Уроках «Художньої культури»Сторінка23/25
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипУрок
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Перевірочні картки.

Щоб зробити процес контролю і закріплення знань більш ефективним і полегшити роботу вчителя, можна використовувати перевірочні роздавальні картки. В основі карток - принцип поступового ускладнення матеріалу. Картки дозволяють використовувати їх здібності і можливості, різний рівень підготовленості. З перевірочними картками можна працювати на будь-якій стадії уроку. Картки дозволяють економити час на уроці і охопити опитуванням велику кількість учнів. Перевірочні картки можуть бути різними за видом і формою і змістом. Залежно від критерії перевірки знань перевірочні картки можуть бути:Репродуктивні (відтворюючі), тобто від учнів потрібно дізнатися і відтворити навчальний матеріал: описати, розповісти, зробити за зразком,

Порівняльні - спрямовані на відпрацювання навичок порівняння фактів, подій, об'єктів. Учні розвивають логічне мислення, перевіряється якість знань,

Логічно-пошукові - ці завдання дозволяють дати аналіз фактів, подій, понять навчального матеріалу, шляхом міркувань та роздумів дати правильну відповідь,

Асоціативно-порівняльні - припускають активну самостійну розумову діяльність учнів, розвивають уяву, ініціативу, закріплюють вміння оперувати отриманими знаннями, формують оціночні судження,

Узагальнюючі - передбачають вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки між подіями, вміння робити висновки, узагальнення на основі фактичного матеріалу. Ці завдання розвивають логічне мислення, і підвищує пізнавальну активність учнів.

Учитель сам складає необхідні йому картки в залежності від теми, цілей і завдань уроку.Висновок

Другий розділ даної роботи містить характеристику різних форм контролю знань на уроках художньої культури, так само були розглянуті ігрові види контролю знань учнів. В основу роботи покладено принцип систематизації форм і видів контролю знань за змістом. Це дозволяє полегшити вибір форм контролю знань, щоб якісно оцінити знання учнів, від цього буде залежати чіткість і змістовність опитування, а значить, добре буде видний і реальний результат роботи вчителя. Успіх навчання художньої культури, якість залежать від безлічі умов: від індивідуального підходу до кожного учня, від форми подачі матеріали, ТЗН і контролю знань. Важливість контролю знань учнів визначається і тим, що на цю роботу витрачається до 30-50% навчального часу.

Ми з'ясували, що завданнями перевірки знань є:

поглиблення та закріплення знань,

розширення знань і розвиток мовлення учнів,

навчання самостійності,

активізація творчого мислення.

Цілковитій реалізації цих завдань сприяють ігрові форми контролю знань учнів.

І так: усі види і форми перевірки знань направлені: 1) на розвиток самостійної когнітивної діяльності учнів (залік та семінар з ігровими елементами, реферат), 2) на розвиток уваги (ребус), пам'яті (перевірочні картки, кросворд, тест, вікторина) ; 3) на розвиток уяви (аукціон), 4) на розвиток аналітичних здібностей (кросворд, тест, ребус), 5) на розвиток мовлення учнів (культурологічна гра, залік та семінар з ігровими елементами); 6) на перевірку знань фактичного матеріалу ( залік, олімпіада, тест, вікторина, перевірочний картки); 7) на перевірку умінь оперувати фактичним матеріалом (вікторина, тест, кросворд, реферат).

І так, ми прийшли до висновку, що ігрові форми контролю знань учнів на уроках художньої культури тісно пов'язані з дидактичним значенням гри - коли вона сприяє придбанню та формуванню певних умінь і навичок, сприяє пізнанню дитиною навколишнього світу, самого себе, розвиває його розумові здібності. "Гра створює зону найближчого розвитку дитини. «У грі дитина ... як би на голову вище самого себе», - зазначав Л.Вигодський. Таким чином, гра сприяє розвитку дитини: розумовому, фізичному, психічному. Ігрові форми перевірки знань учнів так само спрямовані на розвиток дитини, на формування в учня певних знань, умінь і навичок

Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити свої здібності, можливості і таланти.

Висновок
Підводячи підсумки, слід врахувати, що систематичний контроль знань і умінь учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Вчитель у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби контролю. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним.

У результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроку, що дозволяє своєчасно усувати недоліки і прогалини в знаннях учнів.

У своїй роботі я виконала поставлені цілі, а саме: досліджуючи методичну літературу, встановила цілі проведення контрольних заходів за курсом художня культура; розглянула проблему контролю знань, умінь і навичок; з'ясувала види, типи, форми, методи і місце проведення контрольних заходів; а також внесла деякі свої зауваження. Також я представила систему контрольних заходів по предмету художньої культури, роблячи акцент на ігрові форми контролю знань, умінь і навичок учнів.

Висунута в ході дослідження гіпотеза, підтверджується:

«Cистематичне і всебічне використання різних форм контролю знань і умінь призводить до підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмета, внаслідок якої буде підвищуватися ступінь засвоєння необхідних теоретичних знань і практичних навичок

« входження» у культуру, які будуть сприяти трансформації освітнього процесу в процес засвоєння історико -культурної спадщини, виховання «людини культури».Література

1.Абрамовіч Р., Рубінштейн Р. Інсценізації на історичні теми .- М.: Просвещение. - 1974.

2.Алексеева Н. Ігри на уроках. / / Викладання історії в школах .- 1991 .- № 3.

3.Амонашвілі Ш. А. Виховна та освітня функція оцінки навчання школярів. - М., 1984

4.Берлянд І. Гра як феномен створення .- Кемерово. - 1992.

6.Васілевская Л., Дівненко О., Зарецька Д., Смирнова В. Світова художня культура.-М., А3, 1996.

7.Ванюшкіна, Л. Методи і прийоми контролю / Л. Ванюшкіна, Н. Шейко / Сучасний урок МХК. - М.: Чисті ставки, 2007.

8.Вигодскій Л. Психологія мистецтва.-М., 1968.

9.Годер Г. Завдання та завдання з історії стародавнього міра.-М., 1996.

10.Гончарова Т. Історичні вечора в школе.-М., 1992.

11.Джівелегов А.К. Творці Італійського Відродження. -М .- 1998.

12.Дмітріева М. Коротка історія мистецтва.-М .- 1986.

13.Іванова А. Нетрадиційні форми роботи на уроках / / Піш .- 1994 .- № 8.

14.Ігри - навчання, тренінг, дозвілля ... / п / р Петрусінского В.-М. - 1994.

15.Кулагіна Г. 100 ігор з історії .- М.: Просвещеніе.-1967.

16.Кучерук І. Навчальні ігри на уроках історії / / Пішю-1989. - № 4

17.Лебедева І. Організація і проведення олімпіад у 6-9 класах. М.: Просвещение .- 1990.

18.Неміровскій А. Книга для читання з історії стародавнього світу .- М.: Просвещеніе.-1987.

19.Онопріенко О.В. Перевірка знань, умінь і навичок учнів з фізики в середній школі: книга для вчителя. - М.: Просвещение .- 1988.

20.Пеннер Д.І., Худайберди А. Фізика. Програмовані завдання для 6-7 класів. Посібник для вчителів. - М.: Просвещение .- 1973.

21.Пілюгіна С.А. Питання, завдання, завдання з ХК .- Саратов, 1999.

22.Постніков А.В. Перевірка знань учнів з фізики: 6-7 клас. Дидактичний матеріал. Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1986.

23.Пуришева Н.С. Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів у навчальному процесі / / Методика викладання шкільного курсу фізики, М., МГПИ ім.В.І. Леніна, 1979.

24.Рапацкая Л. Художня культура Київської Русі.-М., Російське педагогічне агенство .- 1975.

25.Рябцев Ю. Подорож до Стародавньої Русь.-М.: Владос .- 1985.

26.Соколов А. Подивися, подумай і ответь.-М., 1991.

27.Солодовніков ЮА. Людина в МХК. -М., 2001.

28.Стам С.М. Корифеї Відродження. -Саратов., 2006.

29.Трембовольскій Я., Чекалов І. Ваше слово, ерудіти.-М.: Освіта, 1990.

30.Трескіна О. Контрольні тести. / / Піш .- 1995. - № 7

31.Хейзінга І. Людина іграющій.-М., 1992.

32.Хімік І. Як викладати МХК.-М.: Просвітництво .- 1994.

33.Шмаков С. Ігри учнів - феномен культури.-М.: Нова школа .- 1994.

34.Ельконін Д. Психологія гри .- М., 1978.Додаток № 1

Команда № 1Розминка

 • Що первинне Природа чи Суспільство? (Природа)

 • Звід правил, який визначає норми поведінки людей, правила чемності і поводження, що прийняті в будь-якому суспільстві (етикет)

 • Живопис з кольорового скла і природних каменів (мозаїка)

 • Фреска - це (розпис, написана темперними фарбами по сирій штукатурці)

 • Темпера - це (мінеральні та рослинні фарби на яєчному жовтку)

 • Набір фарб художника і дошка, на якій змішують фарби (палітра)

 • Скульптура, в якій фігури і предмети виступають над площиною більше ніж на половину свого об'єму (горельєф)

 • Гравюра на дереві (ксилографія)

 • Естамп друкування з плоскої поверхні каменю (літографія)

 • Зовнішній бік споруди (екстер'єр)

 • Міста поліси в Стародавній Греції (міста держави)

 • Статуї дівчат у Греції (кори)

 • Колони у формі фігур дівчат (каріатиди)

 • Форум у Римі (ринкова площа)

 • Амфітеатр в Римі (Колізей)

 • Ренесанс (відродження)

 • Грецький ордер (співвідношення несучих і несених частин будівлі)

 • Храм-ротонда в плані має форму (кола)

 • Законсервований місто в Древньому Римі (Помпеї)


Музика

 • Музичний спектакль, в якому артисти не говорять, а співають. (Опера)

 • Знак, що відкриває нотну рядок. (Ключ)

 • Відомий російський бас, що носить ім'я Федір. (Шаляпін)

 • Як називається пісня стародавніх казок - баянів. (Билини)

 • Музика американських негрів. (Джаз)

 • Опера Михайла Глінки, присвячену подвигу простого російського селянина. («Іван Сусанін»)

 • Пісня про кохання іспанського походження. (Романс)

 • Сумний, темний лад в музиці. (Мінор)

 • Відомий новорічний балет Чайковського. («Лускунчик»)

 • Танець, який отримав назву від німецького слова «вальцев». (Вальс)

 • Скільки частин у симфонії? (Чотири)

 • Відомий польський композитор, похований у Франції, а серце своє заповів Польщі. (Фредерік Шопен)

 • Історичне обличчя, яке, згідно з маленької трагедії О. Пушкіна та опері М. Мусоргського, звинувачували в кривавому сходженні на престол. (Борис Годунов)

 • Музей, якого відомого співака знаходиться в селі Князєва Тверській губернії? (Сергій Лемешев)

 • Німецький композитор, якого не зламала навіть глухота. (Бетховен).

Додаток № 2

Команда № 2Розминка

 • Досвід суспільства, що передається з покоління в покоління (культура)

 • Одна з найдавніших галузей філософії, наука про мораль (етика)

 • Шматочки непрозорого кольорового скла (смальта)

 • Дерев'яний верстат, на якому художник створює свої шедеври (мольберт)

 • Зодчество - (архітектура)

 • Скульптура, в якому всі фігури виступають над площиною не більше ніж на половину свого об'єму (барельєф)

 • Гравюра на металі (офорт)

 • Гравюра на лінолеумі (ліногравюра)

 • Внутрішня сторона споруди (інтер'єр)

 • Статуя юнаки в стародавній Греції (курас)

 • Римський Аквідук (водопровід)

 • Римські лазні (терми Каракали)

 • Пантеон (храм усіх богів)

 • Гуманізм (людяний)

 • Сфумато Леонардо (світлотінь, Гра світла, виражає обсяг)

 • Хто заснував за легендою місто Рим (брати Ромул і Рем)

 • Яка скульптура є символом міста Риму (капітолійська вовчиця)

 • Що спільного між Москвою і Римом (на семи пагорбах)

 • Які релігійні вчення Ви знаєте? (Православ'я, іслам, буддизм, католицизм)


Музика

 • Музичний спектакль, в якому артисти розмовляють мовою танцю. (Балет)

 • Музичний інструмент, названий ім'ям його творця Адольфа Сакса. (Саксофон)

 • Знак, що відображає музичний звук на папері. (Нота)

 • Старовинний клавішно-духовий інструмент, що звучить на католицьких богослужіннях. (Орган)

 • Жанр французької естрадної пісні. (Шансон)

 • Балет Сергія Прокоф'єва на сюжет знаменитої трагедії Шекспіра про юних закоханих. («Ромео і Джульєтта»)

 • Як називається пісня без слів? (Вокаліз)

 • Радісний, світлий лад в музиці. (Мажор)

 • «Петя і вовк» Сергія Прокоф'єва - це опера, балет або симфонічна казка? (Симфонічна казка)

 • Назвіть батьківщину танцю сіртакі. (Греція)

 • Скільки балетів у Петра Ілліча Чайковського? (Три)

 • Відомий російський композитор, піаніст - віртуоз, похований в Америці. (Сергій Рахманінов)

 • В якому місті була відкрита перша в Росії консерваторія? (Петербург)

 • Наш земляк, творець першого оркестру російських народних інструментів. (Василь Андрєєв)

 • З ім'ям, якого композитора пов'язаний місто Клин? (Чайковський Петро Ілліч).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка