Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської рда методичний кабінет Інформаційно- нормативні матеріали Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтвоСторінка2/34
Дата конвертації07.02.2018
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Початкова школа.

У 2014-2015 навчальному році організація навчання з предметів освітньої галузі «Мистецтво» в 1, 2 і 3 класах буде здійснюватися за навчальними програмами, розробленими відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із

навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

- Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений

с обучением на русском языке. 1-4 классы.– К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Організація навчання в 4 класах ЗНЗ здійснюватиметься за затвердженими Міністерством освіти і науки України навчальними програмами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році, які розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та з метою впровадження оновленого змісту освіти для 1, 2 і 3 класів розроблені нові підручники.

Підручник «Образотворче мистецтво. 3 клас» (авт. О. Калініченко,


В. Сергієнко) продовжує змістову лінію підручників для 1 і 2 класів. Школярі знайомляться з образотворчим мистецтвом разом з героєм-комунікатором – чарівницею Гармонією та її друзями – знавцями мистецтва. Оригінальність подання навчального матеріалу полягає у тому, що для оптимального художньо-естетичного розвитку молодших школярів зміст підручника побудовано за наскрізним тематичним принципом та з урахуванням варіативності художньо-практичних завдань, які учень самостійно вибирає з кількох запропонованих варіантів, що дозволяє втілити особистісно розвиваючу парадигму освіти.

У 3 класі учні розширюють знання про графіку, живопис, скульптуру, декоративно-прикладне та театральне мистецтво, знайомляться з жанрами образотворчого мистецтва, а також опановують нові художні матеріали


та техніки. Через систему запитань, звертань (зверни увагу, пригадай, пофантазуй, визнач, роздивись тощо) здійснюється безпосередній вплив
на сприйняття учнями навчального матеріалу, його краще усвідомлення
і закріплення, підвищується зацікавленість та мотивація до навчання.

У підручнику передбачено поурочне, щосеместрове повторення та узагальнення навчального матеріалу. Для підвищення зацікавлення учнів образотворчим мистецтвом, створення можливостей для їхнього саморозвитку та врахування індивідуальних здібностей запропоновано виконання самостійної пошукової роботи. Окремі завдання пропонується виконувати у групі або колективно.

Підручник «Образотворче мистецтво. 3 клас» (авт. М. Резніченко,
С. Трач) побудований з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті зі світовою культурою. Інформаційно-ілюстративний матеріал є наочним джерелом формування художньої та духовної культури особистості. Він розкриває жанрові особливості та специфіку зображальних
і виражальних засобів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури та дизайну, а також ознайомлює
з багатогранністю творчості театрального художника.

Підручник запропоновано у комплекті з альбомом-посібником, книгою для вчителя (поурочними розробками) та набором таблиць. Навчальний матеріал подається за структурно-логічними блоками і забезпечує формування предметної компетентності, диференційований підхід


до навчання та стає основою для подальшого накопичення досвіду образотворчої діяльності учнів в основній школі.

Тематика поурочних матеріалів відокремлена одна від одної спеціальною ілюстративною вставкою. У кожній темі спеціальні (художні) терміни, які є бов’язковими для засвоєння та розуміння учнями, виділені кеглем і кольором. Тлумачення окремих образотворчих понять наведено наприкінці підручника у спеціальному словнику.

Крім підручників на уроках образотворчого мистецтва доречно використовувати альбоми. Для учнів 1-2 класів вчителями нашої області розроблені альбоми з образотворчого мистецтва, які схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист від 31.03.2014 №14.1/12-Г-515):

Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва,


В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014.

В альбомах пропонуються репродуктивно-творчі завдання і вправи для уроків образотворчого мистецтва, розроблених відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України. Цікаві завдання допоможуть сформувати елементарні уміння і навички використовувати художні техніки й матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності. Зразки поетапного виконання складних завдань і яскраві малюнки до них допоможуть сформувати поняття про гармонію; створювати образи в різних художніхтехніках; правильно передавати форму та колір предметів, будувати композицію; розвинути просторове мислення тощо.

В альбомах, також, запропоновані шаблони або білі чи тоновані аркуші для виконання тематичного завдання.

Навчальний зміст підручника «Музичне мистецтво. 3 клас» (авт. О.Лобова) побудований у формі подорожі до країн пісні, танцю та маршу,

розкриває учням сутність, особливості і різновиди цих провідних музичних жанрів. До тематичного контролю подані чотири комплекси
«10 завдань для перевірки знань», а узагальнення з вокальної роботи відбувається на семестрових уроках-концертах.

В основу навчально-методичного апарату підручника покладено систему дидактичних завдань, які пропонують конкретні методи і прийоми музичного навчання. Комплексне використання завдань різних типів створює передумови для забезпечення систематичності, різноманітності


й ефективності формування музичної культури школярів на всіх етапах уроку.

Для більш ефективної організації музичної освіти молодших школярів за підручником підготовлено навчально-методичний комплект, до складу якого входять робочий зошит, методичний посібник і фонохрестоматія


із записами музичних творів для слухання та виконання.

Підручник «Музичне мистецтво. 3 клас» (авт. Л. Аристова,


В. Сергієнко) спрямований на формування і розвиток в учнів комплексу ключових, предметних (музичних) і міжпредметних компетентностей
у процесі набуття власного естетичного досвіду під час сприймання
та аналізу-інтерпретації музики й практичної діяльності. Головною метою підручника є створення такого інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує включення кожної дитини в самостійну навчальну діяльність.

У третьому класі, «мандруючи» королівствами Співучих Мелодій


та Танцювальних Ритмів, окрім уже відомих героїв – королеви Мелодії
та короля Ритма, пана Темпа, феї Динаміки та братів Ладів (Мінора
і Мажора), маленькі школярі зустрічатимуться з новими персонажами: феями Інтонацією, Імпровізацією та Музичною Формою.

Чільне місце у підручнику посідають завдання, які, з одного боку, виступають носіями інформації, а з іншого – становлять самостійний компонент підручника, апарат організації засвоєння знань. Вони розподілені на групи, які спрямовані на:

1) засвоєння знань (Пригадай прослуханий твір «Цар Горох». Досліди, у якій із композицій, поданих нижче, переважає пісенність, а в якій – танцювальність; маршовість. с. 12);

2) формування умінь і навичок (Який характер танцю? Добери відповідні слова; Розкажи про характер мелодії, темп музики. Скористайся підказкою Тріольчика. с.21;

3) набуття досвіду творчої діяльності (Придумай назву до кожної прелюдії.; Спробуй створювати голосом різні музичні інтонації, які будуть виражальними й зображувальними водночас. с. 32; 50);

4) формування емоційно-ціннісного ставлення до світу та мистецтва (Роздивись художні роботи Ольги Песчаної. Які враження і почуття вони викликають? Який із краєвидів художниці краще озвучити мажорною музикою, а який – мінорною? Поясни свою думку.; сприяють розширенню словникового запасу (Обери слова, що характеризують музичну мову. с.79) .

Оригінальність підручника «Мистецтво. 3 клас» (авт. Л. Масол,
О. Гайдамака, Н. Очеретяна) полягає в тому, що його зміст побудовано за моделлю поліцентричної інтеграції мистецьких знань, яка передбачає інтегрування домінантних змістових ліній – музичного та образотворчого мистецтв, які органічно поєднуються в єдиний тематичний цикл
і збагачуються елементами хореографії, театру, кіно, які входять
до мистецько-синтетичної лінії.

Інформаційна функція забезпечується завдяки ретельному відбору художньо-дидактичного матеріалу з опорою на шедеври українських і

зарубіжних митців, приклади творчості народних майстрів. Ураховуючи вік

учнів, інформація у підручнику подається у двох формах: текстова інформація, яка мінімізована відповідно до віку учнів; візуальна інформація: зображення поетапного виконання практичного завдання з образотворчого мистецтва, нотний текст пісень, що вивчаються, схеми-завдання тощо.

Розвивальна функція підручника досягається за рахунок спрямування

його змісту на розвиток спеціальних художніх здібностей – музичного слуху та чуття ритму, композиційного бачення та відчуття виразності лінії та кольору. У підручнику передбачено обов’язкове здійснення учнями початкових класів на уроках мистецтва таких видів діяльності як сприймання, аналіз та інтерпретація творів мистецтва (музичного, візуального, театрального, кіномистецтва), а також практичної музичної та образотворчої діяльності – спів пісень, гра на дитячих інструментах, ритмічна і пластична імпровізація, створення композицій у графіці, живопису, скульптурі, декоративному мистецтві тощо).

Виховна функція реалізується через уведення у текст підручника тем про історичне минуле рідного краю, («Козацькому роду нема переводу», «Кобзарі –співці слави України»), гуманістичні цінності й пріоритети, важливі моральні якості особистості – доброта, дружба, любов, повага до родини тощо («Дружба і братство – найкраще багатство», «Дорога до храму», «Образ мадонни в мистецтві», «Найдорожча у світі»).

Мотиваційна функція підручника актуалізується завдяки добору матеріалу, який цікавий і доступний учням молодшого шкільного віку. Для підвищення мотивації навчання у підручнику активізовано ігровий аспект (включення музично-ритмічних ігор і художньо-ігрових вправ і завдань, елементів гумору – створи мелодію, інструментальний та ритмічний супровід, «оживи картину», «створи звукові картини», «придумай і виконай ролі» і т. п.).

Невід’ємною складовою навчального комплекту «Мистецтво. 3 клас»
є робочий зошит, у якому вміщено навчально-ігрові завдання, які допоможуть швидко і цікаво повторити та закріпити матеріал, поданий
у підручнику, а також виконати практичне завдання з образотворчого мистецтва.

У 2014/2015 навчальному році робочі навчальні плани для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання, початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов


та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011р. № 572.В нових навчальних програмах з предметів художньо-естетичного циклу акцентується увага на використанні завдань,
що сприяють розвитку творчих здібностей учнів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка