Виникає питання : так що ж це за система ?Скачати 123.18 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2017
Розмір123.18 Kb.
ТипРеферат
1   2   3
Виникає питання : так що ж це за система ?

Останнім часом має велику популярність ідея Вернадського про те , що біосфера у своєму розвитку керується інформацією , що надходить з космосу . Вернадський вважав , що на біосферу впливають випромінення , що йдуть від усіх космічних тіл . Вперше вплив сонячних процесів на процеси у біосфері відкрив О.Чижевський . Він довів , що біосфера знаходиться під впливом багатьох електромагнітних та інших випромінювань , що надходять з небесних тіл .

У нашому світі універсальну роль носіїв інформації відіграють електромагнитні поля . Електромагнітні поля мають набагато більше переваг ніж звукові та хімічні сигнали . Нажаль ми можемо відчувати досить невеликий спектр електромагніт-них випромінювань . Ранійше біологи враховували невеликий спектр цих випромінювань у високоенергетичній ділянці . Лише кілька десятиліть тому вони почали усвідомлювати ту роль , яку відіграють в живій природі електромагнітні хвилі у межах радіочастот , саме вони несуть величезний об’єм інформації , що сприймається та реалізується біотами . За твердженнями геліо- та космобіологів функціонування біосфери напряму пов’язано з інформаційними сигналами космічного походження . При чому встановлено , що чутливість до сигналів збільшується з ускладненням будови організмів . З ускладненням біосистем зростає їхня здатність накопичувати слабкі сигнали й сприймати їх інформацію . Одже , чи є ця система керування зовнішньою (її наприклад можно назвати ДУША ) , або зовнішньою ? Я думаю , що керування йдеться одразу на двох рівнях — зовнішньому та внутрішньому .

Одже Дарвін зі своєю теорією природнього добору виглядає зараз вже не так впевнено . З його теоії випливає , що навколишнє середовище залишає найбільш пристосованих ідивидів . Але тоді вся земля належала б бактеріям та синьо-зеленим водоростям , що є найбільпристосованими до земних умов — вони живуть вже кільканадцять мільйонів років без суттєвих змін . Вони панували у архєйську еру та кардинально змінили обличча землі , так кардинально , що їм довелося відійти на задній план та уступити шлях більш складним организмам . Зараз прокаріоти живуть там , де інші просто існувати не можуть: гідротермальні джерела , гейзери , солоні озера , ядерні реактори . Бактерії є консерваторами , у яких панує стандартизація , яка їм і забезпечує безвідказну систему життєдіяльності у певних умовах .

Як я вже казав вище тількі еукаріоти здобули шанс на прогресивний еволюційний розвиток . Це прояв кооперації . Значення кооперації зростало й стало вирішальним з появою розуму . Більше можливостей мають організми , що можуть сприймати більше інформації від інших организмів та з довкілля . Більше всього пощастилоприматам вони започаткували носія розуму .

Але іноді в еволюції зустрічалися інцинденти , коли перевагу мають не найбільш прогресивні форми . Так , наприклад найбільш пристосованою до навколишнього середовища є освічена людина , що гарно орінтується в життєвих обставинах (доведено , що інтелект , головним чином , зумовлений генетичною схильністю ) , але статистика доводить , що люди інтелектуальних професій народжують у середньому меньше нащадків , ніж некваліфіковані робітники . Теж саме відбувається і у світі тварин .

Еволюція органічнолго світу відбувається за рахунок мутацій, тобто випадкових відхилень у генетичному записі під впливом активних мутагенних факторів навколишнього середовища . В разі , якщо ци властивості є є вигідними для організму вони закріплюються . Але більшість мутацій , як відомо є шкідливою для організму , всім відомі чорнобильські мутанти—тварини що народилися після чорнобильської аварії всі вони є потворними , нежиттєздатними та безплідними . Теж саме стосується й інших видів мутантів , у яких мутації відбулися через вплив хімікатів. Накопичення помилок у коді ДНК можно порівняти з накопиченням помилок в комп’ютерній програмі . Виникнення нового виду за рахунок спонтаанних мутацій также неймовірно як удосконалення радіоприймача в разі , якщо ви тикнете в нього відкруткою . Крім того сама природа опирається цьому процесу завдяки процесам реплікації ДНК природа намагається виправити ці помилки . Крім того гіібріди дуже часто знову розщеплюються на попередників , наприклад гібрид вовка та собаки розщеплюється через пару поколіньна вовків та собак . Так що питання як виникають нові види рослин і тварин ці теорії еволюції не з’ясовують .

Дійсно , якщо подивитися та зробити припущення , що еволюція йшла поступово , виникає питання : а деж величезна кількість перехідних видів ? Їх майже нема !
Модель1Модель2t t

Тут перед вами дві моделі прогресу еволюції відносно часу . Перша модель уявляє з себе класичне уявлення Дарвіна про темпи еволюції , які по його теорії були рівномірні ; друга модель показує те , що знайшли по викіпним залишкам , з цього графіку видно , що еволюція йшла якби « стрибками » .

Відомо , що в процесі формування плоду ( онтогенезу ) особливо на стадіях дроблення , гатруляції та ранішніх стадіях диференціювання спостерігається дивовижна структура збіжність. Геккель сформував закон рекапітуляції , за яким онтогенез повторює філогенез , це означає , що стадії розвитку плоду повторюють історію розвитку тієї групи до якої він належить . Вивчення будь-яких зародків хребетних на ранішніх стадіях показує , що визначити групу до якої він належить не має можливості . Потім по мірі розвитку зародка в нього відбуваються зміни , в результаті яких він отримує ознаки риби , амфібії , рептилії , птаха або ссавця .

Що ж тоді дає інструкцію клітині на який стадії їй зупинитися? Ця інструкція записана в її хромосомній структурі , містиься в геномі та починає працювати з моменту запліднення . Але залишається без відповіді питання : хто заложив в ДНК цю інструкцію ? Будова генома високоорганізованих істот дуже складна , наприклад в ДНК людини міститься 3 мільйони пар нуклеотидів , це 12 мільйонів комбінацій ! Зараз розшифрована лише мизерна частина .

Стає зрозуміло одне не було « сліпої » еволюції , не було абіогенного зародження життя ; було створення життя та спланована еволюція . Еволюція нагадує не генератор випадкових чисел , а експеримент по розвитку життя на планеті Земля . Але , якщо творець завжди досконалійший за творіння виникає риторичне питання : на скільки потужним ж повинен бути розум Твореця щоб створити та запустити таку складну систему ? І оскільки людина була , мабуть одним з останніх експериментів Творця яка його роль у всій цій велитенський грі ?

Я ставив у цьому рефераті дуже багато питань , відровідав не на всі , але на це питання я спробую відповісти .

Перш за все людина не повинна суперечити основним принципам еволюції . Якщо ви помітили , усі екосистеми знаходяться , без втручання людини , у віносному спокої та балансі між собою , тобто ми мали повністю врівноважену конструкцію з передбаченними реакціями . І ось вводиться новий фактор — людський ; людина , це зовсім інший тип звіра : вона має гарно розвинуті кінцівкі , досконалий мозок що , та осознання свого EGO яке може вдосконалюватися . Людина сме завдяки цій здатності та можливості добре спілкуватися починає розвиватися , вона постає все більш великим конкурентом для інших тварин , вона починає змінювати природу , а потім вирішує взагалі її перебороти , при цьому він забуває , що сам є частиною природи , біосфери та , знищівши її він знищить себе , вже зараз ми готуємо самі собі генетичний терор випускаючи у природу мутагени , ми готові знищити самих себе через свою жадність та байдужість . Біблія каже : « Бог створив людину по образу і подобію свойому » , але цей експеримент вийшов не зовсім вдало: людина стала занадто зла , вона стала заздріти всьому та руйнувати це . Ми пригадуємо Герострата та Вандалів , що зруйнували витвори мистецтва , та хіба життя не є витвором мистецтва самого великого Митця ? Хіба не вандалізмом є вижигання великих площ лісів , вбивства на полюванні заради азарту , а не їжі чи самозахисту , браконьєрський вилов риби та китів та багато іншого ? У людстві живе доси дух Каїна—братовбивці . Людина ж була створена для того щоб вдосконалюватися , а не опускатися до рівня тварини . Зараз перед людиною лежить два шляхи : шлях техногенний — це подальше безбожне використання усіх ресурсів , та руйнування екосистеми Землі , або шлях , що веде до перегляду всіх життєвих позицій людини : забути про заздрість , забути про конкуренцію — наші дуже давні предки колись виделилися завдяки кооперації , а не конкуренції , переглянути психологію всьго людського світу , поступати з іншими так , як ти хочеш щоб з тобою поступали , пам’ятати дужегарний вислов Антуана де Сент –Екзюпері « Ми відповідаємо за тих , кого приручили » . Одже другий шлях це шлях до гармонії . Якщо ми були зроблені по образу та подобію ми можемо , мабуть не тільки нищити життя а й творити його , це означає , що ми можемо створити зовсім новий вид життя , наприклад на основі комп’ютерів . Взагалі шлях до вдосконалення людини та суспільства лежить лише через творіння , а не знищення , не має значення яке пасивне , чи активне . Ми жаліємо гроші на очісні споруди для заводів та фабрик , через свою жадібність ведемо неконтрольований видобуток ресурсів , навіть і не подумав про наслідки . Якими вони можуть бути ? Можливо , сама природа встане проти нас новою хворобою , а можливо , людство знищить екосистему та знике саме самознищівшись . Одним з наслідків нашої діяльності є ЧАЕС , яка ще довго буде лякати наших нащадків , таким наслідком є СНІД , таким наслідком є катастрофа Аральського моря та багато інших . Людство майже не знищило себе атомними бомбами . Природа попереджує : якщо і далі так буде людство майже вимре .

Який можно зробити висновок з усього вище написаного ? Життя на землі є експериментом якогось надрозуму . Фінальним дослідом було створення людини . Людині треба доказати , що вона дійсно достойна свого Творця , а часу залишилося небагато всього 30-40 років . Якщо людство зможе пойти по шляху гармонії , то це буде ще один « стрибок » еволюції біосфери , бо нарешті випромінення з планети Земля бутуть мати гармонію ; якщо ні , то на Землі може відбутися АРМАГЕДДОН . Людство ! Твій хід !

Література :


  • Біблія

  • Living In The Environment G. Tyler Miller , Jr.

  • К . Вилли , В . Детье « Биология »

  • Н . Грин , У . Стаут , Д . Тейлор « Биология »

  • Безусько Алла Герасимівна « Лекції по біології »

  • Г . О . Білявський , М . М . Падун , Р . С . Фурдуй « Основи загальної Екології »
Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 35
ukr -> Транспортна система України
ukr -> Надзвичайні ситуації техногенного характеру
ukr -> Вільні економічні зони в Україні (на прикладі Донецької області)
ukr -> Курсова робота
ukr -> Методи формування суспільної поведінки
IJnfo dlya stydenta 35 -> Назва реферату: Наукові відкриття в 20-х 30-х роках ХХ ст
IJnfo dlya stydenta 35 -> Друга світова війна була трагічною сторінкою в історії Європи. Під час воєнних дій, в концтаборах, екзекуціях, виселеннях та пацифікаціях загинуло близько 55 мльйонів людей. Державні кордони набули нових кшталтів
IJnfo dlya stydenta 35 -> Волосне управління І волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
IJnfo dlya stydenta 35 -> Реферат на тему: " Сутність І характер сучасного феміністичного руху"
IJnfo dlya stydenta 35 -> Реферат Давньоєгипетська держава


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка