У житті немає нічого надійнішого за власний досвід



Скачати 159.76 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації13.09.2018
Розмір159.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


У житті немає нічого надійнішого за власний досвід.
Вальтер Скотт

Вже сімнадцять років наша школа не просто існує, а живе цікавим життям, невпинно розвивається, прагне у майбутнє. У школі розроблено чітку стратегію створення виховної системи, визначено основні шляхи її становлення, осмислюються грані пошукової роботи через «Модель дитячого самоврядування колегіуму «Елінт». Його членами є учні 1–11-х класів, а вчителі виступають у ролі наставників і консультантів. Найвищий орган самоврядування: Рада колегіантів (велика сімка). До її складу входять 9 учнів 5-11-х класів: Голова Ради колегіантів та голови семи діючих центрів самоврядування: «Інтелект», «Дисципліна і порядок», «Моя земля - земля моїх батьків», «Здоров’я», «Добротворці», «Пресцентр», «Дозвілля». Центри забезпечують організацію позашкільної діяльності учнів і вчителів колегіуму кожен за своїм напрямком роботи За положеннями діючої Конституції колегіуму. До складу Ради центрів входять представники кожного класу, які обираються на класних зборах шляхом голосування терміном на один рік, враховуючи здібності та нахили дітей. Засідання рад центрів, на яких підводяться підсумки, планується подальша робота і розподіляються завдання між класами, відбувається раз на місяць у заздалегідь визначений час. Отримані завдання та терміни їх виконання представники центрів повідомляють учням класу. Мета роботи класного керівника методично правильно поділити дітей класу за центрами та організувати систему роботи класного самоврядування. Виникають питання: «Як організувати таку роботу? З яких компонентів складається ця система? Як керувати класним самоврядуванням, щоб розвивати високоморальну особистість кожного з учнів? та ін.».

Ці питання й сприяли вибору теми даної роботи «РОЛЬ КЛАСНОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ»

Проблема впровадження класного учнівського самоврядування як систему роботи класного керівника з колективом класу є актуальною і перспективною, що зумовлено такими тенденціями:



 1. Виконання завдань, висунутих Державною національною програмою «Освіта» та Законом України про освіту (стаття 17) [1,2].

 2. Реалізація педагогічної концепції, що лежить в основі виховної роботи школи [3].

 3. Впорядкованість життя шкільного колективу, тобто взаємозв’язок навчальної та позаурочної виховної роботи, координація всіх виховних заходів і справ, їхня доцільність і достатність, розумний чіткий ритм та організація всього життя колективу.

 4. Реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань тощо [4, с. 4].

 5. Забезпечення дитині права формувати, висловлювати та відстоювати власні погляди гарантами ст. 12, 13 "Конвенції ООН про права дитини" [5] та визначеними основними положеннями "Концепції громадянського виховання в умовах розвитку української державності" [6, с. 6; 7, с. 9].

 6. Формування основних груп компетентностей учнів у позаурочний час через роботу класних центрів самоврядування:

  1. Соціальна компетентність учнів пов’язана:

 • із здійсненням роботи класу як однієї команди, забезпечення співробітництва (кожен учень класу);

 • з готовністю брати на себе відповідальність за роботу свого центру та отримання кількості балів у змаганнях між класами колегіуму (кожен учень класу);

 • бути активними у прийнятті рішень за свій клас на засіданнях Ради центрів (голови центрів);

 • у врегулюванні конфліктів між учнями класу ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних стосунків колегіантів (представники центру «Дисципліна і порядок»).

  1. Полікультурна компетентність учнів стосується:

 • розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їхньої мови, релігії, культури тощо; виховання толерантного ставлення учнів до представників різних расових, релігійних, соціальних та культурних груп (представники центрів «Здоров’я» клуб «Психолог», «Моя земля - земля моїх батьків»);

 • забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного рівня учнів класу (представники центру «Інтелект»);

 • визначеного ставлення до власної діяльності та діяльності інших учнів класу у роботі центрів самоврядування (кожний учень класу).

  1. Комунікативна компетентність учнів передбачає:

 • опанування важливого у роботі і суспільному житті усного і письмового спілкування під час інтерв’ю, написання статей до шкільної газети «Елінт» (представники центрів «Інтелект», «Прес-центр»);

 • створення літопису колегіуму, написання власних творів, рефератів, творчих робіт за поданою тематикою центрів (представники центрів «Моя земля - земля моїх батьків» та ін.);

 • удосконалення знань з іноземних мов під час проведення предметних декад (представники центрів «Інтелект», «Пресцентр»);

  1. Інформаційна компетентність учнів зумовлена:

 • вмінням школярів використовувати різні джерела інформації, класифікувати документи, користуватися новими інформаційними технологіями під час створення екологічних проектів, підготовки та проведення дискусій, виховних годин, тематичних лінійок і класних свят (представники центру «Здоров’я» клубу «Еколог», центрів «Інтелект» і «Дозвілля»);

 • вмінням аналізувати й критично ставитися до себе, бачити прогалини в роботі класного самоврядування та шляхи вирішення проблем (кожен учень класу, представники центру «Здоров’я» клуб «Еколог»);

 • самостійне опрацювання інформації, розуміння та усвідомлення фактів, залучення власного досвіду під час підготовки та проведення інтелектуальних ігор, марафонів, брейн-рингів (представники центрів «Інтелект», «Дозвілля»,«Пресцентр»).

  1. Компетентність саморозвитку та самоосвіти учнів пов’язана:

 • з готовністю та потребою колегіанта навчатися впродовж усього шкільного життя, з бажанням піднятися хоча б на сходинку вище по рейтингу успішності, який готує кожний семестр центр «Дисципліна та порядок», з прагненням отримати звання «Кращий учень класу» чи конкретного предмету (кожен учень класу);

 • з організацією центром «Інтелект» самоосвітньої діяльності учнів класу, колективне відвідування бібліотек, проведення пропаганди потреби у нових знаннях, мотивації саморозвитку, залучення та збагачення власного досвіду (кожен учень класу).

  1. Компетентність продуктивної творчої діяльності зумовлена наступними чинниками:

 • використанням різнорівневих завдань для залучення у роботу центрів самоврядування усіх учнів класу (голови центрів);

 • наданням можливостей на виховних годинах, класних зустрічах самостійного вибору творчих завдань за вподобаннями учнів;

 • організацією центром «Інтелект» залучення колегіантів до участі в інтелектуальних та пізнавальних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, до написання власних творів, МАНівських робіт (кожен учень класу).

 • залученням колегіантів до проектної роботи (голови центрів);

 • веденням шкільного сайту, бази даних, видання газети ;

 • розвитком вмінь діяти в нестандартних ситуаціях, вміння знаходити нові рішення (кожен учень класу);

 • реалізацією творчого потенціалу учнів (голови центрів).

  1. Компетентне ставлення до свого здоров’я (кожен учень класу, представники центру «Здоров’я»):

 • соматичного здоров’я;

 • клінічного здоров’я;

 • фізичного здоров’я;

 • психологічного здоров’я;

 • рівень валеологічних знань.

 1. Класне самоврядування у кінцевому результаті не просто дає учневі суму знань, умінь і навичок перебування в колективі, а формує її компетентність, як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях набутих завдяки участі у класному житті.

 2. Система самоврядування класу дає можливість класному керівнику прискорити вирішення актуальних проблем педагогічної теорії, допомагає у боротьбі з «БАЙДУЖІСТЮ» сучасної молоді до навчання, виховання, своєї власної сім’ї, яка зростає в умовах економічної кризи та жорстокості оточуючих.

 3. Ця система роботи учнівського колективу допомагає відшукати такі форми та методи виховної роботи, які б задовольнили усіх учнів, класного керівника, батьків і дали змогу ефективно розв’язати суперечності між колективною формою навчання та індивідуальним розвитком учнів. Допоможе вчителю стати порадником, другом сім’ї учнів та зробити сучасних амбіційних батьків помічниками школи, відчути їх підтримку і допомогу.


Каталог: attachments
attachments -> Тема. Роль вірусів у природі та в житті людини мета
attachments -> Курсова робота з художньої культури з теми виконала курсант
attachments -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
attachments -> Панасовський Ігор Вікторович Лисянка 2015р. Анотація велике значення для розвитку активної розумової діяльності в навчанні має не тільки засвоєння навчального матеріалу, а й контроль І самоконтроль знань. Біля 70% урок
attachments -> Державний вищий навчальний заклад
attachments -> Урок «Поняття про колір. Змішування кольорів»
attachments -> Тема уроку. Ліки загального доступу та їх застосування під час надання першої медичної допомоги
attachments -> Економіко-географічна характеристика Індії
attachments -> Психологічна культура як складник професіоналізму викладача
attachments -> Тема. Абсолютна І відносна висота точок місцевості. Зображення на плані нерівностей поверхні на плані та карті


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка