Тип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуляСкачати 19.09 Kb.
Дата конвертації23.12.2017
Розмір19.09 Kb.

  1. Назва модуля: Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

  2. Код модуля: КПП _8_3.3.5.6._1.5.

  3. Тип модуля: вибірковий

  4. Семестр: 2

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5), з них:

аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні - 8)

  1. Лектор: Бистранівська Ольга Станіславівна - викладач

  2. Результати навчання: в результаті навчання студент повинен:

знати: основні поняття теорії фізичної реабілітації; фізіологічний вплив масажу на організм;завдання логопедичного масажу; методику проведення логопедичного масажу;методику проведення артикуляційної гімнастики.

уміти: проводити диференційований відбір комплексу масажних рухів в залежності від стану м'язів та емоційного стану дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку; виконувати основні прийоми класичного масажу; виконувати основні прийоми точкового масажу; використовувати прийоми самомасажу в логопедичній роботі.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка,
психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,
неврологічні основи логопедії, фізична реабілітація та логопедична
гімнастика
10.Рекомендована література:
1. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 96с.
2. Васичкин В.И. Техника массажа. Тюменьт-1-992. - 120с.

3. Диагностический справочник логопеда / Полушкина Н.Н. - М.;АСТ:


Астрель: Полиграфиздат,2010. -607с.

4. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш.учеб.


заведений / под ред. Л.С. Волковой.- М: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.-703 с.

11.Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна

робота.


12.Методи і критерії оцінювання:

• поточний контроль (90 %) - робота на семінарських заняттях, доповіді


й реферати за тематикою курсу;

• підсумковий контроль (10 %) -тестові контрольні роботи, залік


13.Мова навчання: українська.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка