Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської рда методичний кабінет Інформаційно- нормативні матеріали Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтвоСторінка1/34
Дата конвертації07.02.2018
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Відділ освіти, молоді та спорту

Новоархангельської РДА

Методичний кабінет
Інформаційно- нормативні матеріали


Мистецтво в школі: музика,

образотворче мистецтво,
художня культура

124233432

Новоархангельськ – 2014
Сучасні умови розвитку художньо-естетичних дисциплін
Освітня галузь «Мистецтво» розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов’язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу. Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво», які кожний загальноосвітній навчальний заклад може обирати самостійно

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Найбільш досконало вирішити це завдання покликані предмети художньо-естетичного напряму в системі загальної середньої освіти.

Зміст художньо-естетичної освіти розкриває перед учнями найяскравіші зразки творів музичного та образотворчого мистецтв, розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної культури в контексті світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань.

Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених


в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах.

Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як: особистісно орієнтований (оскільки потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти); діяльнісний (тому що може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Компетентнісний підхід полягає в зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку
в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки
й досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики.

Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність учня до успішної діяльності в різних сферах.

Компетентнісний підхід у навчанні вимагає, щоб сучасні навчальні засоби виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції.

Компетентнісно орієнтовані навчальні засоби повинні готувати дітей до самонавчання. Із цією метою вчителі готують для учнів алгоритми міркувань, різноманітні пам'ятки, схеми, таблиці, зразки виконання завдань.

При цьому необхідно враховувати, що засоби навчання мають охоплювати:

• цілісну систему завдань і вправ, доступних для учнів певної вікової категорії;

• диференційований матеріал з урахуванням рівнів розвитку дітей; раціональне співвідношення завдань для тренування і творчого використання;

завдання на вільний вибір;

• завдання, що передбачають індивідуальну роботу, роботу в парі
й групі.

Компетентності, що формуються у процесі загальної мистецької освіти поділяються на три групи: особистісні, соціальні, функціональні.

Група особистісних компетентностей розподіляється на:


  1. загальнокультурні (світоглядні уявлення, ціннісні орієнтації);

  2. спеціальні –художньо-естетичні (естетичний досвід, художньо-творчі здібності, художньо-образне мислення, естетичне ставлення).

Функціональні компетентності тісно пов’язані з певною предметною діяльністю учнів. З-поміж функціональних компетентностей у галузі мистецької діяльності виокремлюються:

1) предметні (музичні, образотворчі, театральні, хореографічні тощо);

2) міжпредметні, до яких входять: галузеві (художньо-естетичні)
та міжгалузеві (художньо-гуманітарні);

3) метапредметні (ключові), до яких належать: інформаційно-пізнавальні (здатність до пошуку та оперування художньою інформацією); саморегуляції (уміння організувати та контролювати власну художню діяльність, здатність до самовдосконалення шляхом мистецької самоосвіти та самовиховання).

Окрему групу складають соціальні компетентності, які формуються під час різних форм колективної художньо-творчої діяльності учнів (робота
в парах, трійках, міні-групах, великих колективах). Їх розподіляють на:1)комунікативні (здатність до спілкування з приводу мистецтва, естетичних цінностей); 2) соціально-практичні (здатність до співпраці у сфері мистецтва, до роботи в команді).

Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей


у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Вивчення молодшими школярами предметів: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», які є складовою освітньої галузі «Мистецтво», дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну частину світової мистецької культури, опановувати специфіку художньо-образної мови.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка