Уроках «Художньої культури»Сторінка13/25
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипУрок
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
2.4 Методи контролю

Серед методів контролю виділяють:  1. Усна перевірка.

  2. Перевірка письмових робіт.

  3. Перевірка практичних робіт.

Усна перевірка організується по-різному, в залежності від її мети та від змісту перевіряється матеріалу. Серед цільових установок перевірки можна виділити наступні: перевірити виконання домашнього завдання, виявити підготовленість учнів до вивчення нового матеріалу, перевірити ступінь розуміння і засвоєння нових знань. У залежності від змісту вона проводиться по матеріалі попереднього уроку або по окремих розділах і темах курсу. Методика усної перевірки містить у собі дві основні частини: а) складання перевірочних питань і їх задавание б) відповідь учнів на поставлені питання. Складання перевірочних питань і завдань - важливий елемент усної перевірки. Якість питань визначається їхнім змістом, характером виконуваних учнями при відповіді на питання, а також словесної формулюванням. При складанні питань завжди виходять з того, що перевіряти слід ті знання, які є основними в даному курсі або відносно важко засвоюються учнями або які необхідні для успішного засвоєння подальших розділів і тем курсу. На підбір питань впливає вид перевірки: для уточнення змісту питань для поточної перевірки необхідний аналіз зв'язків досліджуваного матеріалу з раніше пройденим, а для тематичної і підсумкової перевірки - виділення провідних знань і способів оперування ними. Причому усну перевірку вважають ефективною, якщо вона спрямована на виявлення свідомості сприйняття знань і усвідомленості їхнього використання, якщо вона стимулює самостійність і творчу активність учнів. Якість питань визначається характером розумових дій, які виконують учні при відповіді на запитання. Тому серед перевірочних завдань на уроках художньої культури виділяють питання, що активізують пам'ять (на відтворення вивченого), мислення (на порівняння, доказ, узагальнення), творчий аналіз, мова. Велике значення мають проблемні питання, які змушують застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Якість усної перевірки залежить від підбора, послідовності і постановки питань, які пропонуються. По-перше кожне питання повинно бути цілеспрямованим і логічно завершеним, а по-друге повинен бути гранично стиснутим, лаконічним і точним. Другою складовою частиною усної перевірки є відповідь учня на питання.

У дидактичній літературі виділяються дві умови якісного виявлення знань учня:

1) Учню ніхто не заважає (вчитель і клас коментують відповідь потім).

2) Створюється обстановка, яка забезпечує найкращу роботу його інтелектуальних сил.

Переривати учня можна тільки в тому випадку, якщо він не відповідає на питання, а ухиляється вбік. При оцінці відповіді учня звертають увагу на правильність і повноту відповіді, послідовність викладу, якість мови. Прийоми усної перевірки використовуються на різних етапах уроку. Вибір тих чи інших прийомів багато в чому зумовлюється метою і логікою урок

Перевірка письмових робіт. Другим широко застосовуваним методом контролю є перевірка письмових робіт. Цей метод має свої якісні особливості: велика об'єктивність у порівнянні з усною перевіркою, охоплення потрібного числа що перевіряються, економія часу. Застосування письмових робіт використовується для:

1) Перевірки знання теоретичного матеріалу.

2) Уміння застосовувати його до рішення тестів.

3) Контролю сформованих навичок.

У методиці письмових робіт виділяють чотири основних етапи, яким треба приділяти увагу, це підготовка, організація, проведення, аналіз результатів. При підготовці потрібно: вичленувати мета перевірки, відібрати зміст об'єктів перевірки, скласти перевірочні завдання. Велику допомогу при цьому надають навчально-методичні посібники "Книга для вчителя", "Дидактичні матеріали". При організації перевірочної роботи учням повідомляється - в ​​яких зошитах її виконувати, які завдання їм призначені, як озаглавити роботу, як відповісти на запитання, час виконання роботи. При цьому стежити за самостійністю виконання роботи кожним учнем. Аналізування відповідей учнів ефективно тоді, коли воно проводиться за визначеними схемами (схемами поелементного аналізу). Ретельно проведений аналіз дозволяє глибоко вивчити прогалини і досягнення окремих учнів, виділити типові помилки й основні труднощі учнів, вивчити причини їхньої появи і намітити шляхи їх усунення.

Перевірка практичних робіт. Особливою формою письмового контролю є графічні роботи. До них відносяться малюнки, діаграми, схеми, креслення та ін Такі роботи можуть використовуватися на уроках з кожного предмету. Їх мета - перевірка вміння учнів використовувати знання в нестандартній ситуації, користуватися методом моделювання, працювати в просторовій перспективі, коротко резюмувати і узагальнювати знання.

За допомогою цього методу одержують дані про уміння учнів застосовувати отримані знання. Вчитель одержує звіт учня, у якому наводиться тільки результат чи схематично описані план практичної роботи та її результати.Висновок

Контроль як навчальний дію здійснюється не як перевірка якості засвоєння за кінцевим результатом навчальної діяльності, а таким, що по її ходу і виконується самим учням дію активного простежування безпомилковості їх розумових операцій, їх відповідності суті і змісту (принципам, законам, правилам) досліджуваної норми, що служить орієнтовною основою для правильного вирішення навчального завдання.

Контроль - це також спосіб отримання інформації про якісний стан навчального процесу. Контроль педагога спрямований як на діяльність учня, так і на контроль взаємодії учнів і педагогів.

Механізм контролю в навчальному процесі відіграє значну роль у пізнавальній діяльності учнів. Система перевірки їх знань і умінь - органічна частина навчального процесу, і її функції виходять далеко за межі власне контролю. Поряд з контролюючою, контроль виконує навчальну, діагностичну, виховує, розвиває, прогностичну і ориентирующую функції.

Метою контролю є встановлення зворотного зв'язку учень - викладач і внутрішньої: учень-учень, а також облік результатів контролю. Навчальний контроль проводиться з профілактично-попереджувальної метою та з метою управління процесом навчання, формування навичок і вмінь, їх корегування та вдосконалення, систематизації знань.

Контроль полягає у вдосконаленні знань і вмінь, їх систематизації. У процесі перевірки учні повторюють і закріплюють вивчений матеріал. Вони не тільки відтворюють раніше вивчене, але і застосовують знання і вміння в нову ситуацію.

Перевірка допомагає школярам виділити головне, основне в досліджуваному матеріалі, зробити перевіряються знання та вміння більш ясними і точними. Контроль сприяє також узагальнення та систематизації знань.

Таким чином, у розділі 1 я розглянула склалося на сьогоднішній день розуміння контролю, а також сформулювала деякі свої зауваження з цієї проблеми. Тим самим, в цьому розділі я виконала перші два завдання, поставлені переді мною при написанні цієї роботи, а саме:

1) визначено мету проведення контролю знань і вмінь учнів на уроках художньої культури;

2) систематизовано накопичені відомості по проблемі контролю знань учнів;


Результати моєї роботи у розділі1 можна коротко викласти в наступній таблиці:

Цілі контролю

знань і вмінь

учнів


-Діагностування вання та коригування знань, умінь і навичок учнів, передбачених програмою з художньої культури, а саме: визначення рівня набутих знань в області основних видів і жанрів мистецтва, напрямів і стилів художньої культури, особливостей мови різних видів мистецтв;

а так само уровеня отриманих навичок (знання вивчених творів і співвіднесення їх з певним стилем, епохою, напрямком; установка стильових і сюжетних зв'язків між творами різних видів мистецтв).

-Облік результативності окремого етапу процесу навчання;

-Визначення підсумкових результатів навчання на різному рівні Е;

-Навчання учнів прийомів взаємоконтролю і самоконтролю, формування потреби в самоконтролю і взаємоконтролю.


Методи контролю на уроці художньої культури

- Усна перевірка. - Перевірка письмових робіт. - Перевірка практичних робіт.

Види контролю та їх призначення
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка