Використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологівСкачати 44.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2018
Розмір44.88 Kb.
  1   2

УДК 378:37.004

Процька С.М.,

аспірант Інституту інформаційних технологій і

засобів навчання НАПН України, м. Київ
ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Стратегічно важливим напрямом в системі вищої освіти України вважаємо, організацію та впровадження комп’ютерно орієнтованої освіти, що створює нові можливості для реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця з вищою освітою.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що в Україні надається належна увага дослідженню проблем застосування в освітньому процесі ВНЗ інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та формуванню в освітніх установах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання. Актуальні аспекти означених проблем висвітлено у працях В.Ю. Бикова, В.І. Бобрицької, М.І. Жалдака, С.Г. Литвинової, Н.В. Морзе, Ю.Г. Носенко, О.В. Овчарук, О.П. Пінчук, С.О. Семерікова, О.М. Соколюк, О.В. Співаковського, О.М. Спіріна, Ю.В. Триус, М.П. Шишкіної та інших. Проте дослідження проблеми використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів проводилися фрагментарно, що обґрунтовує актуальність їх здійснення з урахуванням сучасних викликів інформаційного суспільства.

Передусім зазначимо, що наша дослідницька позиція суголосна з науковою думкою Бобрицької В.І., яка відзначає, що актуальність інформатизації освіти пов’язана з тим, що в теперішній час спостерігається стала залежність між успіхами у навчанні студентської молоді та якістю їхньої підготовки щодо застосування ІКТ, їх ІК-компетентності, що реалізується за рахунок поліпшення ефективності, інтенсивності й інструментальності, зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу у освітньому процесі ВНЗ [1;2].

Зазначимо, що всі інноваційні зміни, передусім, залежать від самого студента, його творчого потенціалу, креативності, готовності до безперервної самоосвіти, потреб у професійному зростанні, гнучкості соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості. Так, новим інструментом, що набуває широкого використання у комп’ютерно орієнтованій освіті стають «ментальні карти (карти знань)».

Термін «ментальні карти (карти знань)» (англ. Mind map) трактують як діаграму на якій відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї; використовуються для генерування, відображення, структурування та класифікації ідей, і в якості допоміжного засобу під час навчання, організації, розв'язання проблем, прийняття рішень, та написання документів [4].

На думку Хачатрян С.А., така карта дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі [5].

Використовуючи карти знань, ми отримуємо такі можливості: поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова і образи; генерувати ідеї, аналізувати результати або події; продемонструвати концепції і діаграми; структурувати курсові роботи, реферати, доповіді; підсумовувати матеріали; організовувати взаємодію між студентами в груповій роботі або рольових іграх; ефективно структурувати і обробляти дані; мислити, використовуючи весь свій творчий та інтелектуальний потенціал.

Переваги викладання за допомогою карт знань: привертають увагу аудиторії, тим самим роблячи її сприйнятливішою і готовою до співпраці; роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять радість як викладачеві, так і студентам; лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його легко пристосовувати до умов, що змінюються; оскільки інтелект-карти ілюструють лише інформацію, що безпосередньо стосується предмета лекції, студенти краще засвоюють матеріал; на відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають факти, але і демонструють взаємозв’язки між ними, тим самим забезпечуючи глибше розуміння предмета студенти; фізичний об’єм лекційного матеріалу викладача значно зменшується [3].

Успішний досвід використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів є у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Зокрема, у процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу, нами були розроблені ментальні карти, що дозволяють студентам ознайомитись із структурою певного курсу., наприклад:Рис. 1. Використання програмного забезпечення Bubbl.us


Рис. 2. Використання програмного забезпечення MindMeister


Враховуючи специфіку майбутньої професійної діяльності філологів важливо зазначити, що використання ментальних карт сприяє формуванню індивідуальних професійно орієнтованих освітніх цінностей, набуття знань, умінь та досвіду, розвитку творчих нахилів; надає новітні підходи до освітньої комунікації та співпраці. Отже, враховуючи результати цієї наукової розвідки, вважаємо, що використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів відіграють вагому роль для сучасної системи вищої освіти. Перспективи подальших наукових розвідках вбачаємо у розробленні педагогічних умов здійснення моніторингу результатів застосування елементів комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів в освітньому процесі вищих навчальних закладів.

Каталог: Images -> Files
Files -> Актуальність дослідження
Files -> «Філософія Відродження»
Files -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій
Files -> Усатівський нвк «школа-гімназія» ім. П. Д. Вернидуба заступникам директора з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних заладів створення шкільного учнівського наукового товариства
Files -> Крок М. Акушерська справа
Files -> Світ І поняття світу
Files -> Природознавство
Files -> Використання соціальних мереж у роботі вчителів
Files -> Щодо використання електронних соціальних мереж у навчально-виховній роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка