Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерелСторінка1/11
Дата конвертації27.04.2018
Розмір2.8 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Головко А.М.

Керівник: Кривич Я.М.

Рецензент: Любчич С.М.

Суми – 2013 року
РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 143 сторінок, 21 таблицю, 19 рисунків, список використаних джерел з 70 найменувань, 12 додатків.
Актуальність теми полягає у тому, що проведення депозитних операцій є основою для здійснення банківської діяльності, оскільки за рахунок депозитних коштів покривається переважна частина потреб у фінансових ресурсах. Забезпечення банківської діяльності необхідними обсягами депозитних ресурсів є пріоритетним на сучасному етапі, тому виникає проблема розробки та ефективної реалізації депозитної політики банківської установи.

Предметом дослідження є інструментарій формування та реалізації депозитної політики.

Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування і реалізації депозитної політики.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо формування і реалізації депозитної політики банку та визначення напрямів їх удосконалення для ПАТ «Укргазбанк».

Завданнями дипломної роботи є:

  • надати загальну характеристику формування ресурсної бази з депозитних джерел;

  • проаналізувати методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку;

  • дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

  • дослідити динаміку та структуру основних фінансових показників ПАТ «Укргазбанк»;

  • провести аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

  • навести характеристику організаційному та методичному забезпеченню управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

  • оцінити конкурентоспроможність депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк»;

  • дослідити шляхи удосконалення та оптимізації цінових та нецінових інструментів управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

  • проаналізувати стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: депозитна політика банку – це стратегічний план банку, який спрямований на оптимізацію витрат по залученню коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного використання. При формуванні депозитної політики банк повинен враховуватися внутрішні та зовнішні фактори.

В результаті дослідження економічного стану ПАТ «Укргазбанк», нами відмічено не досить ефективне управління залученням ресурсів з депозитних джерел.

З метою удосконалення системи управління залученням ресурсів з депозитних джерел в ПАТ «Укргазбанк», нами було запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності, що враховує як кількісні, так і якісні показники діяльності банку та проведено її апробацію для даного банку. На основі проведеної апробації даної методики в ПАТ «Укргазбанк» було виявлено суттєві недоліки в управлінні залученням ресурсів.

Апробація результатів дослідження. В ПАТ «Укргазбанк» використовується запропонована методика оцінки конкурентоспроможності депозитних продуктів на основі визначення часткових показників конкурентоспроможності.
Ключові слова: банк, депозитна політика, ресурси банку, конкурентоспроможність.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка