ВикористанняСкачати 216.55 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації06.01.2018
Розмір216.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ВИКОРИСТАННЯ

КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ

XXI століття — час переходу до високотехнологічного інфор­маційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рі­вень освіченості й культури всьо­го населення набувають вирі­шального значення.

Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої по­всякденної діяльності, тому важ­ливим завданням є широке запро­вадження комп'ютерної техніки в процесі навчання біології.

Досвід організації навчально-виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше засто­совуються комп'ютери у процесі вивчення різних предметів (зок­рема й біології) та чим раніше учні починають працювати з ком­п'ютерами, тим ефективніші ре­зультати навчання.

Комп'ютер сприяє розвитку самостійності і творчих здібнос­тей учнів, спеціальної або загаль­ної обдарованості, формуванню політехнічних знань, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчите­ля та учнів на уроці, здійснення диференціації й індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв'язки, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх по­слуг, зробити урок більш наочним і цікавим. А все це разом дає змо­гу покращити якість навчання біології — науки XXI ст.

Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати її у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначати залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями.

Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти поняття, сформувати практичні вміння та навички.

Ефективне використання комп’ютера в навчально – виховному процесі залежить від програмного забезпечення. Комп’ютерні програми з біології поділяються за дидактичними цілями:Схема 1


На сьогодні ринок навчального програмного забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, бо, як правило, російськомовні не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою , є ілюстрованими підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто більшість цих програм за дидактичним призначенням є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.

Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони існуючих програмних продуктів з біології використання інформацій­них технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння програмами та наявності сертифікованих про­грам у системі середньої загаль­ної освіти.

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних засобах. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедія є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з біології.


Каталог: attachments
attachments -> Тема. Роль вірусів у природі та в житті людини мета
attachments -> Курсова робота з художньої культури з теми виконала курсант
attachments -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
attachments -> Панасовський Ігор Вікторович Лисянка 2015р. Анотація велике значення для розвитку активної розумової діяльності в навчанні має не тільки засвоєння навчального матеріалу, а й контроль І самоконтроль знань. Біля 70% урок
attachments -> Державний вищий навчальний заклад
attachments -> Урок «Поняття про колір. Змішування кольорів»
attachments -> Тема уроку. Ліки загального доступу та їх застосування під час надання першої медичної допомоги
attachments -> Економіко-географічна характеристика Індії
attachments -> Психологічна культура як складник професіоналізму викладача
attachments -> Тема. Абсолютна І відносна висота точок місцевості. Зображення на плані нерівностей поверхні на плані та карті


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка