.

 76. Верховний суд США згідно Конституції 1787р.та судова система країни згідно Акту про судоустрій 1789 р.

 77. Перший цикл поправок до Конституції США - Білль про права 1791р.

 78. Причини та хід Громадської війни у США ( XIX ст.). Законодавство періоду війни.

 79. Економічні і політичні наслідки Громадянської війни у США. Реконструкція Півдня. Другий цикл поправок до Конституції США /13-15 поправки/.

 80. Виникнення реакційних організацій та процедур у США - Ку-Клукс-Клану, суду Лінча та ін.

 81. Велика французька буржуазна революція 1789р., її етапи, утворення буржуазної держави і права. Декларація прав людини і громадянина 1789р. у Франції: прийняття, зміст, оцінка. Конституція 1791р.

 82. Встановлення якобінської диктатури у Франції /1793р./. Державний устрій якобінської диктатури.

 83. Імперія Наполеона Бонапарта. Кодифікації права.

 84. Проголошення та державний лад Другої республіки у Франції. Конституція 1848 р.

 85. Друга імперія у Франції. Державний устрій та політичний режим. ( XIX ст.).

 86. Проголошення та державний устрій Паризької комуни у Франції.

 87. Третя республіка у Франції. Конституція 1875р.

 88. Утворення об'єднаної Німецької імперії (1870-1871рр.). Конституція 1871р.

 89. Державний устрій та політичний режим Німецької імперії (1871-1918 рр.).

 90. Президентська влада у США та її посилення у XIX – XX ст.

 91. Роль конгресу в сучасному політичному житті США.

 92. Роль Верховного суду США в державно-політичному житті країни .

 93. Характеристика виборчого права США: історія становлення, розвитку, суть.

 94. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта у США: причини, зміст, оцінка.

 95. Зміст та характеристика ХVІ-ХХVIІ поправок до Конституції США.

 96. Партійна система США на сучасному етапі, її роль у державно-політичному житті країни.

 97. Структура, функції, роль англійського парламенту на сучасному етапі. Реформа 1949р.

 98. Королівська влада в Англії на сучасному етапі.

 99. Реформи виборчого права в Англії в 1918, 1928, 1949, 1969рр.

 100. Партійна система сучасної Великобританії, її роль у державно-політичному житті країни.

 101. Основні джерела і риси права сучасної Великобританії.

 102. Франція у ІІ-й світовій війні. "Держава Віші".

 103. Виникнення ІV-ї республіки у Франції , її розвиток та суть. Конституція Франції 1946р., її характеристика.

 104. Проголошення П'ятої республіки у Франції. Конституція 1958р., її характеристика.

 105. Війна за незалежність у Латинській Америці і утворення самостійних держав. Перші конституції латиноамериканських країн.

 106. Революція 1918-1919рр. у Німеччині: причини, суть, результати. Проголошення і суть Веймарської республіки.

 107. Веймарська конституція 1919р.у Німеччині : прийняття, зміст, оцінка.

 108. Виникнення, програма і діяльність нацистської партії в Німеччині .

 109. Встановлення та характенистика нацистської диктатури у Німеччині. Зміни в державному устрої та законодавстві.

 110. Каральні органи нацистської диктатури в Німеччині (СА, СС, СД, гестапо, надзвичайні суди і ін.).

 111. Передумови та процес проголошення Федеративної Республіки Німеччини.

 112. Боннська конституція 1949р.у ФРН, її характеристика. Державний устрій ФРН згідно конституції 1949р.

 113. Проголошення НДР та її конституційний розвиток.

 114. Входження НДР до складу ФРН. Розвиток країни на сучасному етапі.

 115. Встановлення фашистської диктатури в Італії. Державний устрій Італії в період фашистської диктатури. "Корпоративна система".

 116. Проголошення республіки в Італії і Конституція 1947р. Державний устрій сучасної Італії.

 117. Характерні риси державного устрою і політичного режиму Австрії (1945 – 2010 рр.).

 118. Держава і право Канади після звільнення від колоніальної залежності (ХІХ – ХХст.)

 119. Конституція Японії 1946 р.(зміст, оцінка ). Державний устрій Японії.

 120. Відновлення незалежної Польської держави у 1918 – 1921рр. Конституція 1921 р.

 121. Характерні риси державно-правового розвитку Польщі (Другої республіки 1921 – 1939рр.).

 122. Утворення, конституційний розвиток і падіння Польської Народної Республіки (1945 – 1990 рр.).

 123. Республіка Польща на сучасному етапі (1989 – 2014 рр.) – характеристика державно-політичної системи . Конституція 1997 р.

 124. Утворення та державно-правовий розвиток Республіки Куба. Конституція 1976р.

 125. Утворення Російської централізованої держави. ЇЇ суспільний устрій та державний лад (ХІУ – ХУІст.).

 126. Джерела права в Росії (ХІУ–ХУІ ст.). Судебник 1497р.

 127. Формування і суть станово-представницької монархії в Росії. Суспільний лад та державний устрій ( ХУІ – ХУІІ ст.).

 128. Соборне уложення 1649р. в Росії, його структура, зміст та оцінка.

 129. Виникнення абсолютної монархії в Росії, особливості. Реформи Петра І.

 130. Утворення Російської імперії , її державний лад у другій половині ХУІІ - ХУІІІ ст.).

 131. Підготовка, проведення і суть селянської реформи 1861р. в Росії.

 132. Судова реформа 1864р. в Росії.

 133. "Основні державні закони" 1906р. в Росії.

 134. Утворення СРСР, його конституційний розвиток та розпад. Проголошення незалежних держав.

Тематика затверджена на засіданні кафедри від 02 жовтня 2017 року.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
2015 -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
2015 -> Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
2015 -> Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
2015 -> Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
2015 -> Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
2015 -> Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
2015 -> Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка